Practitioner Autisme

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Studiebelasting
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering
  • Erkenning externe partij
  • Studenten over de practitioner
  • Lesrooster 2020-2021

Omschrijving

In het rapport van de Gezondheidsraad (2009) wordt gesteld dat een levensbrede ondersteuning aanwezig zou moeten zijn voor mensen met autisme. Dit vraagt om maatwerk in ons onderwijs, de zorg en de ondersteunende begeleiding. Dit maatwerk geldt voor alle levensdomeinen, zoals school, studie, stage, werk, vrije tijd, sociale situaties etc. Van professionals verwachten we dat zij blijvend leren over autisme, over de systemen en ook vooral over zichzelf. Tijdens de practitioner ga je aan de slag in jouw werk-/leefpraktijk. Je werkt samen met medestudenten en docenten om meer zicht te krijgen op autisme in zijn algemeenheid en in het bijzonder bij jouw leerling, student of kind.


Ilona Liebregts- Snelders (Stichting Prisma): "De practitioner heeft mij een hoop inzichten gegeven in mijn kijk en handelen in de praktijk naar mensen met autisme en een verstandelijke beperking."

Inhoud

Doel
De leerling/student/werknemer met autisme heeft tijdens school, studie, stage, werk een professional nodig die autisme (her-)kent. Iemand die kan handelen op basis van praktijkkennis, theorie en attitude. Werken en leven met iemand met autisme vraagt van alle partijen de bereidheid om het contact aan te gaan en samen aan de slag te gaan. Het verlangt van jou als professional dat je weet wie je bent in relatie tot autisme en je eigen waarden en overtuigingen. Je levert individueel maatwerk dat is afgestemd op de persoon met autisme. Dit maatwerk is gebaseerd op informeel onderzoek. Daarbij moet je kunnen samenwerken met anderen binnen het netwerk/systeem van de leerling/student /werknemer. Dat doe je uiteraard in samenspraak met de persoon met autisme. Die is eigenaar van zijn ontwikkeling en doelen. Je bekwaamt je verder als beroepsbeoefenaar door opdrachten te maken waarbij jij de vertaling maakt naar jouw eigen praktijk.

Wat komt aan bod?
Aan bod komt de beeldvorming rond autisme; wat is er tot nu toe bekend, hoe breng je de persoon met autisme in beeld? Denk hierbij aan cognitieve stijlen, prikkelverwerking, alertheidsniveaus, stressregulatie, zelfregulatie, zelfbeeld, talentontwikkeling, vaardigheidsgebieden (vrije tijd, redzaamheid, sociaal gedrag, stage, werk etc.)

We starten met een introductiebijeenkomst waarin je kennismaakt met de werkwijze en de inhouden van deze opleiding. De lessen worden telkens opgebouwd met theorie, praktijk en jouw eigen rol daarin. Als student heb je de mogelijkheid om eigen thema’s in te brengen. Het theoretisch kader wordt opgebouwd vanuit de beeldvorming en verkenning van de denkstijl van de persoon met autisme. We vragen je om beelden (foto/film) en werkmateriaal mee te nemen. De lessen lopen synchroon met de gegeven opdrachten.

Studiebelasting

Binnen de opleiding krijg je verschillende opdrachten die je zowel in de eigen praktijk als in de lessen uitvoert. Van studenten verwachten we een actieve inbreng:

- Lezen van een autobiografie
- Uitvoeren van praktijkopdracht casus, een deel is schriftelijk, je sluit af met een mondeling.
- Reflectieopdrachten
- Digitale opdrachten (verschillende manieren van uitvoeren)
- Samenstellen portfolio eindopdracht

De opdrachten zijn zowel schriftelijk, beeldend als mondeling. Er zijn vaste data in het jaar waarop je jouw werk kunt inleveren en de docent feedback geeft. Tijdens de lessen werk je ook aan de opdrachten. De feedback is schriftelijk en/of mondeling.

De lessen worden verspreid over het studiejaar. Toegang tot de Inservice-autisme (www.inservice-autisme.nl) is inbegrepen in de opleiding.

De opleiding omvat 320 studiebelastingsuren (SBU).

Voor wie?

De Practitioner Autisme is voor de professional, ouder en iedereen die in zijn praktijk met mensen met autisme te maken heeft. Alle werkvelden zijn dus mogelijk: onderwijs, zorg, begeleiding, thuissituatie, persoonlijke context, jobcoaching etc.
Je beschikt over kennis van algemene ontwikkelingspsychologie en HBO-, denk- en werkniveau. Tijdens de opleiding heb je de mogelijkheid om de opdrachten uit te voeren. Het is belangrijk dat je daarvoor samenwerkt met een persoon met autisme en andere professionals in de eigen werk-/leefcontext. Je staat open voor collegiale consultatie en leren van en met andere professionals.

Toelatingseisen

Je beschikt over kennis van algemene ontwikkelingspsychologie en HBO-, denk- en werkniveau.

Certificering

De opleiding wordt afgesloten met een ‘certificaat deelname scholing’ met vermelding van de opdrachten, cijfers, studiebelastingsuren en tevens de Registerleraarcode. Na afronding van de practitioner kun je lid worden van de Internationale beroepsvereniging voor autismespecialisten: de IBvA. Tijdens je studie kun je ‘student- lid’ worden. Na de opleiding is het mogelijk de vervolgcursus ‘Autisme op de werkvloer’ te volgen.

Erkenning externe partij

Een volledig afgeronde opleiding biedt mogelijkheid tot aansluiting bij de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten de IBvA: www.ibva.info

De practitioner autisme is gevalideerd door het registerleraar.nl en Kwaliteitsregister Jeugd (SKj)

Sfeerafbeelding Fontys

Rooster 2020-2021

DatumThemaLocatie
30-9-2020Eindhoven
7-10-2020Eindhoven
28-10-2020Eindhoven
4-11-2020Eindhoven
10-11-2020 en 11-11-2020Tweedaagse op locatieinformatie volgt
18-11-2020Eindhoven
2-12-2020Eindhoven
9-12-2020Eindhoven
13-1-2021Eindhoven
20-1-2021Eindhoven
27-1-2021Eindhoven
10-2-2021Eindhoven
3-3-2021Studiedag 10.00 - 20.00 uurEindhoven
10-3-2021Eindhoven
17-3-2021Eindhoven
31-3-2021Eindhoven
7-4-2021-Utrecht-
21-4-2021Eindhoven
12-5-2021PresentatiesEindhoven
19-5-2021PresentatiesEindhoven
16-6-2021Afsluiting en voorbereiden studiedagEindhoven
aug/sept 2021StudiedagEindhoven
Cursusniveau
HBO
Kosten
€ 2950,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Eindhoven
Lesdagen en -tijd
Woensdagmiddag 13.30 - 16.45 uur
Studiebelasting
320 SBU

Lesdag & tijd

Woensdagmiddag van 13.30 - 16.45 uur tenzij anders is aangegeven.

Flyer Practitioner Autisme

download
Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys