Pedagogiek (Master Educational Theory)

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Deeltijd
Start september | Tilburg
Zie jij kansen om het beter te doen voor kinderen, jongeren of cliënten? Kies dan voor de tweejarige deeltijdopleiding Master Pedagogiek (Master Educational Theory). Je ontwikkelt je tot master pedagoog: iemand die samen met zijn/ haar collega’s aan de slag gaat met pedagogische kwesties, met als doel samen te professionaliseren en de zorg/het onderwijs te verbeteren.

Over de opleiding

Maatschappelijke ontwikkelingen als Passend onderwijs en de Transitie in de Jeugdzorg, stellen  professionals in het pedagogisch, educatief en sociaal-agogisch beroepenveld voor pedagogische kwesties. Dit vraagt om professionals die, samen met collega’s en andere betrokkenen, aan de slag willen om het pedagogisch handelen te ontwikkelen. In de opleiding Master Pedagogiek duik je hier - samen met ons - volledig in. Jij vergroot je expertise op het gebied van pedagogiek, onderzoek en samen professionaliseren. Je krijgt de vrijheid om zelf je leerproces vorm te geven en de pedagogsiche kwesties op te pakken die spelen in jouw organisatie. .

Waarom de opleiding Pedagogiek - Master Educational Theory

 • Prettige, open en professionele sfeer
 • Kleinschalig onderwijs waarbij je, als studenten en docenten, van en mét elkaar leert
 • Ruimte om je eigen leerproces vorm te geven
 • Je ontwikkelt jezelf, en neemt je collega’s en organisatie mee in de ontwikkeling

 

Wat ga je leren?

Je leert hoe je zelf voortdurend actuele kennis en vaardigheden kunt (blijven) verwerven om in te kunnen spelen op de veranderde eisen van de beroepenvelden. Na je opleiding kun je onder meer draagvlak creëren voor pedagogische vernieuwingen, collega’s coachen en inspireren bij het doorvoeren ervan, het management adviseren en projecten leiden.

 • Je pedagogische onderzoeksvaardigheden en je innovatieve en beleidsmatige vaardigheden vergroten
 • Je professioneel handelen kwalitatief verbeteren
 • Je ontwikkelen tot een reflectieve professional
 

Janske Castelijns

‘Tijdens mij master heb ik geleerd de diepte in te gaan als mens en als professional’

 

Hoe ziet je week eruit?

Je hebt les op donderdag van 14.15 uur tot 21.00 uur.

Je besteedt nog ongeveer 18 uur per week aan de opdrachten (voor je eigen organisatie) en zelfstudie.

De persoonlijke ontwikkeling van jou als student staat centraal in de opleiding. Je bent de schakel tussen de opleiding en beroepspraktijk. Je brengt de verschillende perspectieven vanuit de opleiding (docenten en medestudenten) en praktijk (collega’s en doelgroep) samen om te werken aan relevante pedagogische vraagstukken. Verder vervul je ook een rol in het leerproces van medestudenten, door feedback te geven, expertise en ervaring te delen en te reflecteren.

 
 

Toelatingseisen

Voor de masteropleiding Pedagogiek gelden de volgende toelatingseisen:

 • Je hebt een afgeronde opleiding hbo Pedagogiek of een verwante richting (sociaal-agogisch/ educatief).
 • Je bent sinds enige tijd werkzaam binnen het pedagogisch, sociaal-agogisch of educatief werkveld; dit kan ook op basis van relatief zelfstandig uitgevoerde stages, vrijwilligerswerk, werkervaringsplek of traineeship.
 • Je hebt de mogelijkheid om opdrachten en je afstudeerproject te doen op je werkplek.
 • Je hebt onze intakeprocedure volledig doorlopen.

De intakeprocedure bestaat uit het invullen van het intakeformulier en het deelnemen aan een groepsgewijs intakegesprek. Deze intakeprocedure heeft de volgende doelen:

 • Het in kaart brengen van jouw competenties (kennis, vaardigheden en attituden) en werkervaring waarmee je aan de opleiding begint.
 • Het verkennen van je motivatie en ambities.
 • Het verkennen van de context waarin je werkzaam bent.
 • Je informeren over de eisen en aard van een masteropleiding en het studeren in deeltijd
 • Je aanzetten tot zelfreflectie over het volgen en afronden van een masteropleiding binnen de vastgestelde studieduur.

Invullen intakeformulier

Download het intakeformulier

Je stuurt het intakeformulier samen met een gewaarmerkte kopie van je diploma en cijferlijst van je vooropleiding aan:

Fontys Hogeschool Pedagogiek

T.a.v. Jeanette Hesselberth

Postbus 90900

5000 GA Tilburg

masterpedagogiek@fontys.nl

Intakegesprek

Nadat wij je intakeformulier hebben ontvangen nemen we contact met je op om je uit te nodigen voor een intakegesprek. De intakegesprekken vinden plaats in april, mei en juni.

 

De masteropleiding is opgebouwd uit 8 modules'

 

Opbouw

De masteropleiding Pedagogiek bestaat uit 8 modules. Een studiejaar bestaat uit 4 periodes en per periode zul je een module afronden.

In de opleiding gaan we samen kijken naar maatschappelijke ontwikkelingen en denkkaders voor masterpedagogen. Er is aandacht voor begeleiding en professionalisering van collega’s en jouw nieuwe rol als adviseur binnen jouw beroepspraktijk. Ook zul je praktijkgericht onderzoek gaan doen. Je sluit de opleiding af met een afstudeerproject over een verandering of innovatie binnen jouw eigen beroepspraktijk.Met de deeltijdopleiding Pedagogiek - Master Educational Theory vergroot jij je expertise op het gebied van pedagogiek, praktijkgericht onderzoek en samen professionaliseren.  

Je leert:

 • vanuit een helicopterview maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen te signaleren die relevant zijn voor jouw werkveld. Vervolgens kun je deze beoordelen op kwaliteit en relevantie en daarover kritische vragen stellen, een visie vormen en uitdragen.
 • vanuit het mesoniveau (organisatie) van de pedagogische beroepspraktijk problemen en behoeften signaleren en onderzoeken.
 • ontwikkelingen en kennis vanuit meervoudige perspectieven analyseren, combineren en toepasbaar maken voor jouw praktijk. Dit doe je bijvoorbeeld door het ontwerpen van praktijkgerichte methodieken of handelingswijzen.
 • kennis, vaardigheden en onderzoekende en professionele houdingen eigen maken en omzetten in professioneel gedrag. Je leert hierop ook te reflecteren om de uitdagingen binnen het pedagogisch werkveld aan te kunnen gaan op masterniveau.
 • hoe je jezelf steeds weer kunt professionaliseren.
 • ontwikkelingen en kennis vertalen naar verandering en/of innovatie van de pedagogische beroepspraktijk
 • hoe je veranderingen initieert, uitvoert, implementeert, begeleidt en evalueert binnen de eigen beroepspraktijk.
 • collega’s, management en organisatie inspireren voor veranderingen en innovatie
 • collega’s begeleiden en professionaliseren.

Afstudeerproject

In het tweede jaar van je masteropleiding Pedagogiek start je met je afstudeerproject. Dit project bestaat uit het opzetten, uitvoeren en implementeren van een verandering/ innovatie van de eigen beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. De meeste studenten voeren de opdracht uit bij hun eigen werkgever

Kwaliteitsregister Jeugd
De opleiding Master Pedagogiek is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Jeugdprofessionals die de Master Pedagogiek (ID SKJ200434) hebben gevolgd én geregistreerd staan bij een van de beroepsregisters ontvangen bij afstuderen 2.520 registerpunten. 
 
 

Werk/stage

De opleiding Pedagogiek - Master Educational Theory leidt op tot kwaliteitsverbetering van je professioneel handelen en verwerven van de volgende nieuwe rollen :

 • Je creëert draagvlak voor noodzakelijke vernieuwingen
 • Je coacht collega's bij het doorvoeren van vernieuwingen
 • Je adviseert het management
 • Je ontwikkelt en bent innovator
 • Je bent projectbegeleider

Aan het einde van onze masteropleiding heb je ruime professionele kennis, houding en vaardigheden waarmee je bovenstaande rollen kunt vervullen. Jouw focus ligt op pedagogisch handelen, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingsprocessen. Je werkt vanuit verschillende – op de praktijk gebaseerde –  theoretische invalshoeken en kunt praktijkgericht onderzoek inzetten voor innovatie en organisatieontwikkeling. De professional masterpedagoog is een praktijkmens die nadenkt en leert van fouten en is daarmee een 'reflective professional'.

Na deze master kun je aan de slag in onder meer de volgende functies:

 • Projectleider onderwijsvernieuwing in basis- of voortgezet onderwijs of in het beroepsonderwijs
 • Ontwikkelaar van professionaliseringstrajecten en coach voor professionals
 • Zorgcoördinator
 • Senior begeleider/hulpverlener in de jeugdzorg
 • Beleidsmedewerker Jeugd (Onderwijs, Jeugdzorg, Welzijn) bij stadsdelen, gemeenten, provincies en de rijksoverheid

 

Door de masteropleiding Pedagogiek kun je een andere rol op je nemen in je huidige werk'

 

Meer weten over de opleiding Pedagogiek (Master)

Een studie combineren met je werk en/of gezin is een bewuste keuze. Aan die keuze gaan veel vragen vooraf, zoals: Kan ik het niveau aan? Kom ik met de opleiding verder in mijn werk? En past de studie in mijn leven (werk, gezin, vrienden, familie)?
Docenten en deeltijdstudenten, opleidingscoördinatoren en studiecoaches geven je graag antwoord op je vragen, want ook wij vinden een goede balans tussen privé, werk en opleiding belangrijk. Tijdens de open avond kijken we samen hoe jij je optimaal kan ontwikkelen.

Vanwege de Coronamaatregelen kunnen er geen Open avonden plaatsvinden óp de Fontys locaties. Gelukkig zijn er wel allerlei online mogelijkheden om de sfeer te proeven en vragen te stellen:

 • klik op de knop 'Kom kennismaken' bovenaan deze pagina

 • of meld je aan voor een online voorlichting, Q&A of webinar

Heb je een vraag?
Hieronder vind je de contactgegevens van deze opleiding, neem gerust contact met ons op. We beantwoorden graag jouw vragen.

Denk je na over een masteropleiding Pedagogiek maar weet je nog niet of het past in jouw persoonlijke situatie? Twijfel je of je huidige baan een goede leerwerkplek is? Wil je meer weten hoe je een masteropleiding combineert met je baan? Of heb je een andere vraag? Maak dan een afspraak voor een telefonisch gesprek met een van onze docenten.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze (deeltijd) opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Heb je een Nederlands adres? Doorloop dan onderstaande stappen om je aan te melden bij Studielink voor een opleiding van Fontys Hogescholen.

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 1 september - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je doet de Studiekeuzecheck.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en AD's in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

Download de factsheet