Rooster en studieplanning

Het rooster van de Master EN kent een algemeen- en keuzedeel.
De modules worden overdag, 's avonds of op zaterdag aangeboden in de verschillende lesplaatsen.

Algemeen

Startbijeenkomst
Studiegroepbijeenkomsten (SG) met centrale thema's en onderzoeksbegeleiding
Bijeenkomsten m.b.t. themagecentreerd onderzoek (TGO)

Keuzedeel

In het keuzedeel kiest de student 9 modules.