Practitioner Remedial Teaching

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Studiebelasting
  • Voor wie?
  • Certificering
  • Rooster

Omschrijving

Nu de wet passend onderwijs van start is gegaan wordt van scholen gevraagd om een passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen. Dat vraagt van leraren dat ze afstemmen op onderwijsbehoeften van leerlingen met zeer uiteenlopende hulpvragen. In een aantal gevallen is ondersteuning van gespecialiseerde leraren gewenst of noodzakelijk. Daarvoor zijn gespecialiseerde practitioners nodig die extra begeleiding kunnen bieden in of naast de klas, binnen en ook buiten de schoolcontext. Om deze begeleiding op passende wijze vorm te kunnen geven bieden wij naast de huidige Master EN de practitioner opleiding Remedial Teaching.

Inhoud

De opleiding bestaat uit onderstaande 4 inhoudelijke modules en richt zich op het verdiepen van inzicht en versterken van vaardigheden bij de signalering, nader onderzoek en begeleiding van leerlingen met problemen of een vertraagde ontwikkeling op de leergebieden taal en rekenen.
- module begeleiding bij rekenproblemen: 6 dagdelen
- module begeleiding bij technisch leesproblemen: 7 dagdelen
- module begeleiding bij begrijpend leesproblemen: 5 dagdelen
- module begeleiding bij spellingproblemen: 4 dagdelen

In elke module worden actuele ontwikkelingen en achtergronden over het thema gegeven en toepassingen voor de praktijk voorbereid en uitgewerkt. Daarnaast wordt er door middel van begeleide intervisie op de ontwikkelingen in de praktijk gereflecteerd.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 231 uur. Zowel tijdens de contacturen als in de eigen praktijk worden opdrachten voor- bereid of uitgewerkt. Dit betekent dat er naast de contacttijd zo’n 4 uur studiebelasting per bijeenkomst is. Daarnaast wordt verwacht dat er minimaal 1 dagdeel per week begeleiding geboden wordt aan leerlingen in de eigen praktijkomgeving (werkplekleren), de studiebelasting hiervan is 3 uur per week.

Voor wie?

Leraren en intern begeleiders, logopedistes, orthopedagogen en psychologen die zich willen bekwamen in de onderbouwing en praktische toepassing van gespecialiseerde ondersteuning van leerlingen met leerproblemen in het (S)BaO, SO en (S)VO.

Certificering

De opleiding wordt afgesloten met een bewijs van deelname en vermelding van de opdrachten en het aantal studiebelastingsuren.
Hiermee is registratie in het beroepsregister van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) mogelijk.

Beroepsregistraties

Registratie leraar register: De registratie is afhankelijk van vooropleiding en beroepscontext (leraaropleiding)

Registratie RT: basisregistratie

Sfeerafbeelding Fontys

Rooster 2018-2019

Module Begeleiding bij technisch leesproblemen
Woensdag 24 oktober 2018
Woensdag 31 oktober 2018
Woensdag 7 november 2018
Woensdag 14 november 2018
Woensdag 21 november 2018
Woensdag 12 december 2018 - intervisie bijeenkomst

Module Begeleiding bij spellingproblemen
Woensdag 9 januari 2019
Woensdag 16 januari 2019
Woensdag 23 januari 2019
Woensdag 30 januari 2019
Woensdag 6 februari 2019 - intervisie bijeenkomst

Module Begeleiding bij rekenproblemen
Woensdag 27 februari 2019
Woensdag 6 maart 2019
Woensdag 13 maart 2019
Woensdag 27 maart 2019
Woensdag 3 april 2019 - intervisie bijeenkomst

Module Begeleiding bij begrijpend en studerend leesproblemen
Woensdag 17 april 2019
Woensdag 24 april 2019
Woensdag 8 mei 2019
Woensdag 15 mei 2019
Woensdag 22 mei 2019 - intervisie bijeenkomst

Cursusniveau
HBO
Kosten
€ 2750,– (BTW Vrijgesteld)
Studieduur
11 maanden
Lesdagen en -tijd
Woensdagmiddag 14.00 - 17.30 uur
Startmoment(en)
30-10-2019
Studiebelasting
231 SBU

Lesdag en -tijd

Woensdagmiddag van 14.00-17.30 uur

Startdata

Aanmelden

De practitioner RT wordt dit studiejaar alleen aangeboden in Den Bosch.

Sfeerafbeelding Fontys

Flyer Practitioner Remedial Teaching

download

Contact

Fontys Pro Educatie