Opleiding Rekencoördinator

 • Omschrijving
 • Inhoud
 • Voor wie?
 • Toelatingseisen
Sfeerafbeelding Fontys

Moeten we overstappen op een volledig digitale methode? Wat moet onze school met dyscalculie? Hoe gaan we om met ‘Passende Perspectieven’? Wat hebben de referentieniveaus onze school te zeggen? En hoe dagen we sterke rekenaars uit? Als Coördinator Rekenen kun je antwoord geven op deze vragen en lever je een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de school. De opleiding Rekencoördinator is recentelijk volledig geactualiseerd door een werkgroep vanuit het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO).

Inhoud

In de opleiding Coördinator Rekenen is aandacht voor beproefde vakdidactische inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs. De opleiding sluit ook aan op actuele ontwikkelingen als de referentieniveaus rekenen, Passende Perspectieven, onderzoekend leren, digitale onderwijsmaterialen, resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen, het handelingsgericht werken in het rekenonderwijs, het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) en bovenpresteerders in de reken-wiskundeles. 

In de opleiding is daarnaast veel aandacht voor taken als:

 • het ondersteunen van collega’s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs;
 • het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen;
 • het initiëren en medevormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs in reken-wiskunde;
 • het leiden van een rekenwerkgroep binnen de school als professionele leergemeenschap;
 • het enthousiasmeren van collega’s voor het vak reken-wiskunde;
 • het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het reken-wiskundeonderwijs;
 • het actief participeren in regionale en landelijke netwerken voor rekencoördinatoren.

Voorafgaand aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats. Gedurende het schooljaar zijn er zestien dagdelen of acht studiedagen, een voortgangsassessment en een eindassessment. Ieder dagdeel gaat over een inhoudelijk thema. Bij studiedagen gaat het telkens om twee inhoudelijke thema’s per studiedag. Welke thema’s dat zijn is onderwerp van gesprek tussen opleiding en cursisten, want naast tien thema’s die altijd onderdeel uitmaken van de opleiding, kunnen er zes thema’s gekozen worden uit een tiental thema’s die voor de opleiding zijn uitgewerkt. Opleiding en cursisten kiezen uit een van de zgn. scenario’s om de cursus te doorlopen. Een dergelijk scenario legt een specifiek accent in de opleiding, zodat die optimaal is toegespitst op de situatie van de cursisten. In ieder scenario bestaat de opleiding uit interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten. Deze zijn gericht op versterking van de eigen gecijferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden.

De centrale vraag is steeds: Hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen school?

In de loop van de opleiding verschuift de aandacht van de eigen gecijferdheid en vakdidactiek naar collegiale consultatie en rekenbeleid. De opleiding richt zich dan meer op de ontwikkeling van de hele school. Centrale vragen zijn dan:

 • Wat hebben mijn collega´s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren?
 • Hoe kan ik hen ondersteunen?
 • Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor reken-wiskundeonderwijs?
 • Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat?
 • Hoe komen we als school tot een helder rekenbeleid?

Voor wie?

Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs die met plezier het vak rekenen-wiskunde beoefenen, die collega’s met rekenen willen helpen en die het reken-wiskundeonderwijs binnen de eigen school op een hoger plan willen tillen.

Toelatingseisen

U dient in het bezit te zijn van een HBO Bachelordiploma.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 2400,– (BTW Vrijgesteld)

Data & tijden

De 16 bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagen van 18.30 - 21.30 uur.

Certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een erkend diploma van de Stichting Post-HBO Nederland en word je opgenomen in het abituriëntenregister.

Sfeerafbeelding Fontys

Locatie

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven

Contact

Fontys Pro Educatie

08850 70700
fontyspro-educatie@fontys.nl