Leiderschapsopleiding Vakbekwaam Schoolleider van Buiten

 • Over de opleiding
 • Hoe ziet de opleiding eruit?
 • Toelatingseisen
Sfeerafbeelding Fontys

De Fontys Leiderschapsopleiding Vakbekwaam Schoolleider van Buiten leidt op tot krachtige integraal verantwoordelijke schoolleiders die in staat zijn tot kritische reflectie, leiding kunnen geven aan een lerende organisatie, kunnen denken op een hoog abstractieniveau en kunnen omgaan met een divers krachtenveld. Deze opleidingen isl bedoeld voor leidinggevenden buiten het onderwijs.

De opleiding Fontys Leiderschapsopleiding Vakbekwaam is opgebouwd uit onderstaande zeven kernpraktijken:

 • Richting geven
 • Organiseren en inrichten
 • Onderwijskundig leiderschap in de context van innovatie
 • Kwaliteit en verantwoording
 • Mensen ontwikkelen
 • Onderzoeken in de school
 • Professionele identiteit

Naast het bovenstaande aanbod komen Onderwijskunde, Didactiek en Pedagogiek thema's ook aanbod . Dit heeft als doel de onderwijscontext beter te doorgronden en de taal van leraren te begrijpen en te spreken.

Gedurende de opleiding vormt een centraal verandervraagstuk (kernopgave) en daarbij behorende werkplekopdrachten de rode draad. Deze kernopgave is tevens een middel om te werken aan het aantonen van leeruitkomsten op het niveau van Vakbekwaam Schoolleider. Hiervoor legt de student een learning portfolio aan waarin diverse beroepsproducten worden verzameld en waaraan een zelfbeoordeling wordt toegevoegd. Ook wordt gedurende de gehele opleiding gewerkt met een persoonlijke kernopgave. Hierin ontwikkelt de student zijn professionele identiteit als leider in de context van eigen onderwijspraktijk. Ambities en doelen op het gebied van schoolontwikkeling en de eigen leiderschapsontwikkeling als schoolleider worden hierbij met elkaar verweven. 

De Fontys Leiderschapsopleiding Vakbekwaam bestaat uit 22 contactmomenten, waaronder een tweedaagse training. De aard van de contactmomenten varieert van onder andere inhoudelijke lesdagen, studiebegeleiding,  kennisdeling, feedback, reflectie tot dialoogsessies. Een belangrijk aspect is het werkplekleren. Om hier invulling aan te geven verzamelt de student feedback uit zijn omgeving (teamleden, stakeholders, critical friends, etc.). Tevens doet hij beredeneerde interventies in die omgeving.

Deelname aan deze opleiding vraagt een tijdsinvestering van 560 uur op jaarbasis, waarvan 132 uur contacttijd. Deze contacttijd zal worden ingepland op donderdagen en indien mogelijk worden uitgevoerd op locatie Eindhoven (S3).

Toelatingseisen

- Je bent minimaal in het bezit van een HBO bachelor diploma in de sector Hoger Pedagogisch Onderwijs of een eerstegraadsopleiding tot leraar;

 • Je bent minimaal in het bezit van een HBO bachelor diploma in de sector Hoger Pedagogisch Onderwijs of een eerstegraadsopleiding tot leraar;
 • Je bent in het bezit van het diploma Basisbekwaam (sector PO) of een vergelijkbare andere managementopleiding;
 • Je bent werkzaam als schoolleider in het onderwijs (of hebt een vergelijkbare positie binnen een onderwijsorganisatie)
 • Je bent in de gelegenheid om te voldoen aan de praktijkeisen die voortvloeien uit de opleiding (dit houdt in dat je een integrale eindverantwoordelijkheidspositie hebt met voldoende mandaat).
 • Je hebt ervaring als leidinggevende met integrale eindverantwoordelijkheid;
 • Je hebt toegang tot een werkplek in een school voor minimaal een dag per week;
 • Er zijn heldere afspraken over begeleiding en feedback door schoolleider en/of bestuurder;
 • Er is sprake van een stevige veranderopdracht gericht op school- en leiderschapsontwikkeling die te benutten is voor deze opleiding.
Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 8985,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Eindhoven
Startmoment(en)
23-09-2021

Houd me op de hoogte

Laat je gegevens achter zodat wij je op de hoogte kunnen houden van nieuwe start data.

Data & tijden

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagen van 09.00 - 17.00 uur.

Certificering

Wanneer je aan alle eisen van de opleiding hebt voldaan ontvang je het diploma Vakbekwaam. De opleiding is officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding. Dat betekent dat je de opleiding kunt gebruiken voor registratie in het Schoolleidersregister PO.

Sfeerafbeelding Fontys

Startdata

Locatie

Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Lismortel 25, Eindhoven