Kunst Algemeen: Romantiek en Realisme

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering
  • Aanmelden
Fontys Hogeschool voor de Kunsten biedt speciaal voor docenten van kunstvakken en alumni modules aan waarin de zes thema’s van het vak Kunst Algemeen aan bod komen.

De onderwerpen worden besproken aan de hand van de cultuurhistorische context en invloed daarvan op de verschillende disciplines.

De modules zijn los af te nemen naar eigen voorkeur. Ieder jaar worden er drie cursussen aangeboden. De zes cursussen zijn dus in twee studiejaren te volgen.

De zes modules bestaan uit onderstaande thema’s:
- Hofcultuur in de 16e en 17e eeuw,
- Massacultuur vanaf 1950,
- Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw,
- Romantiek en realisme in de 19e eeuw,
- Cultuur van het moderne in de eerste helft van de 20e eeuw,
- Cultuur van de kerk in de 11e t/m de 14e eeuw

Inhoud

Romantiek en realisme in de 19e eeuw: Cultuurbeschouwing van dans, muziek, drama en beeldende kunst en begin van fotografie in de 19e eeuw
De tegenstelling romantiek en realisme is met name van belang voor de beeldende kunst.
Weltschmerz en Sehnsucht, dromen en fantasie tegenover industrialisatie en wetenschap bieden een breed spectrum aan mogelijkheden voor kunstenaars.
Kunst wordt meer individualistisch zodat deze zowel de ziel van de romanticus als die van de realist kan aanspreken.

Voor wie?

Docenten kunstvakken en alumni kunstvak(docent) opleidingen.

Toelatingseisen

Het instroomniveau is minimaal een 2e graads bevoegdheid in een kunstvak. Dit dien je bij inschrijving gewaarmerkt te kunnen overleggen.

Certificering

Certificaat van Fontys Hogeschool voor de Kunsten met cursusonderdeel en studielast (2EC's) wordt verstrekt na positieve beoordeling van een schriftelijke toets en een opdracht.

Aanmelden

Deze cursus wordt aangeboden op maandagavonden in studiejaar 2023-2024.

Cursusniveau
Module
Lesplaats(en)
online
Lesdagen en -tijd
Studiejaar 2023-2024