Logopedie, bachelor voor professionals

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • Open dag
 • En meer...

Je kunt goed luisteren en begrijpt hoe belangrijk het is om te kunnen zeggen wat je voelt en denkt? Je wilt een bijdrage leveren aan de communicatieve mogelijkheden voor iedereen in de maatschappij? Dan is logopedie iets voor jou!

Over de opleiding

De deeltijdopleiding Logopedie duurt vier jaar.  Afhankelijk van de competenties en vaardigheden die je al bezit, kun je de route versneld doorlopen. Als logopedist help je kinderen, jongeren, volwassenen én ouderen die problemen hebben met hun spraak, taal, gehoor, stem of bij het slikken.  

Dit doe je vanuit verschillende rollen; als expert, professional, communicator, samenwerker, gezondheidscoach, ondernemer en innovator. De rol van expert staat centraal en vanuit die rol integreert de logopedist de andere rollen tijdens het werken als logopedist. 

Tijdens de opleiding staan samenwerken, innovatie en zelfregie binnen de gezondheidszorg centraal. Je reeds opgedane vaardigheden als professional kun je goed kwijt in het contact met cliënten en collega’s!  Zo heb jij als toekomstig logopedist een streepje voor als bruggenbouwer op de arbeidsmarkt!


Waarom de opleiding Logopedie, bachelor voor professionals?

 • Kleine groepen waar je van en mét elkaar leert
 • Zelf nieuwe producten bedenken en ontwerpen
 • Vanaf de start oefenen met echte cliënten in een leerwerkplaats
 • Combinatie van fysiek en online onderwijs
 • Persoonlijke leercoach en veel ruimte om je persoonlijk te ontplooien
 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding Logopedie word je opgeleid tot specialist op het gebied van het vaststellen, behandelen en trainen van de communicatie en de slikfunctie. Vanuit de praktijk leer je hoe je omgaat met cliënten van verschillende leeftijden in diverse situaties. Je leert hoe je onderzoek doet, een probleem vaststelt en de meest geschikte behandelmethode kiest. Je werkt zowel individueel als groepsgericht. Naast de logopedische vaardigheden staat jouw ontwikkeling tot toekomstbestendig zorgprofessional centraal. Samenwerken, stimuleren van zelfregie, en innovatieve oplossingen zijn hierbij voor jou vanzelfsprekend. 

 

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Hoe ziet je week eruit?

Afwisselend! In de praktijk, individueel en op de opleiding. Een deel van de praktische vaardigheden en kennis doe je op in de praktijk waar je voor werkt. Omdat je maar één dag in de week les hebt, zul je veel tijd moeten stoppen in de voorbereiding en zelfstudie. Een goede voorbereiding op de bijeenkomsten is nodig zodat je in de lessen ook echt aan de slag kunt met elkaar. We verwachten een proactieve houding om te leren en een grote mate van zelfstandigheid.  

Je begint vanaf jaar 1 van de opleiding met 1-2 dagen per week praktijkleren op je leerwerkplaats. Daarnaast ga je één dag per twee weken naar Eindhoven om les te krijgen, je leercoach en medestudenten te ontmoeten. De andere week zijn online bijeenkomsten gepland.  
 
Reken op ongeveer 8-12 uur zelfstudie per week. Hoe je die uren over de week verdeelt, bepaal je zelf, en hangt af van jouw keuzes. Veel studenten hebben een (niet-) zorggerelateerde baan. Het combineren van een deeltijdopleiding met een baan en/ of gezin vergt zelfstandigheid, motivatie en discipline. Daar zijn wij ons van bewust en daarom proberen wij rekening te houden met ieders persoonlijke situatie.  

 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.


Toelatingseisen

 • Studenten/professionals die een HBO- of WO-getuigschrift hebben in zorg, welzijn, onderwijs, taal of communicatie zijn toelaatbaar.
 • Alle studenten/professionals dienen voor aanvang van de opleiding een leerwerkplaats in de logopedische context te hebben. De opleiding kan desgewenst ondersteunen bij het vinden van een geschikte plek.
 • Aanvullende informatie: Voor aanvang voeren we een intakegesprek met je. Je stelt een entreeportfolio op, waarmee een inschatting wordt gemaakt van je startniveau (eerder verworven kennis en vaardigheden). Gezamenlijk bespreken we hoe jouw studieroute eruit kan zien. Wil je graag deelnemen, maar twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen, neem contact met ons op dan kunnen we nagaan of je toelaatbaar bent.
 

Het mooie van het beroep van logopedist is dat je ontzettend breed wordt opgeleid en dus ook op heel veel verschillende werkplekken terecht kunt komen.'

 

Opbouw

Je werkt in drie programmalijnen aan je beroepscompetenties waarbij je steeds meer verantwoordelijkheid krijgt en leert en werkt aan meer complexe behandelsituaties. Iedere programmalijn is opgebouwd uit drie niveaus.
 • 1. De logopedist als expert (methodisch logopedisch handelen)
 • 2. Innoveren & Organiseren: De ondernemende professional
 • 3. Innoveren: Praktijkgericht onderzoek

Een deel van de praktische vaardigheden en kennis doe je op in de praktijk waar je voor werkt.

Op niveau 1 en 2 komen alle logopedische domeinen aan bod. Je wordt opgeleid tot generiek logopedist. Op niveau 2 en 3 vindt verdere verdieping plaats richting de doelgroep en logopedische domeinen waar jouw interesse ligt. Samen met je praktijkbegeleider en met ondersteuning van je leercoach ga je stap voor stap naar het eindniveau. 

 
 

Als logopedist kan je op verschillende plekken werken. Je behandelt mensen met communicatie- of slikproblemen. Belangrijke doelgroepen zijn kinderen, zangers, mensen met een gehoorbeperking, ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel zoals een beroerte. De vraag naar logopedisten is momenteel erg groot. Alle afgestudeerden vinden na de opleiding logopedie direct een baan.


Na je opleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag bij

 • Een (eigen) logopediepraktijk
 • Multidisciplinair gezondheidscentrum waar ook andere (para)medici werken (fysiotherapeut, huisarts, etc.)
 • Een ziekenhuis, revalidatiecentrum of in de ouderenzorg
 • Een school voor (speciaal) basis- of voortgezet onderwijs
 • Een audiologisch centrum

Na het behalen van je Bachelordiploma, kan je doorstuderen aan de universiteit, bijv. de Master Taal- en spraakpathologie of Klinische gezondheidswetenschappen, of je verder specialiseren door middel van Post-HBO opleidingen, onder anderen bij Fontys Hogeschool. Je volgt deze studies naast je werk als logopedist.

 

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Meer weten over de opleiding Logopedie

Kom kennismaken

 • meld je aan voor events
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Start je in februari met je studie?
Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een instroom in februari*, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 25ste van de maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na je inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incasso plaatsvindt op of rond 25 juni. Zowel bij betaling ineens of in termijnen ontvang je voorafgaand aan elke incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de incassodatum.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.