Leraar Engels (deeltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Tilburg
Ben je klaar voor een nieuwe stap binnen het onderwijs? Of wil je een carrièreswitch maken naar het onderwijs? Heb jij een passie voor de Engelse taal, literatuur en cultuur? En lijkt het je leuk deze kennis over te dragen op leerlingen? Dan is de deeltijdopleiding Leraar Engels in Tilburg de opleiding voor jou.

Over de opleiding

De flexibele deeltijdopleiding Leraar Engels leidt je op tot de leraar die alle kennis heeft over de Engelse taal. Je draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren in de onderbouw van het havo of vwo. Je kan ook kiezen voor het lesgeven in het vmbo of mbo. Je maakt gebruik van vaardigheden op het gebied van pedagogiek, communicatie, onderzoek en organiseren. Je ontwikkelt tijdens de opleiding de juiste beroepshouding en leert jezelf continu te verbeteren.  

 Typerend voor de deeltijdopleiding Leraar Engels in Tilburg is dat contact leggen met docenten zeer laagdrempelig is. Daarnaast is er een prettige sfeer en enthousiaste studenten met verschillende achtergronden.  

 Visie op het leraarschap 

Bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg beschouwen we vijf pijlers als cruciale factoren voor goed leraarschap. Benieuwd naar de vijf pijlers? Lees dan hier onze visie op het leraarschap

Waarom de opleiding Leraar Engels?

 • Flexibele deeltijdopleiding en daardoor goed te combineren met werk en privé
 • Kleine opleiding waardoor er veel contact is tussen de student en docent
 • Veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling
 • Theorie en praktijk wisselen elkaar voortdurend af
 

Wat ga je leren?

In de opleiding leer je niet alleen veel over de Engelse taalkunde, literatuur en cultuur, maar ook hoe je goed kunt lesgeven. Je wordt een specialist in het Engelse vak en leert hoe je die kennis vol enthousiasme kunt overdragen. Natuurlijk krijg je alle kennis over omgaan met leerlingen, klassen en ouders. 

In de praktijk pas je de geleerde theorie toe. Hoe jouw opleiding er precies uit komt te zien, is afhankelijk van de uitkomsten van je intakegesprek. 

 • Je past de theorie direct toe in de praktijk
 • Vaardigheden: Cambridge Proficiency Exam
 • Je volgt jouw persoonlijke maatwerktraject
 
Sfeerafbeelding Fontys

 

Hoe ziet je week eruit?

Een deeltijdstudie volgen naast je baan is hard werken. Bij de flexibele opleiding Leraar Engels (deeltijd) in Tilburg zit je helemaal goed als je je werk en studie goed op elkaar af wilt stemmen. Bij de start van je opleiding krijg je een persoonlijke studiecoach toegewezen die jou adviseert, ondersteunt en je ontwikkeling volgt.

 • Op maandag heb je onderwijskunde en vakdidactiek van 17:30 - 21:30 uur & op donderdag heb je vakinhoudelijke vakken van 12:00 - 21:30 uur.
 • Je volgt vakken in Engelse taal, literatuur en cultuur.
 • Op een ander moment snuif je cultuur op in een Engelstalig land.
 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

.

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

.

 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Kopopleiding

Ben jij (bijna) afgestudeerd of is het minder dan zeven jaar geleden dat jij je hbo- of wo-getuigschrift behaalde? Lijkt het je geweldig om met jongeren te werken en voor de klas te staan? Met de kopopleiding (voltijd) kun je in één jaar je bevoegdheid behalen. 

Buitenlands diploma

Wil je toegelaten worden tot de lerarenopleiding op grond van een buiten Nederland behaald diploma? Neem dan contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Je diploma moet gelijkwaardig zijn aan één van de Nederlandse diploma’s die recht op toelating geven.  

Daarnaast moet je bewijzen dat je voldoende Nederlands beheerst om de opleiding te kunnen volgen. Dat kun je doen door een staatsexamendiploma NT2 volgens examenprogramma II te laten zien. Meer informatie over het staatsexamen NT2 vind je hier. Als je dat examen nog moet doen, moet je rekening houden met de wachttijden. Er zitten minimaal drie weken tussen de dag waarop je je aanmeldt en het examen. Daarna moet je nog circa vijf weken wachten op de uitslag. 

21+ toets

Heb je niet de juiste vooropleiding? Dan is het mogelijk om een toelatingsonderzoek te doen. Voorwaarde is wel dat je 21 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start. Meer informatie vind je hier. Je kunt ook contact opnemen via 21plustoelatingsonderzoek@fontys.nl

 

afspelen

 

Opbouw

Een flexibele deeltijdopleiding bij Fontys Lerarenopleiding in Tilburg, betekent dat jij je eigen leerroute kan bepalen. Op basis van je vooropleiding, (werk)ervaring (eerder verworven competenties), je persoonlijke situatie en eventuele vrijstellingen, stel je samen met je studiebegeleider een persoonlijk maatwerktraject op. Vervolgens kun je kiezen hoe je de eenheden van leeruitkomsten je eigen maakt. In dit schema zie je welke leeruitkomsten in welke fase van de studie gerealiseerd dienen te worden. 

Om een bekwame leraar Engels te worden ontwikkel jij je in een viertal bekwaamheden:

Bekwaamheden

 • Vakinhoudelijk bekwaam
 • Vakdidactisch bekwaam
 • Pedagogisch bekwaam
 • Professioneel handelen

Wil je weten welke vakken je allemaal volgt tijdens de opleiding, bij welke bekwaamheden welke vakken horen, hoe deze vakken eruitzien en hoeveel studiepunten je hiervoor kan krijgen? Download dan hier de studiegids van deeltijd Lerarenopleiding Engels.  

Benieuwd naar meer informatie over de inhoud, toetsing en begeleiding van en tijdens de opleiding? Je leest hierover meer in het regelement van de Onderwijs- en examenregeling (OER). 

De studieduur is afhankelijk van je voorkennis, ervaring en studietempo. Niet alleen vrijstellingen leveren mogelijkheden op om je studie te versnellen of de studielast te beperken. Ook relevante ervaringen en kennis, die niet meteen in een vrijstelling zijn omgezet, zorgen voor minder studielast. Op het moment dat jij via de toets aantoont dat je de leeruitkomsten beheerst, ontvang je de studiepunten (EC's). Dit is ongeacht de hoeveelheid tijd die je eraan besteedt, je deelname aan het onderwijsaanbod of de duur van het leren op de werkplek. 

In het afstudeerjaar kies je voor een van de twee afstudeerrichtingen: beroepsonderwijs of algemeen vormend onderwijs. 

Specialisatie algemeen vormend onderwijs 

Je specialiseert je in het lesgeven in de onderbouw van het havo en vwo. 

Specialisatie beroepsonderwijs 

Je ontwikkelt je tot leraar voor het vmbo en mbo. 

Gedurende je studie maak je voldoende kennis met beide werkvelden, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. De afstudeerrichting omvat 60 EC’s en houdt in dat de theoretische vakken, het werkplekleren én je afstudeeronderzoek in het teken staan van de specialisatie die je hebt gekozen. 

 
 

Werk/stage

Al vanaf het begin van je opleiding loop je stage in het onderwijs. Door ervaring op te doen leer je het meest over de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Al reflecterend en onderzoekend ontwikkel jij jezelf tot een goede docent. Tijdens je stage breng je theorie en praktijk samen. 

Ben je al werkzaam in het onderwijs en voldoet je baan aan de criteria, dan kun je in veel gevallen je baan inzetten als leerwerkplek. 

Beroepsmogelijkheden na de opleiding:

 
afspelen

 

Meer weten over de opleiding Leraar Engels Tilburg

Een studie combineren met je werk en/of gezin is een bewuste keuze. Aan die keuze gaan veel vragen vooraf, zoals: Kan ik het niveau aan? Kom ik met de opleiding verder in mijn werk? En past de studie in mijn leven (werk, gezin, vrienden, familie)?
Docenten en deeltijdstudenten, opleidingscoördinatoren en studiecoaches geven je graag antwoord op je vragen.Tijdens een voorlichtngsavond kijken we samen hoe jij je optimaal kan ontwikkelen.

Online voorlichtingen van 1 tm 4 maart 2021

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we nu helaas geen open avond organiseren óp de Fontys locaties. Gelukkig kun je tijdens een online voorlichtingsavond ook goed de sfeer proeven van een opleiding, presentaties bijwonen en vragen stellen aan docenten en studenten.

 • Van 1 tm 4 maart 2021 vinden de online voorlichtingen plaats van alle Fontys deeltijdopleidingen. De data per opleiding worden uiterlijk 12 februari gepubliceerd. Je kunt je dan ook aanmelden voor de online voorlichting(en) van jouw keuze.

Heb je een vraag?
Hieronder vind je de contactgegevens van deze opleiding, neem gerust contact met ons op. We beantwoorden graag jouw vragen.

Tijdens online meelopen volg je een aantal digitale lessen, colleges en practica die bij de studenten op het programma staan voor die dag. Je maakt zo een digitale lesdag mee en je kunt online met studenten en docenten praten. Zij vertellen je graag wat de studie inhoudt en hoe het is om bij Fontys te studeren.

Is er geen datum bekend voor jouw gewenste (online) meeloopdag of is deze al volgeboekt? Neem dan contact met ons op: 08850 74300 of marcomflot@fontys.nl. Meeloopdagen zijn beschikbaar vanaf periode 2. In de afsluitende periode 4 is er een beperkt aanbod aan meeloopdagen. Houd hier rekening mee

Wil je graag een gesprek met iemand van de deeltijdopleiding Leraar Engels in Tilburg? Dat kan!

Je kunt een e-mail sturen naar opleidingscoördinator Barbara Roosken: b.roosken@fontys.nl
Zij neemt dan contact met je op.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze (deeltijd) opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Heb je een Nederlands adres? Doorloop dan onderstaande stappen om je aan te melden bij Studielink voor een opleiding van Fontys Hogescholen.

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 1 september - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je doet de Studiekeuzecheck.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en AD's in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

Download de factsheet
Bespreek de mogelijkheden met de opleiding

Vanaf dit studiejaar kun je in gesprek met de opleiding of instromen in februari een optie is. Vraag ernaar tijdens de intake met de deeltijd- of intakecoördinator. Is het mogelijk? Schrijf je dan in via Studielink voor de maand februari. Hierna ontvang je van ons een e-mail met instructies om je inschrijving in orde te maken. Je dient een motivatie te schrijven waarom je tussentijds wilt instromen. De directie beoordeelt deze en besluit, in overleg met de opleiding, of je toegelaten wordt. De opleiding start voor jou dan in de week van 8 februari. Als februari-instromer sluit je aan bij een bestaande groep. Heb je vragen? Neem contact met ons op via telefoon 08850 74288 of e-mail naar studentzakenflot@fontys.nl.

 

Locaties en contact