Sprint naar content
Profiel

Leiderschapsopleiding Basisbekwaam Schoolleider

 • 10 maanden
 • 14-09-2023
 • Eindhoven
 • € 5.800 (BTW vrijgesteld)
Verwerf kennis en vaardigheden waarmee je een bredere kijk op de organisatie ontwikkelt. Van daaruit leer je sturing te geven aan team- en onderwijsontwikkeling.

Over de opleiding

Met de leiderschapsopleiding Basisbekwaam verwerf je de
kennis en vaardigheden waarmee je een bredere kijk op de organisatie
ontwikkelt.  Van daaruit leer je sturing te geven aan team- en onderwijsontwikkeling. Tijdens de opleiding is je eigen beroepspraktijk het vertrekpunt. Je ontwikkelt effectief management- en leiderschapsgedrag en legt daarnaast een stevige basis in persoonlijk en professioneel leiderschap waarmee je kunt starten als leidinggevende in het
onderwijs. Je kunt je met het diploma Basisbekwaam Schoolleider registreren als
Register Directeur Onderwijs niveau 1 in het schoolleidersregister PO. 

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor startende school-, team- of afdelingsleiders. Ook is de opleiding geschikt voor leidinggevenden die functioneren op het niveau van adjunct-directeur en die zich willen registreren als RDO niveau 1. Daarnaast is de opleiding geschikt voor leraren en coördinatoren die een leidinggevende functie op dat niveau ambiëren.


Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot deze opleiding als je voldoet aan onderstaande eisen:

 • Je bent werkzaam als ervaren docent in het primair-, voortgezet-, middelbaar beroeps- of hoger onderwijs.
 • Je vervult bij voorkeur al een middenkaderpositie (intern begeleider, bouwcoördinator, inhoudelijk specialist, kartrekker, teamleider).
 • Je hebt een leer-/werkplek die past bij de bedoeling van de opleiding. Dit houdt in dat je sturingsruimte hebt om leiding te kunnen geven aan (het ontwerpen van) een groepsoverstijgend verandertraject.
 • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelordiploma in de sector Hoger Pedagogisch Onderwijs of een eerstegraadsopleiding tot leraar.
 

 

Inhoud

De opleiding Basisbekwaam duurt één jaar, is modulair opgebouwd en vraagt daarin 420 uur studietijd. In deze periode zijn in totaal 18 contactdagen, waarvan 14 lesdagen (inclusief een tweedaagse training).
In drie modules, Strategische organisatieontwikkeling, Onderwijsinnovatie en kwaliteit en Leiding geven aan ontwikkeling, wordt er gewerkt aan het aantonen van leeruitkomsten op het niveau van Vakbekwaam Schoolleider door middel van een learning portfolio. In dit portfolio worden diverse beroepsproducten verzameld en daaraan wordt een zelfbeoordeling toegevoegd. Gedurende de gehele opleiding wordt er gewerkt aan de eigen leiderschapsontwikkeling in de context van de onderwijspraktijk. Ambities en doelen op het gebied van schoolontwikkeling en de eigen leiderschapsontwikkeling komen samen in de opleiding. 
Strategische organisatieontwikkeling gaat over het verkrijgen van inzicht in de organisatieonderdelen die ondersteunend zijn aan het primaire proces. Het daarin(h)erkennen en kunnen doorzien van zowel de organisatiestructuur als -cultuur en hun invloed op elkaar, staat centraal. Ook gaat het over leiderschapsactiviteiten die zich richten het creëren van een gemeenschappelijke visie en doelen. Daarbij spelen toekomstgerichtheid en omgevingsgerichtheid een belangrijke rol. Deze module sluit aan bij de leiderschapspraktijken 'Visiegericht werken' en 'Ontwikkelen van de organisatie' van het schoolleidersregister PO.
Bij de module 'Onderwijsinnovatie en Kwaliteit' kijken we naar (leiding geven aan) kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs. Vertrekpunt is de onderzoekende schoolcultuur waarin teamleden planmatig en gebaseerd op beschikbare gegevens, samen aan goed onderwijs werken. Centraal staan de vragen wat kwaliteit en innovatie nu eigenlijk zijn, hoe je de verbetering van de onderwijspraktijk op een innovatieve wijze kunt versterken (én verantwoorden) en hoe je als leidinggevende zelf kunt sturen op de beoogde onderwijskwaliteit.
Deze module gaat over het beïnvloeden van de opvattingen, de houding en het handelen van leraren., Een leidinggevende die collega’s stimuleert te leren en zich te ontwikkelen, bevordert de kwaliteit van leraren onderwijsondersteunend personeel. Hierdoor kunnen leerlingen het beste uit zichzelf halen en worden de onderwijsdoelen gehaald. In deze module kom je tot beredeneerde keuzes en initiatieven voor teamontwikkeling en samenwerking in het belang van onderwijskundige verbeterprocessen.

Op lesdagen worden kennisdelingen, peerfeedback en dialoogsessies ingepland. Overige contactdagen worden gebruikt voor persoonlijke ontwikkelgesprekken, leerteambegeleiding  en feedbackmomenten. 

Studietijd buiten de contactmomenten benut je voor literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkgerichte opdrachten, (zelf-) onderzoek en het opbouwen van je eigen portfolio met beroepsproducten. 

De groep Basisbekwaam kent over het algemeen een rijke diversiteit. Deelnemers komen uit verschillende onderwijssectoren. Je medestudenten zullen verschillen in de mate waarin ze reeds taken hebben die horen bij het brede vak van leidinggeven. Zo kan je iemand tegenkomen uit een kleine basisschool die coördinator is van de groepen 4-8. Maar ook een sectieleider uit het voortgezet onderwijs, mbo of hbo. Wat jullie gemeenschappelijk hebben is dat je nog niet integraal eindverantwoordelijke bent, maar al wel stappen hebt gezet of wilt gaan zetten op het pad van leiderschap.

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het diploma Basisbekwaam. Op basis hiervan kun je je registreren als adjunct-directeur (RADO) bij het Schoolleidersregister PO. 

Sfeerafbeelding Fontys

 
 

Meerwaarde

Met de Leiderschapsopleiding Basisbekwaam van Fontys: 

 • Ontwikkel je management- en leiderschapsgedrag en leg je de basis voor persoonlijk en professioneel (school-)leiderschap.
 • Kun je je registreren als registreren als RDO niveau 1 bij het Schoolleidersregister PO
 • Heb je de mogelijkheid om daarna door te groeien tot integraal eindverantwoordelijk schoolleider middels de opleiding Vakbekwaam Schoolleider
 
Placeholder for Fontys video
De opleiding heeft mij inzicht gebracht in mijn eigen leerproces, en mij als toekomstige schoolleider hier echt verantwoordelijk voor gemaakt."

 

Praktische info

Een studie combineren met je werk en/of gezin is een bewuste keuze. Aan die keuze gaan veel vragen vooraf, zoals: Kan ik het niveau aan? Kom ik met de opleiding verder in mijn werk? En past de studie in mijn leven (werk, gezin, vrienden, familie)?

Docenten en studenten, opleidingscoördinatoren en studiecoaches geven je graag antwoord op je vragen. Tijdens een online voorlichting hoor je alle ins en outs over de opleiding en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voorlichting Leiderschapsopleiding Basisbekwaam | Online
07 jun 2023 19:00 - 20:00 CEST uur
Programma
Online voorlichting Leiderschapsopleiding Basis-bekwaam (alle routes)
(101019) FHKE + OSO
Voorlichting Leiderschapsopleiding Verkort Basisbekwaam | Online
07 jun 2023 19:00 - 20:00 CEST uur
Programma
Online voorlichting Leiderschapsopleiding Basis-bekwaam (alle routes)
(101019) FHKE + OSO

Heb je een vraag?
Hieronder vind je de contactgegevens van deze opleiding, neem gerust contact met ons op. We beantwoorden graag jouw vragen.

Niveau
Opleiding
Kosten
€ 5.800(BTW vrijgesteld)
Studieduur
10 maanden
Startmoment(en)
14-09-2023

Wil je graag een gesprek met iemand van de opleiding? Dat kan. Stuur een mail naar fhke-vp@fontys.nl of app je vraag naar +31610176464. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Bekijk of je in aanmerking komt voor €1.000,- STAP-budget of andere subsidieregelingen.

  In onderstaande video's vertellen we je meer over de visie van Fontys op leiderschap in het onderwijs, hoe dit middels 7 kernpraktijken naar voren komt in al onze leiderschapsopleidingen en hoe dit in relatie staat tot jouw professionele identiteit. Een gedeelte van deze uitleg komt mogelijk ook aan bod tijdens de online voorlichting. Heb je vragen? We beantwoorden ze graag tijdens onze online voorlichting, dus schrijf je direct in!  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Visie  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  7 kernpraktijken  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Professionele identiteit

   

   

  Aanmelden

  Hieronder vind je de startdatum van deze cursus of opleiding en kun je je aanmelden.
  De directie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de cursus te annuleren.

  Startdata


  Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
  Dan is aanmelden op dit moment (nog) niet mogelijk.
  Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de cursus/opleiding. We helpen je graag verder!
  Alle contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

   

  Locaties en contact