Practitioner Autisme

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Studiebelasting
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering
  • Erkenning externe partij
  • Studenten over de practitioner

Omschrijving

Aansluitend op het rapport van de Gezondheidsraad (2009) is er veel ont­wikkeld en in beweging rond levensloopbegeleiding en levensbrede ondersteuning. Dit vraagt om maatwerk in onderwijs, zorg, opvoeding en ondersteunende begeleiding. Maatwerk geldt voor alle levensdomeinen, zoals school, studie, stage, werk, dagelijks leven, sociale situaties etc. Van professionals verwachten we een nieuwsgierige en open houding om meer te leren over autisme, netwerken en het systeem waarin wij leven, onderwijs krijgen en zorg.Tijdens de practitioner ga je aan de slag in jouw werk-/leefpraktijk. Je werkt samen met medestudenten en docenten om meer zicht te krijgen op autisme in zijn algemeenheid en in het bijzonder bij jouw leerling, student, kind, jongere, of volwassene met autisme.


Ilona Liebregts- Snelders (Stichting Prisma): "De practitioner heeft mij een hoop inzichten gegeven in mijn kijk en handelen in de praktijk naar mensen met autisme en een verstandelijke beperking."

Inhoud

Doel
De leerling/student/werknemer met autisme heeft tijdens school, studie, stage, werk een professional nodig die autisme (her-)kent. Iemand die kan handelen op basis van praktijkkennis, theorie en open houding. Werken en leven met iemand met autisme vraagt van alle partijen de bereidheid om het contact aan te gaan en samen aan de slag te gaan. Het verlangt van jou als professional dat je weet wie je bent in relatie tot autisme en je eigen waarden en overtuigingen. Je levert individueel maat­werk dat is afgestemd op de persoon met autisme. Dit maatwerk is gebaseerd op informeel onderzoek. Daarbij moet je kunnen samenwerken met anderen binnen het netwerk/systeem van de leerling/student/werknemer. Dat doe je uiteraard in samenspraak met de persoon met autisme. Die is eigenaar van zijn ontwikkeling en doelen. Je bekwaamt je verder als beroepsbeoefenaar door opdrachten te maken waarbij jij de vertaling maakt naar jouw eigen praktijk.

Wat komt aan bod?
We starten met een introductiebijeenkomst waarin je kennismaakt met de werkwijze en de inhouden van deze opleiding. De lessen worden telkens op­gebouwd met theorie, praktijk en jouw eigen rol daarin. Je werkt steeds vanuit de beeldvormig rond autisme en krijgt daar kijkwijzers en kaders voor aangereikt. Je leert vanuit verschillende perspectieven, theo­rieën en modellen maatwerk te ontwerpen dat aansluit bij de persoon en diens levensfase. Denk hierbij aan cognitieve stijlen, prikkelverwerking, alertheidsniveaus, stressregulatie, zelfregulatie en management, zelfbeeld, talentontwikkeling, vaardigheidsgebieden (vrije tijd, redzaamheid, sociaal gedrag, stage, werk etc.). Als student heb je de mogelijkheid om eigen thema's in te brengen. Op basis van theorie, praktijkervaringen en onderzoek kun je tot een ontwerp voor in jouw dagelijkse praktijk komen.

Studiebelasting

Binnen de opleiding krijg je verschillende opdrachten die je zowel in de eigen praktijk als in de lessen uitvoert. Van studenten verwachten we een actieve inbreng:

• Lezen of bekijken van verhalen van mensen met autisme.

• Uitvoeren van praktijkopdrachten met een casus, hierbij is een deel schriftelijk en een deel mondeling.

• Reflectieopdrachten bij de leerteambijeenkomsten.

• Digitale opdrachten (thuis of online; beeldend of geschreven).

• Samenstellen portfolio eindopdracht.

• Ontwerpopdracht.

De opdrachten zijn zowel schriftelijk, beeldend als mondeling. Er zijn vaste data in het jaar waarop je jouw werk kunt inleveren en de docent feedback geeft. Tijdens de lessen werk je ook aan de opdrachten. De feedback is schriftelijk en/of mondeling.

Voor wie?

De Practitioner Autisme is voor de professional, ouder en iedereen die in zijn praktijk met mensen met autisme te maken heeft. Alle werkvelden zijn dus mogelijk: onderwijs, zorg, begeleiding, thuissituatie, persoonlijke context, jobcoaching etc. Je hebt een open en nieuwsgierige houding om te leren en jezelf te ont­wikkelen. Tijdens de opleiding heb je de mogelijkheid om de opdrachten in jouw werk-/leefpraktijk uit te voeren. Het is belangrijk dat je daarvoor samenwerkt met een persoon met autisme en andere professionals. Je staat open voor collegiale consultatie en leren van en met andere professionals.

Toelatingseisen

Je beschikt over kennis van algemene ontwikkelingspsychologie en MBO / HBO-, denk- en werkniveau.

Certificering

De opleiding wordt afgesloten met een bewijs van deelname Practitioner Autisme met vermelding van de opdrachten en studiebelastingsuren (320 SBU), erkend door het Lerarenportfolio. Na afronding van de practitioner kun je lid worden van de Internationale beroepsvereniging van autismespecialisten: de IBvA. Tijdens je studie kun je 'studentlid' worden. Na de opleiding is het mogelijk de vervolgcursus 'Autisme op de werkvloer' te volgen.

Erkenning externe partij

Een volledig afgeronde opleiding biedt mogelijkheid tot aansluiting bij de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten de IBvA: www.ibva.info

De practitioner autisme is gevalideerd door het Lerarenportfolio en Kwaliteitsregister Jeugd (SKj)

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Cursusniveau
HBO
Kosten
€ 2950,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Eindhoven
Lesdagen en -tijd
Woensdagmiddag 13.30 - 16.45 uur
Studiebelasting
320 SBUDag, tijd en rooster

Woensdagmiddag 13.30 - 16.30 uur

Rooster 21-22

Certificering

De opleiding wordt afgesloten met een ‘bewijs van deelname'.
met vermelding van de opdrachten, beoordeling, studiebelastingsuren
en registratie in het Lerarenportfolio.Contact

Ilonka van der sommen

E-mail: I.vanderSommen@Fontys.nl
Telefoon: (06) 12 96 42 30

Sfeerafbeelding Fontys


Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Harold van Loon

+31 6 42 10 10 02
h.vanloon@fontys.nl


Sfeerafbeelding Fontys