Feiten en cijfers

Onderwijs, onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten

We zijn één van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland met een onderwijsaanbod in bijna alle sectoren. Er zijn 28 instituten en die verzorgen zo'n 85 bacheloropleidingen in de varianten voltijd, deeltijd, duaal en in-service. Daarnaast bieden we 40 mastervarianten en 6 Associate degrees aan. Ook hebben we een gevarieerd aanbod aan cursussen en trainingen die vooral in Zuid-Nederland gegeven worden. Naast onderwijs legt Fontys zich met 39 lectoraten toe op onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten.

Bij Fontys studeren ruim 44.000 studenten en werken zo'n 4.400 medewerkers.

Fontys verzorgt opleidingen op de volgende gebieden:

 • Communicatie, Media & Vormgeving
 • Economie & Marketing
 • Gezondheidszorg
 • ICT
 • Kunsten
 • Mens en Maatschappij
 • Natuurwetenschappen
 • Onderwijs
 • Rechten
 • Sport
 • Talen
 • Techniek
 • Cijfers

  In het jaarverslag zijn gedetailleerde cijferoverzichten opgenomen. Hier wordt volstaan met enkele totalen.

  Kengetallen Fontys

  2012201320142015
  Baten (€ x 1.000)335.068354.554371.773379.651
  Resultaat (€ x 1.000)18.63925.04213.5941.632
  Solvabiliteit47,6%52,5%53,1%53,2%
  Liquiditeit0,81,21,41,6
  Rentabiliteit5,6%7,1%3,7%0,4%
  Studentenvolume40.74742.70544.48644.416
  Studenttevredenheid (NSE, vijfpuntsschaal)3,673,703,743,83
  Studenttevredenheid (Fontys studenttevredenheidsonderzoek)6,756,786,826,92
  Medewerkertevredenheid (Fontys Medewerkertevredenheidsonderzoek)7,27,37,27,2
  Fte's3.1373.2613.4293.615
  Aantal medewerkers4.0154.1284.3434.563
  Aantal lectoraten34383840
  OP:OOP ratio (op basis van fte's)64%:36%64%:36%66% : 34%66% : 34%
  Ziekteverzuim3,8%3,2%3,2%3,2%
  Opleidingsniveau (% tenminste masterniveau) onderwijzend personeel69%70%74%79%

  De kengetallen en de resultaten uit de diverse metingen laten op veel terreinen positieve ontwikkelingen zien. In financieel opzicht sluit Fontys 2015 af met een bescheiden positief exploitatiesaldo van € 1,6 miljoen. De positieve afwijking van € 2,6 miljoen ten opzichte van de begroting wordt grotendeels veroorzaakt door niet-beïnvloedbare of incidentele resultaten, waarvan de tussentijdse bijstelling van de rijksbijdrage een belangrijke factor is.

 • Jaarverslagen

  Proactief naar de toekomst

  Fontys staat op de drempel van een nieuw tijdperk. De blik is naar voren gericht: 2015 stond in het teken van de concretisering van het Instellingsplan 2016-2020 (de nieuwe strategische agenda), de voorbereiding van het huisvestings- programma 2015-2024, de opstart van de eerste pilots voor de flexibilisering van het deeltijdonderwijs, de opstart en uitbouw van een aantal regionaal verankerde Centres of Expertise en living labs, en de organisatiebrede upgrade van de digitale informatieportals. Stuk voor stuk ontwikkelingen waarmee Fontys laat zien een centrale speler te willen zijn binnen een voortdurend veranderende maatschappelijke context. We nodigen u uit kennis te maken met 'Proactief naar de toekomst', het Fontys Bestuursverslag 2015 (pdf).

  Eerder verschenen jaarverslagen:

  1. Jaarverslag 2014 pdf
  2. Jaarverslag 2013 (e-magazine)
  3. Jaarverslag 2012 (pdf)
  4. Jaarverslag 2011 (pdf)
  5. Jaarverslag 2010 (pdf)