Interne Coördinator Cultuureducatie

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Certificering
Sfeerafbeelding Fontys

Kunst en cultuur verdienen een vaste plek in het onderwijs, maar hoe geef je die plek precies vorm? De training ICC biedt leerkrachten de kans om binnen de eigen school de functie te verwerven van een gecertificeerde interne cultuurcoördinator.

De opleiding wordt verzorgd door Fontys Pro Educatie in samenwerking met CultuurStation. Het lerarenregister heeft de cursus bovendien erkend als opleiding. Het succesvol afronden levert de leerkracht 50 registeruren op. 

Inhoud

Tijdens de cursus ICC leer je als (toekomstig) cultuurexpert hoe je een cultuurbeleidsplan moet opstellen dat is toegespitst op jouw school, evenals een plan van aanpak en een activiteitenplan. Ook de organisatie en evaluatie van activiteiten, de in- en externe communicatie en het budgetbeheer komen aan de orde. Je krijgt ondersteuning bij het creëren van draagvlak binnen je team en hoe je de creativiteit van leerlingen kunt stimuleren.

De ICC ‘er zorgt voor visie en beleid op het gebied van cultuureducatie en voor meer samenhang binnen de huidige culturele activiteiten.

De cursus omvat 8 bijeenkomsten op wisselende locaties in Eindhoven. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden afwisselend op een woensdagmorgen (09.00 – 12.00 uur) en woensdagmiddag (13.30 – 16.30 uur). Naast de 24 contacturen moet rekening worden gehouden met hetzelfde aantal uren voor studie en voorbereiding. De totale studielast bedraagt ca. 50 uur.

Les 1-3: Cultuur op school.
Les 4-6: Van visie naar actie.
Les 7: Presentatie van het cultuurplan tijdens een teambijeenkomst en aanwezig bij de presentatie van een medecursist op diens school.
Les 8: Inhoudelijke afronding, laatste aanscherping cultuurplan en uitreiking certificaten.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor leerkrachten die op hun school cultuureducatie willen gaan coördineren en leerkrachten die al wel de functie vervullen op hun school maar nog niet gecertificeerd zijn.

Certificering

Wanneer u de cursus succesvol heeft afgerond, ontvangt u het certificaat Interne Cultuur Coördinator (ICC).

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 800,– (BTW Vrijgesteld)

Sfeerafbeelding Fontys

Locatie

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel  25, Eindhoven

Contact

Fontys Hogeschool Kind en Educatie Voortgezette Professionalisering

fhke-vp@fontys.nl