Kwaliteitskring SWPBS: specifieke interventies

  • Over de kwaliteitskring
  • Waarom deze kwaliteitskring
  • Voor wie is deze kwaliteitskring

Schoolbreed werken aan gedrag vanuit het kader van Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)

Heb je zin om te leren van én met anderen vanuit het thema ‘schoolbreed werken aan gedrag’ en wil je een bijdrage leveren aan jouw onderwijspraktijk betreft specifieke doelgroep interventies en / of intensieve interventies; dan is deze kwaliteitskring iets voor jou. Middels activiteiten, literatuur en intervisie word jij je bewust van jouw opvattingen en van de bedoeling die jij hebt met dit thema.

Met collega’s uit het werkveld deel je jouw kennis en ervaringen, je inspireert anderen en je wordt geïnspireerd. Vervolgens verken je hoe de specifieke ondersteuning van een doelgroep als ook intensieve ondersteuning voor een individu binnen jouw praktijk versterkt kan worden en wat dit van jou als onderwijsprofessional vraagt. Je geeft inhoud en vorm aan jouw specifieke leervraag en ontwikkelactiviteit. Hierbij word je begeleid, uitgedaagd en ondersteund door een professional die binnen het onderwijs expertise en ervaring heeft met SWPBS.

Opzet kwaliteitskring

De kwaliteitskring bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur. Tijdens deze bijeenkomsten geef je betekenis aan theoretische inzichten en actuele ontwikkelingen rondom het planmatig opzetten en uitvoeren van specifieke interventies. Vanuit een kritische beschouwing scherp je jouw visie en worden kansen voor jou als professional én voor jouw onderwijspraktijk zichtbaar. Vervolgens ga je aan het werk met jouw specifieke leervraag en zet je jouw inzichten en ideeën om in een concrete ontwikkelactiviteit waarmee je binnen jouw onderwijspraktijk aan de slag gaat. Fontys OSO faciliteert een digitale werkomgeving voor de deelnemers van de kwaliteitskring en stelt daarnaast ook de digitale leeromgeving van de Master Educational Needs beschikbaar met daarin relevante artikelen en andere inhouden.

Opbrengst

Als deelnemer vertaal je jouw interesse in het thema specifieke interventies naar het uitbreiden en versterken van jouw professioneel handelen in jouw onderwijspraktijk. Deelname aan de kwaliteitskring levert zodoende verdiepte kennis en een betekenisvolle kwaliteitsslag op voor jou, voor jouw team en voor jouw onderwijspraktijk. Daarnaast bouw je een netwerk op van onderwijsprofessionals die eenzelfde ambitie nastreven.

Mocht je interesse hebben in de registratie van SWPBS specialist, dan kun jij deze kwaliteitskring benutten als voorbereiding voor de aanvraag van deze registratie.

Scholen geven op verschillende wijze vorm aan de opdracht om te werken aan sociale veiligheid met een focus die gericht is op het realiseren van een positief en veilig leef- en leerklimaat. Dit blijft een opdracht die de nodige uitdagingen kent. Schoolbreed, preventief en waardengestuurd werken aan gedrag blijken effectieve pijlers om gezamenlijk -met onderwijsprofessionals, ouders én leerlingen / scholieren / studenten- een cultuur te creëren die prettig en waarderend is voor iedereen. 

Hoe goed je de basisondersteuning gedrag binnen jouw school of klas hebt ontworpen en hoe zorgvuldig je die ook hebt geïmplementeerd, er zullen altijd leerlingen blijven die extra ondersteuning nodig hebben om te komen tot ontwikkeling en groei. SWPBS biedt naast de basisondersteuning voor de gehele groep, een krachtig en concreet kader voor de specifieke ondersteuning van een doelgroep als ook intensieve ondersteuning voor een individu.

Deelname aan de kwaliteitskring is interessant voor iedere onderwijsprofessional die geïnspireerd wil worden én die tegelijk praktijkbeïnvloeding op gang wil brengen binnen de eigen onderwijspraktijk.

Denk aan leidinggevenden, leerkrachten en docenten, (intern en ambulant) begeleiders en zorgcoördinatoren, als ook aan onderwijsprofessionals die bijvoorbeeld deel uitmaken van een SWPBS-werkgroep. De enige voorwaarde is dat jij binnen jouw onderwijs draagvlak hebt om aan de slag te gaan met specifieke doelgroep interventies en intensieve interventies.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 995,– (BTW Vrijgesteld)
Studieduur
5 maanden
Startmoment(en)
20-01-2022

Planning bijeenkomsten 2022

Donderdagen van 13.30 - 16.30 uur:

20 januari 2022
17 maart 2022
21 april 2022
2 juni 2022
7 juli 2022

Locatie: Nijmegen

Flyer

download

Startdata

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Pauline Bruinsma

(06) 232 797 01
p.bruinsma@fontys.nl

Certificering

De opleiding wordt afgesloten met een ‘bewijs van deelname'

Mocht je interesse hebben in de registratie van SWPBS specialist, dan kun jij deze kwaliteitskring benutten als voorbereiding voor de aanvraag van deze registratie.