Gymbevoegdheid basisschool Blok 1 t/m 3

 • Inschrijven en locaties
 • Inhoud
 • Voor wie
 • Vrijstelling
 • Aantal deelnemers
 • Betaling en extra informatie
 • Toelatingseisen
 • Certificering

Locatie en tijden

Lesplaats Start blok 1 Lesdag en -tijd Beschikbare plaatsen*
volgtvolgtvolgt

Meer informatie over leslocaties en inschrijving blok 1 volgt in april 2020.

*Het aantal beschikbare plaatsen wordt wekelijks op maandag bijgewerkt. Er kan dus een verschil zijn met de weergegeven dagstand en het werkelijk aantal beschikbare plaatsen.

Inhoud

Het opleidingstraject is concentrisch van opzet en bestaat uit drie blokken van 20 onderwijsweken. Tijdens deze periodes wordt gewerkt aan diverse thema's die meerdere opdrachten en activiteiten bevatten.

Blok 1 telt 12 bijeenkomsten, blok 2 heeft 13 bijeenkomsten en blok 3 heeft er 10. De studiebelasting bedraagt 200 uur per blok. Deze is opgebouwd uit contacturen, stage-lessen, voorbereiding van opdrachten en zelfstudie.

De deelnemer verzorgt zelfstandig en individueel gedurende twee uur per week de onderstaande stage-lessen:

 • Blok 1: 20 lessen; waarvan 5 lessen evt. in eigen groep* Zie voor overige lessen beschrijving blok 1**
 • Blok 2: 20 lessen; waarvan 5 lessen evt. in eigen groep* Zie voor overige lessen beschrijving blok 1**
 • Blok 3: 30 lessen; waarvan 9 lessen evt. in eigen groep* Zie voor overige lessen beschrijving blok 1**

*mits dit niet groep 1 & 2 is.

Beschrijving Blok 1**

Voor wie

Deze deeltijdopleiding is bestemd voor deelnemers die vanaf 2001 een studie aan een pabo zijn begonnen en dus alleen bevoegd zijn om bewegingsonderwijs te verzorgen voor de groepen 1 en 2.

De opleiding leidt op tot een bevoegdheid voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.


Vrijstelling

Ben je naast je PABO diploma al in het bezit van een geldige deelcertificaat blok 1, diploma van een CIOS opleiding niveau 4 LOBOS of ROC Sport & Bewegen niveau 4 BOS heb je vrijstelling voor blok 1. Je mag dan instromen in blok 2

EVC traject

Denk je o.b.v. eerder verworven competenties in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor blok 1 en/of 2, dan kun je een verzoek indienen bij de opleidingscommissie. Aan de beoordeling van dit traject zijn kosten verbonden van € 275,-. NB. dit geeft niet de garantie dat je verzoek gehonoreerd wordt.
Je dient dit verzoek uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de betreffende module met bijlagen in te dienen. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Aantal deelnemers

Een groep is vol bij 26 aanmeldingen. Indien de groep vol is voor sluiting van de inschrijftermijn, word je op een wachtlijst geplaatst. De opleiding beslist of een groep van start gaat. Dit wordt uiterlijk in de week na sluitingsdatum van inschrijving gecommuniceerd.

Als er voldoende personen op de wachtlijst staan wordt er een extra groep gestart. Als je het risico van een voldoende lange wachtlijst niet wilt nemen kun je ook kiezen voor een andere locatie.

Let op: je mag je maar op 1 plaats inschrijven!

Betaling en extra informatie

Bij het invullen van het inschrijfformulier kun je kiezen voor een factuur of een machtiging. Betalen in termijnen is alleen mogelijk als je voor een machtiging kiest. In dit geval betaal je dan per blok (bij volledige opleiding is dat dus 3 termijnen). Kies je voor een factuur betaal je alle blokken ineens.

Let op: als je je inschrijft, houden we je aan de cursusvoorwaarden in geval van annulering!

Voor meer informatie klik hier.

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar voor de deeltijd-opleiding gymbevoegdheid blok 1 t/m 3 indien je:

 • een PABO- diploma bezit bij aanvang van de opleiding. Mocht je op het startmoment alsnog je diploma niet hebben behaald, licht dan per omgaande de opleiding in.
 • een (stage) basisschool hebt, waar je twee uur per week lessen Lichamelijke Opvoeding kunt verzorgen:

  • gedurende de opleiding geef je les aan alle bouwen;
  • indien je les geeft op een SBO is het wenselijk dat het onder toezicht van een vakleerkracht is.
 • Motorisch in staat bent om de voorgeschreven bewegingsvaardigen op een veilige manier te kunnen doceren.

Certificering

Als je de opleiding met goed gevolg hebt afgerond ontvang je een getuigschrift vanuit de landelijke stichting Post HBO.

De opleiding leidt op tot een bevoegdheid voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.

NB. De bevoegdheid geldt niet voor het VSO.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 3075,– (BTW Vrijgesteld)
Sfeerafbeelding Fontys