Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD)

 • Omschrijving
 • Inhoud
 • Arrangementen
 • De onderwijspraktijk: oriënterende stage
 • Voor wie?
 • Toelatingseisen
 • Certificering

Omschrijving

Wil jij je vakkennis delen in het beroepsonderwijs?

Heb jij veel kennis van en ervaring in je vak en wil jij je kennis te delen met anderen? Of je nu werkzaam bent in de techniek, als kapper of kunstenaar, deze kennis over leerprocessen en werken in het beroepsonderwijs is een goede basis voor iedere aankomend docent.

Interesse?

Schrijf je dan nu in en begin eind september met Arrangement 1, je eerste cursusperiode van 8 weken.

De complete cursus van 4 Arrangementen kost € 3250,-. Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem contact op via fontyspro-educatie@fontys.nl.

Over de gehele cursus

De cursus Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD) is een oriëntatiecursus en een uitstekende onderwijskundige, pedagogische en didactische basis, wanneer je in je werkomgeving (mede)opleider en/of begeleider bent, of als je je loopbaan in het reguliere beroepsonderwijs wil vervolgen. In het programma staan kennisoverdracht, het begeleiden van leerprocessen en het werken in een educatieve omgeving centraal.

Expertise en overig aanbod

Deze korte opleiding is onderdeel van een ruim cursus- en opleidingsaanbod van Fontys Educatief Centrum (FEC) en de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH). Decennialange ervaring in het opleiden voor het (technisch) beroepsonderwijs heeft gezorgd voor een bundeling van expertise op het gebied van onderzoek en onderwijs voor het (v)mbo. Zie voor meer informatie ook cursus- en opleidingsaanbod PTH/FEC.

Inhoud

In de contactbijeenkomsten staan werkcolleges centraal. Werkvormen die we hanteren zijn het geven van instructie, samenwerkend leren en zelfstandig leren. Gedurende de cursus Pedagogische Didactisch Diploma (PDD) worden studieopdrachten besproken en uitgewerkt. De resultaten daarvan leg je vast. Gedurende het opleidingstraject ontwikkel je op deze manier je eindportfolio.

De cursus bestaat uit vier perioden (arrangementen) van ongeveer 8 weken. Als rode draad door de cursus loopt de (oriënterende) stage. Deze stage omvat minimaal 40 uur verspreid over de cursusperiode. De contactbijeenkomsten worden gepland op een vaste avond in de week gedurende een jaar.

De vier arrangementen kennen een studiebelasting van elk 100 uur, waarvan ongeveer 65 uur voor de contactavonden en bijbehorende individuele studieactiviteiten.
Ongeveer 35 uur is gereserveerd voor zelfstandig werk en literatuurstudie.

Arrangementen

De arrangementen van de PDD kennen de volgende inhoud:

Arrangement 1: De startende onderwijsgevende

Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

 • Leerstijlen
 • Leiderschapsstijlen
 • De deelnemer in het beroepsonderwijs
 • De school als organisatie
 • Het Nederlandse onderwijssysteem

Arrangement 2: Werken met cursisten

Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

 • Didactische ontwikkeling
 • Voorbereiding, uitvoering en evaluatie van onderwijs
 • Leerstrategieën
 • Doelgroepen in het beroepsonderwijs

Arrangement 3: De krachtige leeromgeving

Om je kerntaken als onderwijsgevende goed te kunnen vervullen, dien je verschillende leeromgevingen te kunnen herkennen, analyseren en gebruiken. Doel daarvan is een optimale leeromgeving te realiseren.

Arrangement 4: De begeleider/coach

De coaching van cursisten staat hier centraal. Het gaat om begeleidingsstijlen en het trainen van coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken. Maar ook om inzichten in het systeem van cursistenbegeleiding in het beroepsonderwijs.

De onderwijspraktijk: oriënterende stage

In deze stage leer je aan de hand van opdrachten de verworven kennis, inzichten en vaardigheden in de onderwijspraktijk toe te passen. De praktijkgerichte opdrachten stimuleren tot interactie met cursisten en tot het functioneren in een educatieve omgeving.

Voor wie?

De cursus Pedagogisch Didactisch Diploma is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in alle sectoren. Van techniek tot sociaal werk, van kapper tot kunstenaar. Voor mensen met een gedegen beroepservaring die kennis en kunde willen overdragen aan anderen.

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot de cursus beschik je over minimaal een mbo-3 opleiding en voldoende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal.

Certificering

De cursus leidt tot het certificaat 'Onderwijskunde, didactiek en pedagogiek'.
Het traject leidt op zich niet tot een zelfstandige onderwijsbevoegdheid of -bekwaamheid, maar biedt wel doorstroommogelijkheden naar andere, op het beroepsonderwijs gerichte, opleidingstrajecten voor verschillende functies in het beroepsonderwijs.

De cursus Pedagogisch Didactisch Diploma wordt afgesloten met een individueel portfoliogesprek. Je komt voor certificering in aanmerking bij een voldoende beoordeling van het eindportfolio, van de onderwijspraktijk en van de presentaties die je gedurende de opleiding hebt gegeven.

Cursus start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen!
Cursusniveau
Cursus
Kosten
€ 3.250 (BTW vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Tilburg
Lesdagen en -tijd
18 bijeenkomsten; lesdagen en - tijd ntb
Startmoment(en)
13-10-2022

Startdata

NB: de cursus in Roermond wordt gegeven als onderdeel van het traject Hybride Techniekopleiders, zoals dat wordt uitgevoerd door O&O-fondsen (A+O-Metalektro, OOM, OTIB), Bouwend Nederland, (v)mbo's, Fontys en partners in Limburg. Alles over dit traject (inclusief aanmeldmogelijkheid) vindt u op
de aparte webpagina's daarvoor. Aanmelding staat open voor iedereen (ook als uw werkgever niet is aangesloten bij één van de O&O-fondsen), mits wordt voldaan aan de toelatingseisen.

Meer weten?

E-mail: fontyspro-educatie@fontys.nl
Postadres:
Postbus 347
5600 AH Eindhoven
Bezoekadres:
De Lismortel 25, gebouw S3
Eindhoven

 • Online voorlichting Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) en -Diploma (PDD), Instructeur vmbo, Eerste Hulp bij Onderwijs (EHBO)