Interne Coördinator Cultuureducatie

  • Over de cursus
  • Waarom deze cursus
  • Voor wie is deze cursus
Sfeerafbeelding Fontys

Kunst en cultuur verdienen een vaste plek in het onderwijs, maar hoe geef je die plek precies vorm? De training ICC biedt leerkrachten de kans om binnen de eigen school de functie te verwerven van een gecertificeerde interne cultuurcoördinator.

De opleiding wordt verzorgd door Fontys Pro Educatie in samenwerking met CultuurStation. Het lerarenregister heeft de cursus bovendien erkend als opleiding. Het succesvol afronden levert de leerkracht 50 registeruren op. 

Opbouw cursus

Bijeenkomst 1 - 3: Cultuur op school

Bijeenkomst 4 - 6: Van visie naar actie

Bijeenkomst 7: Presentatie van het cultuurplan tijdens een teambijeenkomst op je school

Bijeenkomst 8: Presentatie van je plan aan elkaar en uitreiking certificaten

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van ca. drie uur. Naast de 24 contacturen moet rekening worden gehouden met hetzelfde aantal uren voor studie en voorbereiding. De totale studielast bedraagt ca. 50 uur.

Tijdens de cursus ICC  staan je eigen leervragen centraal. Daarnaast leer je als (toekomstig) cultuurexpert hoe je een cultuurbeleidsplan moet opstellen dat is toegespitst op jouw school, evenals het jaarlijkse activiteitenplan. Ook de organisatie en evaluatie van activiteiten, de in- en externe communicatie en het budgetbeheer komen aan de orde. Je krijgt ondersteuning bij het creëren van draagvlak binnen je team en hoe je de creativiteit van leerlingen kunt stimuleren.

De ICC ‘er zorgt voor visie en beleid op het gebied van cultuureducatie en voor meer samenhang binnen de huidige culturele activiteiten gekoppeld aan het eigen onderwijsconcept van je school.

De cursus is bedoeld voor leerkrachten die op hun school cultuureducatie willen gaan coördineren en leerkrachten die al wel de functie vervullen op hun school maar nog niet gecertificeerd zijn.
Cursusniveau
Post HBO
Lesplaats(en)
Wisselende locaties in Eindhoven / deelnemende scholen

Data & tijden

6 okt - 10 nov - 12 jan - 9 mrt - 13 apr van 14.00 - 17.00 uur
20 okt - 1 dec - 9 feb van 09.00 - 12.00 uur

Certificering

Wanneer je de cursus succesvol hebt afgerond, ontvang je het certificaat Interne Cultuur Coördinator (ICC).

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Fontys Hogeschool Kind en Educatie Voortgezette Professionalisering

08850-77588
fhke-vp@fontys.nl