Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

 • Over de opleiding
 • Waarom deze opleiding
 • Inhoud en opbouw
 • Voor wie is deze opleiding
 • Toelatingseisen
 • PDG als incompany opleiding
 • PDG in maatwerkconstructie
Sfeerafbeelding Fontys

Met de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) verwerf je een startbekwaamheid voor het beroep van docent in het middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie. Tijdens deze praktijkgerichte opleiding volg je bijeenkomsten waarin samen leren en zelfstandig leren elkaar afwisselen. Je krijgt veel tijd om didactische vaardigheden te oefenen en te reflecteren op je eigen handelen. In de bijeenkomsten kun jij je dagelijkse ervaringen delen met andere docenten. De feedback en de leerervaringen kun je daarna weer toepassen in je lessen. De opleiding volgt in feite jouw ontwikkelingsproces als docent.

Verder studeren?

Het PDG getuigschrift geeft recht op vrijstelling in de tweedegraads lerarenopleiding. Ook de masteropleidingen van Fontys Hogescholen zijn bekend met het PDG getuigschrift.

Binnen het beroepsonderwijs bestaan veel verschillende onderwijsfuncties die nauw met elkaar samenhangen en elkaar aanvullen. De docent vervult hierin een spilfunctie. Docenten die zijn overgestapt van een (overheids)instelling of van het bedrijfsleven naar het middelbaar beroepsonderwijs, brengen veel vakkennis en ervaring mee, maar missen vaak pedagogische en didactische vaardigheden. Juist die vaardigheden verwerf je tijdens deze duale opleiding ‘Pedagogisch Didactisch Getuigschrift’ (PDG) in circa anderhalf jaar.

Het opleidingstraject is duaal opgezet en bestaat uit een combinatie van werken (werkdeel) en leren (opleidingsdeel). Je wordt begeleid door een coach op de werkplek en door een Fontys opleider. Je leert heel veel in combinatie met je eigen werk in de (onderwijs)praktijk, bijvoorbeeld door:

 • professioneel handelen, ervaringen gebruiken die je opdoet in je dagelijkse werk;
 • flankerend leren, jezelf nieuwe kennis eigen maken over hoe mensen leren;
 • producerend leren, het maken van ‘producten’ die je op de werkplek kunt gebruiken;
 • ervaringen uitwisselen met andere cursisten;
 • systematische begeleiding door je coach en Fontys opleider.

Werkplekcoach en Fontys opleider

De coach op je leerwerkplek begeleidt je systematisch bij het werken aan producten en reflecties. De Fontys opleider reikt je inhoudelijke thema’s aan, begeleidt het individuele leren en het groepsleren, neemt assessments af en beoordeelt je portfolio. De opleider komt langs op je werkplek en zal met jou en je coach de voortgang van het traject monitoren.

In het eerste jaar zijn er 14 gezamenlijke bijeenkomsten. Aan het einde van dit jaar vindt er een doorstroomassessment plaats. De uitkomsten van dit assessment laten je zien waar je staat en waar jij in de afstudeerfase aandacht aan moet besteden. Tijdens de afstudeerfase vinden er in totaal nog vier bijeenkomsten plaats, gericht op intervisie en verdieping.

Gedurende de gehele opleiding ben je één dag per week vrij geroosterd van je werk. Je hebt dan een gezamenlijke bijeenkomst of je werkt in je mentorcirkel of individueel aan je beroepsproducten. Het opleidingsprogramma kent drie fasen die in nauwe relatie tussen de opleiding en de onderwijs(beroeps)praktijk zijn ontworpen:

Fase 1: 'De taken van alledag'

In de gezamenlijke bijeenkomsten deel jij je dagelijkse ervaringen met andere cursisten. Dat levert veel feedback en leerervaringen op die je daarna weer kunt toepassen in je lessen. Verder werk je aan je eigen leervragen en beroepsproducten. De opleiding volgt in feite jouw ontwikkelingen als leraar. Na het eerste halfjaar wordt er een performance assessment afgenomen. Hier laat je aan je coach en opleider zien hoe je een betekenisvolle, inspirerende en activerende leeromgeving creëert voor je leerlingen.

Fase 2: 'De taken door het jaar heen'

In de tweede fase gaan we dieper in op de taken door het jaar heen. Je bouwt aan je portfolio en aan de hand van bewijzen toon je aan dat je een startbekwame docent bent. Je rondt dit tweede half jaar met een goedgevuld portfolio en een criteriumgericht interview af.

Fase 3: 'De taken binnen de context'

In het laatste halfjaar, de afstudeerfase, ga je binnen de context aan de slag met een afstudeerproject op je werkplek. Tijdens verschillende intervisie- en verdiepingsbijeenkomsten word je persoonlijk begeleid. Wanneer je de proeve van bekwaamheid na anderhalf jaar succesvol afrondt, ontvang je het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.

Overige informatie

De omvang van de cursus is 60 EC, de groepsgrootte 16 deelnemers en de studiebelasting is 1680 uur.

De opleiding ‘Pedagogisch Didactisch Getuigschrift’ is bedoeld voor vakbekwame beroepsbeoefenaren (zij-instroom) die zich willen kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Zij die werkzaam zijn of willen gaan werken in het middelbaar beroepsonderwijs, aan een ROC of vakschool. Je hebt bijvoorbeeld een bachelorgetuigschrift op je vakgebied en wilt nu jongeren het vak leren. Deze opleiding leidt tot het getuigschrift ‘Pedagogisch Didactische Scholing WEB’ en voorziet daarmee in het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) voor het mbo-onderwijs. Dit getuigschrift is een noodzakelijke aanstellingsvoorwaarde voor een docentfunctie in het mbo.

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar voor de opleiding ‘Pedagogisch Didactisch Getuigschrift’ als:

 • je een aanstelling hebt als docent aan een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding voor minimaal 0,4 fte óf;
 • je in een andere onderwijsfunctie binnen een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding werkt en aantoonbaar uitzicht hebt op een aanstelling als docent na succesvol afronden van deze opleiding. Je voert in dit geval al wel voor minimaal 0,4 fte docenttaken uit.
 • je niet werkzaam bent bij een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding, maar wel beschikt over een bachelor- of masterdiploma? Dan ben je toelaatbaar als stagecursist. Je dient dan voor de gehele duur van de opleiding een stageovereenkomst met een mbo-instelling te hebben, waarbij je docenttaken uitvoert voor minimaal 0,4 fte.

Vooropleiding

Je beschikt over een bachelorgetuigschrift op je vakgebied, dan wel over een assessment van een erkend instituut dat aangeeft dat jij over hbo werk- en denkniveau beschikt.

Subsidie

Binnen het mbo komen onbevoegde docenten in veel gevallen in aanmerking voor de subsidie zij-instroom. Je werkgever kan deze subsidie voor je aanvragen, waardoor je in de gelegenheid gesteld wordt om een PDG te behalen. De subsidie bedraagt € 20.000,- per kandidaat. Aan het indienen van de subsidieaanvraag zijn termijnen verbonden. Meer informatie vind je op www.duo.nl

Bekwaamheden

Indien je beschikt over relevante bekwaamheden op grond van vooropleiding en werkervaring, is het mogelijk om de opleiding te volgen in een verkorte individuele maatwerkconstructie. In zo’n maatwerktraject werk je dus aan de ontwikkeling van een beperkt aantal (nog ontbrekende) docentcompetenties.

Deze opleiding wordt ook op incompany basis, voor grotere groepen bij jou op locatie (mbo-instelling), verzorgd.

Een incompany opleiding biedt je vele voordelen:

 • De cursusinhoud is flexibel en kan desgewenst voor je organisatie op maat worden gemaakt;
 • Je bespaart op reistijd en reiskosten voor de deelnemers;
 • Je bepaalt in overleg met ons de optimale grootte van de groep(en);
 • Een incompany cursus met meerdere deelnemers is al snel goedkoper dan deelname met een open inschrijving.

Offerte aanvragen

  Vraag kosteloos en vrijblijvend een offerte aan voor een incompany training via fontyspro-educatie@fontys.nl of via telefoonnummer 08850 70700.

  Je komt in aanmerking voor een maatwerkconstructie wanneer je een ervaren mbo-docent bent met aantoonbare pedagogisch didactische scholing op hbo-niveau. De kandidaat werkt voor 0,5 fte én minimaal voor 1 jaar als docent in het mbo. Haar/zijn bekwaamheden beschrijft de kandidaat in een portfolio volgens een vastgesteld format; deze bekwaamheden worden beoordeeld in een intakegesprek. Na dit intakeassessment werkt men zelfstandig aan de nog ontbrekende bekwaamheden. Klik hier voor de procedure/maatwerkprijzen.

  De toelatingseisen die gelden voor het reguliere traject, moeten worden aangevuld met pedagogisch didactische scholing (afgesloten met diploma of certificaat) én een aanbevelingsbrief van de teamleider.

  Criteria voor het indienen van een verzoek voor een maatwerkconstructie:

  • Minimaal hbo-niveau (bachelor getuigschrift of via assessment)
  • Geschiktheidsverklaring (verantwoording bevoegd gezag)
  • Aantoonbare pedagogisch-didactische kennis*
  • Tenminste 1 jaar voor 0,5 fte ervaring als docent in het mbo
  • Aanbeveling teamleider (= motivatie werkgever)

  * b.v.: pabo, bijna afgeronde lerarenopleiding, opleidingskunde

  Voor dit traject is een eigen aanmeldingsformulier beschikbaar.

  Cursusniveau
  HBO
  Kosten
  € 5.750
  Lesplaats(en)
  Eindhoven, Tilburg, Sittard, Roermond
  Studieduur: 18 maanden

  Aanmelding is mogelijk via de aanmeldlink verder op de pagina.

  Voor de mogelijkheden (inclusief aanmelding) voor een maatwerktraject kijk je op deze pagina.

  Data & tijden

  De bijeenkomsten vinden plaats op een vaste lesdag per week en lesplaats. Zie het blokje ‘Startdata’ voor de mogelijkheden. Indien de startdatum bijvoorbeeld op een dinsdag valt, is dat de vaste lesdag voor de duur van de opleiding. De lestijden zijn doorgaans van 09.00-16.00 uur. In geval van een Incompany-traject kunnen er afwijkende afspraken gemaakt zijn.

  Wat houdt deze opleiding in?

  Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

  Startdata

  Contact

  Fontys Pro Educatie

  08850 70700
  fontyspro-educatie@fontys.nl