Masterclass Dyslexie Module 1+2

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering

Wat is Dyslexie?

Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als: "Een ernstige stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau." (Bron: Stichting Dyslexie Nederland). Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelfs schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de lees- en/of spellingproblemen kunnen verklaren.

“Goed leren lezen is een mensenrecht!” (Lyon, 2001)
“Het is een recht voor elk kind om een competente lezer te worden.” (Vernooy 2003)


Doel van de masterclass

Het doel van de masterclass is om je verder te professionaliseren en specialiseren op het gebied van signaleren, diagnosticeren en begeleiden van kinderen met (ernstige) lees- en/of spellingproblemen. Naast het verwerven van theoretische inzichten wordt een sterke nadruk gelegd op de praktijk van het begeleiden en het praktisch handelen. Dit betekent dat je een vertaalslag maakt vanuit de aangeboden informatie naar een praktische uitwerking en toepassing aan de hand van een door jou gekozen casus.

Opzet

De masterclass dyslexie bestaat uit twee modules van vijf bijeenkomsten te weten:

Module 1: signalering en onderzoek bij ernstige leesproblemen en dyslexie

In deze module verdiep je je aan de hand van een ingebrachte casus in de signalering en nader onderzoek van ernstige leesproblemen en dyslexie. Je gaat in op het samenstellen en interpreteren van het leerlingdossier, het voeren van een oudergesprek (intake- en eindgesprek), de afname van toetsen voor lezen en spelling, het voeren van een diagnostisch gesprek met de leerling en de verslaglegging. Van het diagnostisch onderzoek maak je een video- of audio-opname.

In deze module komen ook beleidsaspecten over dyslexiebegeleiding aan bod. • Algemene informatie over dyslexie en beleidsaspecten;
• Signaleren van kinderen met (ernstige) lees- en/of spellingproblemen;
• Diagnosticeren van kinderen met ernstige lees- en/of spellingproblemen;
• Rapportage.Module 2: begeleiding en remediëring bij ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie

In deze module verdiep je je in het begeleidingsproces bij dyslexie. Voor het begeleiden en remediëren van een leerling stel je een handelingsplan op voor lezen en spelling. Daarna voer je het handelingsplan uit in begeleidingssessies. Je schrijft reflecties naar aanleiding van deze sessies. Tot slot rond je de begeleiding af met de afname van een lees- en spellingtoets en een evaluatief gesprek om de voortgang te bepalen. In deze module wordt ook aandacht besteed aan de aanpakken op het gebied van dyslexie (remediëren, compenseren, dispenseren en stimuleren), dwaalwegen in dyslexie en sociaal-emotionele factoren die van invloed zijn op dyslexie. Hierbij komt ook de samenwerking met derden, waaronder ouders, aan bod.

• Algemene informatie over dyslexie en beleidsaspecten;
• Signaleren van kinderen met (ernstige) lees- en/of spellingproblemen;
• Diagnosticeren van kinderen met ernstige lees- en/of spellingproblemen;
• Rapportage.

Opmerkingen

1. De masterclass dyslexie bestaat uit twee modules van 5 bijeenkomsten van 3 uur. Voorafgaand en tijdens de bijeenkomsten wordt informatie verstrekt die door de deelnemers dient te worden gelezen. In de bijeenkomsten worden diverse materialen en middelen aangereikt die gehanteerd kunnen worden in de praktijk. De bedoeling is dat je als deelnemer hiermee ervaring op doet en er tijdens de volgende bijeenkomst een terugkoppeling plaatsvindt van de bevindingen.
2. Je werkt steeds aan de hand van een casus, waarbij je de diverse stappen van onderzoek en begeleiding in de eigen praktijk uitvoert. Tijdens de bijeenkomsten is er steeds ruimte voor uitwisseling en reflectie.
3. Naast het volgen van de volledige masterclass is het ook mogelijk om alleen module 1 of module 2 te volgen.
4. Er wordt gebruik gemaakt van erkende onderzoeks- en behandelprotocollen.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor leraren, remedial teachers, intern begeleiders, ambulant begeleiders, logopedistes, orthopedagogen en psychologen, die werkzaam zijn ten behoeve van het primair en/of het voortgezet onderwijs. Het doel is om je praktische handvatten aan te reiken over signalering, diagnostiek en interventie van kinderen met (ernstige) lees- en spellingproblemen.

Toelatingseisen

Afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor, masterniveau of universitair niveau.

Studiebelasting

Binnen de opleiding krijg je diverse opdrachten die zowel in de eigen praktijk als in de lessen worden uitgevoerd:
• Bestuderen van literatuur;
• Presenteren van je bevindingen;
• Casus diagnostiek;
• Casus behandeling. In de praktijk betekent dit dat, naast de contacttijd, er een studiebelasting is van ongeveer 7 uur per bijeenkomst. In totaal is de studiebelasting 100 uur (100 SBU).

Certificering

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat met vermelding van de opdrachten en de studiebelastingsuren (100 uren in de vorm van contacttijd en uitvoeringstijd). Een aanvraag voor het leraarregister wordt ingediend. Voor het lerarenregister is 80% aanwezigheid verplicht.

Beroepsregistraties

Registratie leraarregister: afhankelijk van vooropleiding en beroepscontext (leraaropleiding). Registratie RT: type registratie van LBRT is afhankelijk van de vooropleiding (post-HBO of master). Voor meer informatie zie www.LBRT.nl.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 1100,– (BTW Vrijgesteld)
Startmoment(en)
19-09-2019

Lesrooster 2019-2020

Lesdagen module 1
19-09-19, 10-10-19, 31-10-19, 14-11-19, 28-11-19

Lesdagen module 2
16-01-20, 30-01-20, 13-02-20, 05-03-20, 19-03-2020

Flyer Masterclass Dyslexie

download
Sfeerafbeelding Fontys

Startdata

Inschrijven

Wil je beide modules volgen? Schrijf je dan in, met de bovenstaande aanmeldknop.

Wil je alléén module 1 óf 2 volgen?
Klik dan hieronder op de moduleknop van jouw keuze om je voor deze module aan te melden.

Voor beide modules betaal je €1.100,-
Een enkele module kost €600,-

Sfeerafbeelding Fontys

Educational Needs Startpagina

Naar Startpagina