Pedagogiek (Master Educational Theory)

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Deeltijd
Start september | Tilburg

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • Open dag
 • En meer...

Zie jij kansen om het beter te doen voor kinderen, jongeren of cliënten? Kies dan voor de tweejarige deeltijdopleiding Master Pedagogiek (Master Educational Theory). Je ontwikkelt je tot master pedagoog: iemand die samen met zijn/ haar collega’s aan de slag gaat met pedagogische kwesties, met als doel samen te professionaliseren en de zorg of het onderwijs te verbeteren.

Over de opleiding

Maatschappelijke ontwikkelingen als Passend onderwijs en de Transitie in de Jeugdzorg, stellen  professionals in het pedagogisch, educatief en sociaal-agogisch beroepenveld voor pedagogische kwesties. Dit vraagt om professionals die, samen met collega’s en andere betrokkenen, aan de slag willen om het pedagogisch handelen te ontwikkelen. In de opleiding Master Pedagogiek duik je hier - samen met ons - volledig in. Jij vergroot je expertise op het gebied van pedagogiek, onderzoek en samen professionaliseren. Je krijgt de vrijheid om zelf je leerproces vorm te geven en de pedagogsiche kwesties op te pakken die spelen in jouw organisatie.

Waarom de opleiding Pedagogiek - Master Educational Theory

 • Prettige, open en professionele sfeer
 • Kleinschalig onderwijs waarbij je, als studenten en docenten, van en mét elkaar leert
 • Ruimte om je eigen leerproces vorm te geven
 • Je ontwikkelt jezelf, je collega’s en je organisatie

 

Wat ga je leren?

Je leert hoe je zelf voortdurend actuele kennis en vaardigheden kunt (blijven) verwerven om in te kunnen spelen op de veranderde eisen in de beroepspraktijk. Na de opleiding kun je pedagogische vernieuwingen in de beroepspraktijk stimuleren en begeleiden. Dit houdt in dat je samen met relevante betrokkenen (bijv. collega’s, ouders, kinderen/jongeren en management) actief samenwerkt om zin, richting en vorm te geven aan het verbeteren van de pedagogische praktijk.

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Hoe ziet je week eruit?

Elke donderdag van 14.15 uur tot 21.00 uur komen studenten en docenten samen bij Fontys.
Je besteedt nog ongeveer 18 uur per week aan de opdrachten (voor je eigen organisatie) en zelfstudie.

Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal in de opleiding. Je bent de schakel tussen de opleiding en je beroepspraktijk. Je brengt de verschillende perspectieven vanuit de opleiding (docenten en medestudenten) en praktijk (collega’s en doelgroep) samen om te werken aan relevante pedagogische vraagstukken. Verder vervul je ook een rol in het leerproces van medestudenten, door feedback te geven, expertise en ervaring te delen en te reflecteren.

 
 

Toelatingseisen

Voor de masteropleiding Pedagogiek gelden de volgende toelatingseisen:

 • Je hebt een afgeronde opleiding hbo Pedagogiek of een verwante richting (sociaal-agogisch/ educatief).
 • Je bent sinds enige tijd werkzaam binnen het pedagogisch, sociaal-agogisch of educatief werkveld; dit kan ook op basis van relatief zelfstandig uitgevoerde stages, vrijwilligerswerk, werkervaringsplek of traineeship.
 • Je hebt de mogelijkheid om opdrachten en je afstudeerproject te doen op je werkplek.
 • Je hebt onze intakeprocedure volledig doorlopen.

Voordat je start met de opleiding Master Pedagogiek vindt er een intakeprocedure plaats. De intakeprocedure bestaat uit het invullen van het intakeformulier en het deelnemen aan een groepsgewijs intakegesprek. Deze intakeprocedure heeft de volgende doelen:

 • Het verkennen van je kwaliteiten, motivatie en ambities.
 • Het verkennen van pedagogische kwesties in de context waarin je werkzaam bent.
 • Je informeren over de eisen en aard van een masteropleiding en het studeren in deeltijd.

Nadat wij jouw verzoek tot inschrijving via Studielink hebben ontvangen, nemen we contact met je op om de intakeprocedure te starten.

 

De masteropleiding is opgebouwd uit 8 modules'

 

Opbouw

Tijdens de masteropleiding Pedagogiek is er veel aandacht voor het verder ontwikkelen van jouw pedagogische visie, jouw nieuwe rol als procesbegeleider binnen je beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek.

Je gaat aan de slag met 5 leeruitkomsten. Dit zijn opdrachten waarin pedagogische ontwikkelingen of kwesties uit jouw beroepspraktijk centraal staan. Op deze manier heeft het werken aan de leeruitkomst ook een directe waarde voor jouw beroepspraktijk. Je werkt telkens aan één leeruitkomst tegelijk en met een portfolio toon je aan deze behaald te hebben. Als rode draad door te master lopen vijf competenties: pedagogisch, veranderkundig, onderzoek, professionalisering en sociaal-communicatief. Gedurende de opleiding geef jij richting aan je ontwikkeling op deze competenties en je betrekt je mede-studenten, collega’s en docenten hierbij (o.a. door feedback te vragen).

Binnen onze masteropleiding is veel ruimte om samen vorm te geven aan het onderwijs. Docenten en studenten vormen een leergemeenschap en bepalen onder andere samen hoe de bijeenkomsten en beoordeling ingericht worden. Op deze manier sluit het onderwijs maximaal aan bij ieders behoefte en leerproces en is er veel ruimte om voor, van en met elkaar te leren.Met de deeltijdopleiding Pedagogiek - Master Educational Theory vergroot jij je expertise op het gebied van pedagogiek, praktijkgericht onderzoek en samen professionaliseren.  

Je leert:

 • vanuit een helicopterview maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen te signaleren die relevant zijn voor jouw werkveld. Vervolgens kun je deze beoordelen op kwaliteit en relevantie en daarover kritische vragen stellen, een visie vormen en uitdragen.
 • vanuit het mesoniveau (organisatie) van de pedagogische beroepspraktijk problemen en behoeften signaleren en onderzoeken.
 • ontwikkelingen en kennis vanuit meervoudige perspectieven analyseren, combineren en toepasbaar maken voor jouw praktijk. Dit doe je bijvoorbeeld door het ontwerpen van praktijkgerichte methodieken of handelingswijzen.
 • kennis, vaardigheden en onderzoekende en professionele houdingen eigen maken en omzetten in professioneel gedrag. Je leert hierop ook te reflecteren om de uitdagingen binnen het pedagogisch werkveld aan te kunnen gaan op masterniveau.
 • hoe je jezelf steeds weer kunt professionaliseren.
 • ontwikkelingen en kennis vertalen naar verandering en/of innovatie van de pedagogische beroepspraktijk
 • hoe je veranderingen initieert, uitvoert, implementeert, begeleidt en evalueert binnen de eigen beroepspraktijk.
 • collega’s, management en organisatie inspireren voor veranderingen en innovatie
 • collega’s begeleiden en professionaliseren.

Afstudeerproject

In het tweede jaar van je masteropleiding Pedagogiek is de laatste grote opdracht het afstudeerproject. In dit project ga je aan de slag met het verbeteren van je pedagogisch handelen en de interactie van en met betrokkenen, rondom een complex pedagogisch vraagstuk. Dit doe je door middel van het inzetten van passende onderzoeksmethoden en veranderkundig handelen.

Kwaliteitsregister Jeugd
De opleiding Master Pedagogiek is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Jeugdprofessionals die de Master Pedagogiek (ID SKJ200434) hebben gevolgd én geregistreerd staan bij een van de beroepsregisters ontvangen bij afstuderen 2.520 registerpunten. 
 
 

Werk/stage

Aan het einde van de opleiding ligt jouw focus op pedagogisch handelen, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingsprocessen. Je werkt vanuit verschillende – op de praktijk gebaseerde –theoretische invalshoeken en kunt praktijkgericht onderzoek inzetten voor innovatie en organisatieontwikkeling. Als professional masterpedagoog ben je een praktijkmens die nadenkt en leert van fouten, een 'reflective professional'.

Veel studenten krijgen gedurende de opleiding of daarna een nieuwe rol in hun beroepspraktijk. Dit kan een coördinerende rol zijn maar ook projectleiderschap of bijvoorbeeld een nieuwe (leidinggevende) functie. Deze nieuwe rol heeft vaak meerdere van de volgende kenmerken:

 • Stimuleren van de ontwikkeling van pedagogische vernieuwingen
 • Coachen van collega’s in veranderprocessen
 • Adviseren of onderdeel uitmaken van het management
 • Ontwikkelaar en innovator
 • Procesbegeleider

 

Door de masteropleiding Pedagogiek kun je een andere rol op je nemen in je huidige werk'

 

Meer weten over de opleiding Pedagogiek

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Denk je na over een masteropleiding Pedagogiek maar weet je nog niet of het past in jouw persoonlijke situatie? Twijfel je of je huidige baan een goede leerwerkplek is? Wil je meer weten hoe je een masteropleiding combineert met je baan? Of heb je een andere vraag? Maak dan een afspraak voor een telefonisch gesprek met een van onze docenten.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Let op: De Master Pedagogiek valt niet binnen de regeling wettelijk collegegeld voor 2e studie.

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Start je in februari met je studie?
Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een instroom in februari*, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 25ste van de maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na je inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incasso plaatsvindt op of rond 25 juni. Zowel bij betaling ineens of in termijnen ontvang je voorafgaand aan elke incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de incassodatum.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.