Kunst Algemeen: Burgerlijke cultuur van Nederland

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering
  • Aanmelden
Fontys Hogeschool voor de Kunsten biedt speciaal voor docenten van kunstvakken en alumni van kunstvak(docent)opleidingen cursussen aan waarin de zes thema’s van het vak Kunst Algemeen aan bod komen.

De onderwerpen worden besproken aan de hand van de cultuurhistorische context en invloed daarvan op de verschillende disciplines.

De cursussen zijn los af te nemen naar eigen voorkeur. Ieder jaar worden er drie cursussen aangeboden. De zes cursussen zijn dus in twee studiejaren te volgen.

De zes cursussen Kunst Algemeen bestaan uit de onderstaande thema’s:
- Hofcultuur in de 16e en 17e eeuw,
- Massacultuur vanaf 1950,
- Burgerlijke Cultuur van Nederland in de 17e eeuw,
- Romantiek en Realisme in de 19e eeuw,
- Cultuur van het Moderne in de eerste helft van de 20e eeuw,
- Cultuur van de Kerk in de 11e t/m de 14e eeuw.

Inhoud

De Republiek Nederland nam in de Gouden Eeuw in de Europese cultuur een geheel eigen plaats in, cultureel en economisch was zij zeer invloedrijk.
Kunst richtte zich op de (min of meer anonieme) burger in plaats van de vorstelijke opdrachtgever zoals in omringende landen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het ontstaan van toegankelijke genres in de schilderkunst. Ook heeft het Calvinisme onmiskenbaar invloed gehad op de kunsten.

Voor wie?

Docenten kunstvakken en alumni kunstvak(docent)opleidingen.

Toelatingseisen

Het instroomniveau is minimaal een 2e graads bevoegdheid in een kunstvak. Dit dien je bij inschrijving gewaarmerkt te kunnen overleggen.

Certificering

Certificaat van Fontys Hogeschool voor de Kunsten met cursusonderdeel en studielast (2 EC's) wordt verstrekt na positieve beoordeling van een schriftelijke toets en een opdracht.

Aanmelden / data

Deze cursus wordt aangeboden op maandagavonden in studiejaar 2023-2024.

Cursusniveau
Module
Lesplaats(en)
Online
Lesdagen en -tijd
Studiejaar 2023-2024