Leraar Duits (Professional Master)

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Deeltijd
Start september | Tilburg
Wil jij graag doorstuderen? Ben je op zoek naar meer verdieping in de Duitse taal? Zoek je meer uitdaging in je werk, ambieer je een senior rol als docent of wil je met een andere leeftijdsgroep werken? Dan is de deeltijdmaster Leraar Duits in Tilburg de opleiding voor jou. Je kunt deze opleiding in twee jaar behalen.

Over de opleiding

De tweejarige masteropleiding Leraar Duits biedt een verdieping, vakinhoudelijk, vakdidactisch en zelfs vakoverstijgend. Je ontwikkelt jezelf tot expert in je vakgebied binnen het voorbereidend hoger onderwijs (vho). Je leert om los van methoden te kunnen werken, leerlingen uit te dagen en hun specifieke belangstelling aan te spreken. Na de masteropleiding ben je in staat om bij te dragen aan de visieontwikkeling en vernieuwing van jouw vak op school maar ook op regionaal en landelijk niveau. Denk bijvoorbeeld aan het implementeren van nieuwe eindexamenonderwerpen. 

Waarom deze opleiding?

 • Je kunt in twee jaar je eerstegraads lesbevoegdheid behalen. Afhankelijk van je vooropleidingen en studiemogelijkheden kun je er korter of langer over doen.
 • Je kunt gaan lesgeven in de bovenbouw van het havo/vwo en in het hbo.
 • Je wordt expert binnen jouw vakgebied en bent breed inzetbaar binnen het onderwijs.
 • Vernieuwde inspiratie en inzichten waardoor je meer energie krijgt in je werk.

 

Wat ga je leren?

De opleiding legt accenten op vakinhoud, vakdidactiek, onderzoek en de brede rol die de eerstegraads docent heeft binnen het voorbereidend hoger onderwijs (vho). De leeruitkomsten van de opleiding liggen vast en aan het begin van de opleiding bespreek je samen met je studiecoach wat voor jou de optimale studieroute zal zijn. 

 • Tijdens de opleiding voer je een vakdidactisch ontwerponderzoek uit;
 • Je verdiept je kennis op het gebied van vakinhoud, vakdidactiek, pedagogiek, onderzoek in de onderwijspraktijk en onderwijsinnovatie;
 • Je leert deels door activiteiten in de onderwijspraktijk. Dit doe je in je eigen baan, of in een stage aan de bovenbouw van het voortgezet onderwijs of het hbo;
 • Je leert niet alleen van de docenten van de lerarenopleiding, maar ook van medestudenten en van collega's op de school.

 
afspelen
 

Hoe ziet je week eruit?

Een studiejaar is opgedeeld in vier blokken van tien weken. De eerste acht weken volg je hoor- en werkcolleges, workshops, practica en werkgroepen. Je voert opdrachten uit in de praktijk. In week negen en tien vinden de toetsen en herkansingen plaats. De opleiding biedt een lesrooster aan, maar dit is mede afhankelijk van je eigen studieroute. 

Colleges zijn op woensdag van 10:00 tot 18:00 uur. De studiebelasting is afhankelijk van je persoonlijke situatie, maar bedraagt voor een gemiddelde student minimaal twintig uur per week. 

 
 

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar met een afgeronde bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs (tweedegraads bevoegdheid) in hetzelfde vak.  

Heb je een andere vooropleiding, bijvoorbeeld een hbo-opleiding of universitaire opleiding in hetzelfde vakgebied, dan dien je eerst een aangepast programma te doorlopen in de bacheloropleiding tot leraar vo, alvorens je toelaatbaar bent tot de masteropleiding. Vervolgens kun je in een intakegesprek voor de masteropleiding een persoonlijk opleidingsplan laten opstellen, dat vrijstellingen kan omvatten op grond van je kennis en ervaring. 

NIEUW! Zij-instroom eerstegraads bevoegdheid - 11 mei online voorlichting

Vanaf studiejaar 2021-2022 kunnen mensen met een universitaire masteropleiding, verwant aan het schoolvak Duits, onder voorwaarden deelnemen aan een zij-instroomtraject eerstegraads bevoegdheid. Op 11 mei vindt hierover een online voorlichting plaats. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier. Wil je rechtstreeks contact met iemand die je hier meer over kan vertellen? Stuur een e-mail naar Astrid Oomens (coördinator) of Anne-Marie Hogeweg (administratie).

 

Van deze opleiding groei je niet alleen als docent, maar ook in je persoonlijke ontwikkeling."

Bernadette Bedeaux, student

Lees hier het verhaal van student Bernadette >>

 

Opbouw

De vakinhoudelijke en vakdidactische kennisontwikkeling is gericht op verdieping en verbreding in de specifieke domeinen van landelijk afgesproken kennisbases en toepassing daarvan op de werkplek en tijdens vakdidactisch ontwerponderzoek. Het vakspecifieke opleidingsprogramma, dat tweederde van de totale masteropleiding omvat, levert bij uitstek een bijdrage aan de ontwikkeling van vakinhoudelijke en vakdidactische competenties. 

Wil je weten welke vakken je allemaal volgt tijdens de opleiding, bij welke bekwaamheden welke vakken horen, hoe deze vakken eruitzien en hoeveel studiepunten je hiervoor kan krijgen? Download dan de studiegids van Lerarenopleiding Duits (Master).   

Benieuwd naar meer informatie over de inhoud, toetsing en begeleiding van en tijdens de opleiding? Je leest hierover meer in het regelement van de Onderwijs- en examenregeling (OER). 

In het onderdeel 'didactisch handelen' werk je aan de verbetering van je onderwijspraktijk in het eerstegraads gebied. Je ontwikkelt en verzorgt onderwijs in jouw schoolvak op een onderbouwde manier. Je stimuleert leerlingen om kritisch na te denken, laat hen samenwerken, begeleidt hen en geeft effectieve feedback. Didactisch handelen zal door de meeste studenten in het eerste jaar van de studie worden uitgevoerd en wordt door veel opleidingen aangeboden in combinatie met pedagogische vraagstukken en vakdidactiek. Je werkt daarbij samen met medestudenten in een “professionele leergemeenschap” (PLG).   

In het onderdeel 'pedagogische vraagstukken' verdiep je je in één of meer pedagogische vraagstukken die zich voordoen in de school om bij te dragen aan de ontwikkeling van het onderwijsklimaat. Bij pedagogische vraagstukken gaat het om de opvoeding van leerlingen. Hoe kun je hen als docent stimuleren om volwassen te worden, bijvoorbeeld in termen van socialisatie en persoonsvorming. In dit onderdeel verdiep je je in pedagogische literatuur, waarbij je zoekt naar manieren om in de praktijk te handelen. Je probeert handelingsopties uit in de praktijk en evalueert het effect ervan, door gegevens te verzamelen in de onderwijspraktijk, die te analyseren en te interpreteren. Je leert dus niet alleen over pedagogiek, maar ook over onderzoeksmethoden. Pedagogische vraagstukken zal door de meeste studenten in het eerste jaar van de studie worden uitgevoerd en wordt door veel opleidingen aangeboden in combinatie met didactisch handelen en vakdidactiek. Je werkt daarbij samen met medestudenten in een “professionele leergemeenschap” (PLG). 

In het vakdidactisch ontwerponderzoek creëer je onderwijs in jouw schoolvak voor leerlingen in het eerstegraads gebied. Je volgt daarbij een onderzoeks-/ontwerpcyclus zodat je op een systematische manier het onderwijs kunt ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Vanzelfsprekend maak je gebruik van wetenschappelijke, vakdidactische literatuur en van betrouwbare manieren van gegevensverzameling. Op verschillende manieren is samenwerking met medestudenten mogelijk tijdens het vakdidactisch ontwerponderzoek. Bij de meeste opleidingen wordt het vakdidactisch ontwerponderzoek in het eerste jaar van de opleiding voorbereid, en in het tweede jaar uitgevoerd. 

Het onderdeel 'de lerende professional' is door de meeste opleidingen in het tweede jaar van de opleiding geplaatst. In dit onderdeel werk je samen met collega’s van je school en/of opleiding aan een ontwikkeling die op de school plaatsvindt en jouw schoolvak overstijgt. Je kunt aansluiten bij een bestaande ontwikkeling, of zelf een initiatief nemen. Het is niet nodig dat deze ontwikkeling tijdens je studie volledig wordt afgerond. Het is wel van belang, dat je een aantoonbare bijdrage levert. Daarbij geef je vorm aan je eigen professionele ontwikkeling en, in de samenwerking, ook aan die van je collega’s. Je wordt door de opleiding begeleid en geholpen in het ontwikkelen van “gereedschap” dat tijdens zulke veranderingsprocessen van nut kan zijn. In dit onderdeel laat je zien dat je verder kunt kijken dan je eigen schoolvak en je ontwikkelt je richting een meer senior rol in de school. 

 
 

Werk/stage

Tijdens de opleiding voer je opdrachten uit in je eigen onderwijspraktijk en speel je een rol bij onderwijsinnovatie op de eigen school. Je ontvangt feedback van de opleiding en uit de praktijk. Het is daarom nodig dat je werkzaamheden kunt uitvoeren op de school en in het eerstegraads gebied. 

 • Leraar Duits in de bovenbouw van het havo en vwo;
 • Leraar Duits in het hbo;
 • Een senior rol in het onderwijs binnen je schoolinstelling;
 • Afhankelijk van je interesse kun je je kennis verder verbreden, bijvoorbeeld met een master Toetsdeskundige, Leadership in Education, Educational Needs of Leren & Innoveren.
 
afspelen

 

Meer weten over de opleiding Leraar Duits (Master)

Kom kennismaken

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Wil je graag een gesprek met iemand van de opleiding? Dat kan. Je kunt een e-mail sturen naar opleidingscoördinator Anne Marie Degener, a.degener@fontys.nl Zij neemt dan contact met je op.

Sfeerafbeelding Fontys

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 1 september - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Start je in februari met je studie?
Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een instroom in februari, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 25ste van de maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na je inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incasso plaatsvindt op of rond 25 juni.Zowel bij betaling ineens of in termijnen ontvang je voorafgaand aan elke incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de incassodatum.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

Download de factsheet
Veelgestelde vragen

Heb je vragen over bijvoorbeeld stagelopen, je vooropleiding en het collegegeld? Of heb je een andere vraag? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen.

 

Locaties en contact