Opleiding Leraar Nederlands voor Anderstaligen PO (NT2)

  • Over de cursus
  • Waarom deze cursus
  • Voor wie?
Lerares legt iets uit aan kind in klas

De opleiding bestaat uit 16 bijeenkomsten van elk drie uur (220 SBU), verdeeld over 2 jaren (8 dagdelen per jaar). In de bijeenkomsten wordt steeds een sterke koppeling gemaakt naar de uitvoering in de praktijk. De inhouden zijn gekoppeld aan de volgende vier thema’s:

  1. Algemeen, de eerste en tweede taalverwerving en taalonderwijs;
  2. Leren van het Nederlands, zoals fonologie, morfologie, woordenschat, zinsbouw, enz.;
  3. Leren in een tweede taal, taalaanbod en toetsing;
  4. Integraal taalbeleid, veranderingsmanagement en het doen van praktijkgericht onderzoek.

De aandacht voor het onderwijs Nederlands als Tweede Taal aan anderstaligen is de laatste jaren sterk toegenomen. Daarmee ook de vraag naar NT2-specialisten. Nederlands als Tweede Taal is een eigen vak geworden met een eigen didactiek en met speciaal daarvoor ontworpen leermiddelen. Het belang van deskundig opgeleide leerkrachten is dan ook groot. Sinds een aantal jaren wordt vanuit het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding) en Fontys Hogescholen de opleiding Leraar Nederlands voor Anderstaligen in het PO verzorgd.

De opleiding is opgenomen in het lerarenregister. Naast een open aanbod, bestaat de mogelijkheid om deze opleiding in company uit te voeren.

Voor wie?

Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs en leraren van schakelklassen die affiniteit en/of betrokkenheid hebben bij het vormgeven van onderwijs aan nieuwkomers en NT2-onderwijs.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 2990,– (BTW Vrijgesteld)
Studieduur
2 jaar
Startmoment(en)
06-10-2021

Data & tijden

De 16 bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van 13.30 - 16.45 uur.
Data 2021-2022
6 oktober- 24 november- 15 december- 19 januari- 9 februari- 23 maart- 13 april- 25 mei- 15 juni
Data 2022-2023:
5 oktober- 23 november- 14 december- 18 januari- 8 februari- 22 maart- 12 april- 24 mei- 14 juni

Certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een erkend diploma van de Stichting Post-HBO Nederland en word je opgenomen in het abituriëntenregister.

Sfeerafbeelding Fontys

Startdata

Locatie

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven

Contact

Fontys Hogeschool Kind en Educatie Voortgezette Professionalisering

08850-77588
fhke-vp@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys