Jeugd- en gezinsprofessional

  • Over de post-bachelor
  • Waarom deze post-bachelor
  • Voor wie is deze post-bachelor
Sfeerafbeelding Fontys

Het werkveld en de wetgeving vragen om een registratie van de jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Met deze beroepsregistratie laat je aan je cliënten en je werkgever zien dat je vakbekwaam bent en werkt aan jouw professionele ontwikkeling.

Deze post-bachelor is verbonden aan Fontys Hogeschool Sociale Studies en wordt verzorgd door ervaren docenten uit het domein Jeugd. De inhoud is voorzien van actuele en wetenschappelijke praktijkinzichten, ingebracht door de docentonderzoekers van het lectoraat. Je past de theorie toe op je eigen praktijk en je neemt omgekeerd praktijkinzichten mee naar de les. De lessen worden klassikaal gegeven

De post-bachelor beslaat (maximaal) 8 modules en heeft een duur van 22 lesweken. De vakanties (regio Zuid) zijn hierin niet meegerekend. Per lesweek volg je één lesdag (maandag) en werk je daarnaast in de praktijk en bereidt je thuis de lessen voor.

Speciaal voor herintreders en zij-instromers heeft het SKJ een scholingsfonds ter beschikking gesteld. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je 50% van de kosten vergoed krijgen. Voor meer informatie kijk op: https://skjeugd.nl/nascholing/

Lesprogramma: de volgende modules komen aan bod:
1. Kennis van opvoeding en ontwikkeling
2. Krachtgericht werken
3. De jeugd van tegenwoordig
4. Methodisch werken aan ontwikkeling
5. Omgaan met kindermishandeling en huiselijk geweld
6. Samenwerken met het netwerk
7. Professionalisering en beleid
8. Gespreksvoering met kinderen en gezinnen

Het is mogelijk om losse modules te volgen. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Nascholing-socialestudies@fontys.nl

Na succesvolle afronding van de hele post-bachelor ontvang je het diploma ‘Jeugd- en gezinsprofessional’. Hiermee kun je je registeren bij de SKJ. Deze erkende registratie levert 1260 punten op. Indien je ervoor kiest losse modules te volgen, dan ontvang je een bewijs van deelname per module.

Voor meer informatie over het volgen van losse modules kun je contact opnemen met Nascholing-socialestudies@fontys.nl

Ben jij een professional met een HSS(*)- getuigschrift (of van één van de voorgangers)? Heb je geen uitstroomprofiel Jeugd gedaan en beschik je over een werkplek (of heb je uitzicht daarop), die het mogelijk maakt aan de gevraagde competenties te werken? Dan is deze post-bachelor geschikt voor jou!

(*) HSS-opleidingen / voorgangers: Social Work, HBO-J, IW, SPH, MWD, CMV, Toegepaste Psychologie, Pedagogiek, Godsdienst Pastoraal Werk, Sociaal Juridische Dienstverlening en Creatieve Therapie.

Maatwerktraject

Onder bepaalde voorwaarden kun je gebruik maken van een instroomassessment:

- Je voldoet aan de toelatingseisen voor deelname aan de gehele post-bachelor.

- Je hebt drie jaar aantoonbare ervaring in het Jeugdveld.

- Je maakt een portfolio waarin je aantoont dat je voor een aantal module(s) beschikt over de competenties van de jeugd- en gezinsprofessional.

Tijdens een instroomassessment toetsen we in hoeverre je voldoet aan de competenties per module en of en welke vrijstelling(en) verleend worden. Op basis hiervan wordt een maatwerktraject samengesteld (prijs, inhoud en duur).

Voor meer informatie over het instroomassessment kun je contact opnemen met Nascholing-socialestudies@fontys.nl

Cursusniveau
Post bachelor
Kosten
€ 4.950 (BTW vrijgesteld)
Startmoment(en)
31-10-2022
Omvang opleiding
22 lesweken
Groepsgrootte
Minimaal 10; maximaal 20

Startdata

Certificering

Diploma Jeugd- en gezinsprofessional