Leraar Pedagogiek (deeltijd)

Opleidingstype
Hbo-bachelor
Studievorm
Deeltijd ook in Voltijd
Locatie
Tilburg, Sittard
Startmoment(en)
September
Studieduur
48 maanden
Graad (titel)
Bachelor of Education
  • Over de opleiding
  • Waarom deze opleiding
  • Voor wie is deze opleiding

Over de opleiding

Opvoeden krijgt steeds meer aandacht. Vragen als: 'Hoe ga je om met kinderen die gepest worden?' en 'Hoe maak je jongeren bewust van de gevaren van internet?' zijn steeds actueler. Als student Leraar Pedagogiek leer je om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren en eventuele problemen te voorkomen of op te lossen, samen met ouders of professionals. Daarnaast krijg je vakdidactiek; je leert hoe je lesstof kunt overdragen aan leerlingen in het mbo.

Meer over de inhoud

Waarom deze opleiding

De deeltijdopleiding is opgebouwd uit modules. Je start met twee propedeusemodules waarin je basiskennis, houding en vaardigheden leert. Voor iedere afgeronde module ontvang je een certificaat. Als je je hbo-opleiding wilt behalen, dan volg je in totaal acht modules. Binnen twee modules zal aandacht besteed worden aan vakdidactiek om je voor te bereiden op je vak als docent pedagogiek in het mbo.

Ieder studiejaar bieden we diverse modules aan. Per studiejaar volg je twee modules.

Direct aanmelden

Voor wie is deze opleiding

Je houdt ervan jongeren iets te leren en wilt iets betekenen voor de maatschappij. Jij kunt je goed inleven in andere mensen en hebt interesse in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Je vindt pedagogiek & psychologie interessant en wil je kennis graag delen en overbrengen op anderen. Je bent ondernemend en staat voor je zaak. Daarnaast ben je communicatief vaardig en kun je goed samenwerken met verschillende doelgroepen.
Het leren op de werkplek is de basis van iedere module. Daarom is het een voorwaarde een (onbetaalde) werkplek in het pedagogisch, didactisch werkveld te hebben.

Contact opnemen