ICT Professionals

ICT Onderwijs voor Professionals

Heeft ICT altijd al je interesse gewekt? Of ben je al geruime tijd werkzaam in de ICT en wil je dit gewaardeerd zien met een passend diploma? Fontys Hogeschool ICT biedt verschillende mogelijkheden in haar Onderwijs voor Professionals. Het deeltijd onderwijs heeft minder contacturen dan een voltijdopleiding. Omdat de lessen grotendeels in de avonduren plaatsvinden, kun je de opleiding prima combineren met een baan. Het niveau en de waarde van een diploma zijn bij voltijd en deeltijd gelijk

Waarom bij Fontys Hogeschool ICT?

Een hbo-opleiding kenmerkt zich door praktijkgericht onderwijs. Het is een samengaan van theoretische kennis en actuele voorbeelden uit de praktijk van overheid en bedrijfsleven, met daaraan gerelateerde projectopdrachten. De combinatie van werk en studie vraagt een behoorlijke inspanning. Je zult echter al snel ondervinden dat de opleiding bij het uitvoeren van je baan veel voordelen biedt. Zo pak je vraagstukken systematischer en doelgerichter aan, waarmee je je dagelijks werk direct op een hoger niveau brengt.

Typerend voor Fontyshogeschool ICT en ons onderwijs

  • Toonaangeend en innoverend instituut
  • Boeien ICT-onderwijs op Associate degree en Bachelor niveau
  • Ervaren docentprofessionals op het vakgebiked
  • Goed te combineren met een baan
  • Theoretische kennis én actuele praktijkvoorbeelden
  • Blended learning
  • Avondstudie