Gymbevoegdheid basisschool Blok 1 t/m 3

 • Inschrijven en locaties
 • Inhoud
 • Voor wie
 • Vrijstelling
 • Aantal deelnemers
 • Betaling en extra informatie
 • Toelatingseisen
 • Certificering

Locatie en tijden

Lesplaats Start blok 1 Lesdag en -tijd Beschikbare plaatsen*
Den Bosch16-02-22wo mi 15.30-19.00u26
Heerlen17-02-22do av 18.00-21.30u26

Dit schooljaar wordt er een uitzondering gemaakt en bieden we één leslocatie blok 1 aan vanaf februari 2022. Inschrijving gaat open vanaf 10 november 2021 en sluit 17 januari 2022. Dit blok gaat alleen door als we voldoende deelnemers hebben.

*Het aantal beschikbare plaatsen wordt wekelijks op maandag bijgewerkt. Er kan dus een verschil zijn met de weergegeven dagstand en het werkelijk aantal beschikbare plaatsen.
**zie voor meer info kopje 'Aantal deelnemers' links in het menu.

Inhoud

Het opleidingstraject is concentrisch van opzet en bestaat uit drie blokken van 20 onderwijsweken. Tijdens deze periodes wordt gewerkt aan diverse thema's die meerdere opdrachten en activiteiten bevatten.

Blok 1 telt 12 bijeenkomsten, blok 2 heeft 12 bijeenkomsten en blok 3 heeft er 11. De studiebelasting bedraagt 200 uur per blok. Deze is opgebouwd uit contacturen, stage-lessen, voorbereiding van opdrachten en zelfstudie.

De deelnemer verzorgt zelfstandig en individueel gedurende twee uur per week de onderstaande stage-lessen*:

Sfeerafbeelding Fontys
 •        Een les duurt minimaal 45 minuten
 •        Een les van 90 minuten of langer geldt als 1,5 les.

*mits dit niet groep 1 & 2 is.

Voor wie

Deze deeltijdopleiding is bestemd voor deelnemers die vanaf 2001 een studie aan een pabo zijn begonnen en dus alleen bevoegd zijn om bewegingsonderwijs te verzorgen voor de groepen 1 en 2.

De opleiding leidt op tot een bevoegdheid voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.


Vrijstelling

Als je naast je PABO diploma al in het bezit bent van een geldig deelcertificaat blok 1, diploma van een CIOS opleiding niveau 4 LOBOS of ROC Sport & Bewegen niveau 4 BOS krijg je vrijstelling voor blok 1. Je mag dan instromen in blok 2

EVC traject

Denk je o.b.v. eerder verworven competenties in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor blok 1 en/of 2, dan kun je een verzoek indienen bij de opleidingscommissie. Aan de beoordeling van dit traject zijn kosten verbonden van € 275,-. NB. dit geeft niet de garantie dat je verzoek gehonoreerd wordt.
Je dient dit verzoek uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de betreffende module met bijlagen in te dienen. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Aantal deelnemers

Een groep is vol bij 26 aanmeldingen. De opleiding beslist of een groep van start gaat. Dit wordt uiterlijk in de week na sluitingsdatum van inschrijving gecommuniceerd.  Indien de groep vol is voor sluiting van de inschrijftermijn, word je op een wachtlijst geplaatst.

Als er voldoende personen op de wachtlijst staan wordt er een extra groep gestart. Als je het risico van een voldoende lange wachtlijst niet wilt nemen kun je ook kiezen voor een andere locatie.

Let op: je mag je maar op 1 plaats inschrijven!

Betaling en extra informatie

Bij het invullen van het inschrijfformulier kun je kiezen voor een factuur of een machtiging. Betalen in termijnen is alleen mogelijk als je voor een machtiging kiest. In dit geval betaal je dan per blok (bij volledige opleiding is dat dus 3 termijnen). Kies je voor een factuur betaal je alle blokken ineens.

Let op: als je je inschrijft, houden we je aan de cursusvoorwaarden in geval van annulering!

Voor meer informatie klik hier.

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar voor de deeltijd-opleiding gymbevoegdheid blok 1 t/m 3 indien je:

 • een PABO- diploma bezit bij aanvang van de opleiding. Mocht je op het startmoment alsnog je diploma niet hebben behaald, licht dan per omgaande de opleiding in.
 • een (stage) basisschool hebt, waar je twee uur per week lessen Lichamelijke Opvoeding kunt verzorgen aan minimaal 15 kinderen:

  • gedurende de opleiding geef je les aan alle bouwen;
  • indien je les geeft op een SBO is het wenselijk dat het onder toezicht van een vakleerkracht is en minimaal 12 leerlingen.
 • Motorisch in staat bent om de voorgeschreven bewegingsvaardigen op een veilige manier te kunnen doceren.
 • COVID-19 / studievertraging: mocht je door de maatregelen vanwege COVID-19 nog 1 of enkele kleine vakken je PABO-opleiding niet voor 1 augustus hebben kunnen afronden, neem dan met ons contact op. In goed overleg is er veel mogelijk. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de opleiding corona-veilig te kunnen draaien. Een mix van on-line colleges en praktijklessen in kleinere groepen zorgen er straks voor dat we de kwaliteit van de opleiding behouden en tegelijk rekening kunnen houden met jullie en onze gezondheid.

Certificering

Als je de opleiding met goed gevolg hebt afgerond ontvang je een getuigschrift vanuit de landelijke stichting Post HBO.

De opleiding leidt op tot een bevoegdheid voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.

NB. De bevoegdheid geldt niet voor het VSO.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 3.135
Startmoment(en)
16-02-2022
Sfeerafbeelding Fontys