Kunst Algemeen: Massacultuur

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering
  • Aanmelden
Fontys Hogeschool voor de Kunsten biedt speciaal voor docenten van kunstvakken en alumni van kunstvak(docent)opleidingen cursussen aan waarin de zes thema’s van het vak Kunst Algemeen aan bod komen.

De onderwerpen worden besproken aan de hand van de cultuurhistorische context en invloed daarvan op de verschillende disciplines.

De cursussen zijn los af te nemen naar eigen voorkeur. Ieder jaar worden er drie cursussen aangeboden. De zes cursussen zijn dus in twee studiejaren te volgen.

De zes cursussen Kunst Algemeen bestaan uit de onderstaande thema’s:
- Hofcultuur in de 16e en 17e eeuw,
- Massacultuur vanaf 1950,
- Burgerlijke Cultuur van Nederland in de 17e eeuw,
- Romantiek en Realisme in de 19e eeuw,
- Cultuur van het Moderne in de eerste helft van de 20e eeuw,
- Cultuur van de Kerk in de 11e t/m de 14e eeuw.

Inhoud

Cultuurbeschouwing van dans, muziek, drama en beeldende kunst, film en interdisciplinaire aanpak en nieuwe media in de 20e eeuw.
In elke examen Havo/Vwo komt de 20e en 21 eeuw aan bod. Daarom is er voor gekozen om elk studiejaar een van beide onderwerpen aan te bieden.
De invloed van de cultuur van de massa op de (visie op) kunsten is vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw steeds groter geworden.
Onderwerpen als massamedia, cross-over, postmodernisme, popart passeren de revue.

Voor wie?

Docenten kunstvakken en alumni kunstvak(docent)opleidingen.

Toelatingseisen

Het instroomniveau is minimaal een 2e graads bevoegdheid in een kunstvak. Dit dien je bij inschrijving gewaarmerkt te kunnen overleggen.

Certificering

Certificaat van Fontys Hogeschool voor de Kunsten met cursusonderdeel en studielast (2 EC's) wordt verstrekt na positieve beoordeling van een schriftelijke toets en een opdracht.

Aanmelden

Deze cursus wordt aangeboden op maandagavonden in studiejaar 2022-2023.

Start: 6 februari 2023

Einde: 24 april 2023

Deadline opdracht is twee weken na de laatste bijeenkomst en eventuele herkansingen volgen later in het jaar.

Cursusniveau
Module
Kosten
€ 350 (BTW vrijgesteld)
Studieduur
4 maanden
Lesplaats(en)
Online
Lesdagen en -tijd
06-02-2023 t/m 24-04-2023 Maandagen 19.00-21.00 uur
Startmoment(en)
06-02-2023