GGZ-Agoog

  • Over de post-bachelor
  • Waarom deze post-bachelor
  • Voor wie is deze post-bachelor
  • Ervaringen van Deelnemers
Sfeerafbeelding Fontys

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is volop in ontwikkeling, waardoor er een sterke behoefte is aan geregistreerde GGZ-professionals. De GGZ-Professional is een sociaal werker die gespecialiseerd is in herstelondersteunende zorg. Daarbij is de focus van de GGZ-Professional sociaal en niet medisch. Het gaat om de verbinding tussen de gezondheidszorg en het sociale domein. Deze post-bachelor volgt het landelijke opleidingsprofiel GGZ-Professional en sluit aan bij de beweging die zich richt op ‘de nieuwe GGZ’.

De post-bachelor is verbonden aan Fontys Hogeschool Sociale Studies en wordt verzorgd door ervaren docenten in het GGZ-domein. Dit beslaat (maximaal) 8 modules en heeft een duur van 22 lesweken. De vakanties (regio Zuid) zijn hierin niet meegerekend. Per lesweek is er één lesdag. De inhoud is voorzien van actuele en wetenschappelijke praktijkinzichten, mede ingebracht door de docentonderzoekers van het lectoraat. Je past de theorie toe op je eigen praktijk en je neemt omgekeerd praktijkinzichten mee naar de les. Lessen worden klassikaal gegeven.

Deze post-bachelor is geaccrediteerd door het COOAB2.0. Bij een succesvolle afronding kun je jezelf registreren bij het Registerplein.

Programma

De volgende modules komen aan bod:
1. Psychopathologie en herstel
2. Verslaving en motiverende gespreksvoering
3. Outreachend werken
4. Professionalisering en beleid
5. Samenwerken met het netwerk
6. Groepsgerichte behandeling
7. Rehabilitatie
8. Gedwongen kader

Het is mogelijk losse modules te volgen. Voor meer informatie over het volgen van losse modules kun je contact opnemen met Nascholing-socialestudies@fontys.nl

Na succesvolle afronding van deze post-bachelor ontvang je het diploma GGZ-Professional. Hiermee kun je je registeren bij het registerplein. Deze erkende registratie levert 1260 punten op. Indien je ervoor kiest losse modules te volgen, dan ontvang je een bewijs van deelname per module.

Voor meer informatie over het volgen van losse modules kun je contact opnemen met Nascholing-socialestudies@fontys.nl

Ben jij een professional die al een HSS(*)- getuigschrift of van één van de voorgangers heeft? Heb je geen uitstroomprofiel GGZ gedaan en beschik je over een relevante werkplek (van minimaal 16 uur), die het mogelijk maakt aan de gevraagde competenties te werken? Dan is deze post-bachelor geschikt voor jou!

(*) HSS-opleidingen / voorgangers: Social Work, HBO-J, IW, SPH, MWD, CMV, Toegepast Psychologie, Godsdienst Pastoraal Werk, Sociaal Juridische Dienstverlening en Creatieve Therapie.

Maatwerktraject

Onder bepaalde voorwaarden kun je gebruik maken van een instroomassessment:

- Je voldoet aan de toelatingseisen voor deelname aan de gehele post-bachelor.

- Je hebt drie jaar aantoonbare ervaring in het GGZ-veld of verslavingszorg.

- Je hebt sinds het behalen van een van de bovenstaande diploma’s aan deskundigheidsbevordering gedaan die specifiek is gericht op GGZ-doelgroepen.

Tijdens een instroomassessment toetsen we in hoeverre je voldoet aan de competenties per module en of- en welke vrijstelling(en) verleend worden. Je maakt een portfolio waarin je aantoont dat je voor een aantal module(s) beschikt over de competenties van de GGZ-Professional. Op basis hiervan wordt een maatwerktraject samengesteld (prijs, inhoud en duur).

Voor meer informatie over een mogelijk instroomassessment kun je contact opnemen met Nascholing-socialestudies@fontys.nl

Sfeerafbeelding Fontys

“Ik ben me nu veel bewuster van wat ik doe en vooral waarom ik dat doe.”

Marissa van Moorsel, werkzaam als GGZ-agoog bij De Grote Beek Eindhoven.

“Het was best even wennen weer op school te zijn. Als student dacht ik al veel te weten en te kunnen, maar eigenlijk begint het leren pas echt als je aan het werk gaat. Inmiddels werk ik zes jaar bij de Grote Beek in Eindhoven waar ik veel kennis en ervaring heb opgedaan. Deze post-bachelor maakte me bewust van mijn leerproces, waar ben ik begonnen en waar sta ik nu? Dat is heel leuk en waardevol om te ervaren. Een voorbeeld is het onderbouwen van de plannen die we maken en de werkzaamheden die we doen. Dankzij dit traject doe ik dat nu meer. Ik ben me nu veel bewuster van wat ik doe en vooral waarom ik dat doe.

Deze post-bachelor is zeker een aanrader voor mensen die al een tijdje aan het werk zijn. Het is een persoonlijk traject, dat veel impact heeft en je weer bewust maakt van jouw eigen rol op de werkvloer. De begeleiding door kundige docenten is top!”

Cursusniveau
Post bachelor
Kosten
€ 4.950 (BTW vrijgesteld)
Startmoment(en)
31-10-2022
Omvang opleiding
22 lesweken
Groepsgrootte
Minimaal 10; maximaal 20

Startdata

Certificering

Diploma GGZ-agoog