Jaarverslagen

Proactief naar de toekomst

Fontys staat op de drempel van een nieuw tijdperk. De blik is naar voren gericht: 2015 stond in het teken van de concretisering van het Instellingsplan 2016-2020 (de nieuwe strategische agenda), de voorbereiding van het huisvestings- programma 2015-2024, de opstart van de eerste pilots voor de flexibilisering van het deeltijdonderwijs, de opstart en uitbouw van een aantal regionaal verankerde Centres of Expertise en living labs, en de organisatiebrede upgrade van de digitale informatieportals. Stuk voor stuk ontwikkelingen waarmee Fontys laat zien een centrale speler te willen zijn binnen een voortdurend veranderende maatschappelijke context. We nodigen u uit kennis te maken met 'Proactief naar de toekomst', het Fontys Bestuursverslag 2015 (pdf).

Eerder verschenen jaarverslagen:

  1. Jaarverslag 2014 pdf
  2. Jaarverslag 2013 (e-magazine)
  3. Jaarverslag 2012 (pdf)
  4. Jaarverslag 2011 (pdf)
  5. Jaarverslag 2010 (pdf)