Praktijkondersteuner-somatiek in de huisartsenpraktijk

 • Waarom deze cursus
 • Over deze cursus
 • Voor wie?
 • Stage- en werkplekken
 • Lesdata

Mensen met gezondheidsproblemen komen via de huisarts bij de praktijkondersteuner- somatiek, laagdrempelig en dichtbij. Als praktijkondersteuner-somatiek ondersteun je mensen met chronische gezondheidsproblemen en geef je adequaat antwoord op de zorgvraag en waarborg je de toegankelijkheid.


Functie praktijkondersteuner - somatiek

De praktijkondersteuner is een zelfstandige professional naast de huisarts. In die functie ben je gericht op begeleiding, monitoring en omgaan met aandoeningen en beperkingen en de gevolgen daarvan. Daarnaast geef je voorlichting en advies, doe je niet-medicamenteuze interventies, en heb je aandacht voor preventie (individueel en populatiegebonden) en leefstijl- en gedragsbeïnvloeding. De kerntaken zijn observeren en signaleren, begeleiden, ondersteunen, informeren en adviseren, preventie en coördineren.

De steeds complexer wordende zorg vraagt om protocol-overstijgend denken en handelen. Als praktijkondersteuner kun je met verschillende patiëntgroepen overweg en heb je sociale vaardigheden om inzicht te krijgen in de problemen van de patiënten en om passende, persoonsgerichte zorg te verlenen. Raadpleeg voor meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden het competentieprofiel.


Waar ligt onze kracht?

 • Docenten staan midden in de praktijk en maken daardoor de vertaalslag tussen praktijk en theorie.
 • Individuele coaching van studenten zowel binnen- als buitenschools.
 • Coach van Fontys bezoekt regelmatig je werkplek.
 • Ondersteuning van de stagebegeleider.
 • Het functieprofiel, opgesteld door o.a. de LHV, is uitgangspunt voor curriculum.
Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Inhoud van de cursus

Er is een theorie- en een praktijkgedeelte. Voor het praktijkgedeelte werk je minimaal 45 weken, 12 uur/week, als stagiair of werknemer in een huisartsenpraktijk.


Voor het theoriegedeelte zijn er 32 lesdagen met de volgende onderdelen:

 • Praktijkvoering met als belangrijke thema’s: kritisch redeneren, consult voeren met time management, netwerken opzetten, sociale kaart, kwaliteitszorg, gender en communicatie.
 • Diabetes Mellitus: het ziektebeeld, de behandeling, complicaties en de rol van de praktijkondersteuner bij de begeleiding van de patiënt bij zijn aandoening.
 • Cardiovasculair risicomanagement: het ziektebeeld, de behandeling, complicaties en de rol van de praktijkondersteuner bij de begeleiding van de patiënt bij zijn aandoening.
 • Astma/COPD: het ziektebeeld, de behandeling, complicaties en de rol van de praktijkondersteuner bij de begeleiding van de patiënt bij zijn aandoening.
 • Ouderenzorg: de meest voorkomende problematiek bij ouderen en de rol van de praktijkondersteuner daarbij. Dit onderwerp is ook als losse module te volgen.
 • Evidence based practice: je leert vaardigheden aan om wetenschappelijke artikelen te zoeken en te begrijpen.
 • Communicatieve vaardigheden en Persoonlijke ontwikkeling en intervisie: de te verwerven competenties worden aangeboden in de vorm van vier thema’s: communicatieve vaardigheden, begeleiden, persoonlijke ontwikkeling (+ intervisie) en samenwerken.

Het competentieprofiel POH-Somatiek vormt de basis voor het onderwijsprogramma.


Begeleiding

Een coach vanuit Fontys ondersteunt je in jouw leerproces en volgt jouw leertraject in de praktijk.

Tijdens het praktijkleren krijg je begeleiding van een praktijkbegeleider (mentor, expert POH-somatiek, huisarts). Deze begeleider ondersteunt je in het aanleren en eigen maken van de competenties die nodig zijn. Ook beoordeelt deze begeleider de producten waarmee je aantoont dat je competent bent. Producten bestaan uit o.a. video’s, korte praktijkbeoordelingen (kpb), reflectieverslagen en een casestudy.

Je hebt een van onderstaande opleidingen gevolgd:

 • Hbo-verpleegkunde
 • A-Verpleegkunde

Daarnaast heb je een stage- of werkplek als praktijkondersteuner Somatiek van minimaal 12 uur per week.

Andere vooropleiding

Neem contact op met de opleidingscoördinator: c.habraken@fontys.nl

Kennismaking

Na aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Je hebt een werk- of stageplek van minimaal 12 uur nodig als praktijkondersteuner-somatiek in een huisartsenpraktijk.

Op verschillende plekken kun je naar een werk- of stageplaats solliciteren. Ben je nog op zoek naar een plaats? Hieronder vind je een overzicht van mogelijke werk- of stageplaatsen en de actuele vacatures.


DOH

Bij de zorggroep DOH (de ondernemende huisarts) kun je een motivatiebrief en cv laten plaatsen op het intranet. Stuur hiervoor een sollicitatiebrief en cv naar: directiesecretariaat@zorggroepdoh.nl.

Cohesie U.A

Alle huisartsen in Noord-Limburg zijn lid van deze coöperatie. De praktijken in de regio zoeken regelmatig praktijkondersteuners voor een vast of tijdelijk dienstverband. Een open sollicitatie kun je sturen naar bureau@cohesie.org. Het Cohesiebureau zorgt dan dat die terecht komt bij die praktijken, die een vacature hebben gemeld. Voor meer informatie kijk op www.cohesie.org.

Zorggroep PoZoB

Deze richt zich actief op het verbeteren van de eerstelijns zorg voor patiënten met een chronische, psychische of ouderdomsaandoening. PoZoB biedt geen stageplaatsen maar wel werkplekken voor praktijkondersteuners GGZ. Ook voor personen die de opleiding nog niet gevolgd hebben. Voorwaarde is dan wel dat je de opleiding tot POH-GGZ bij Fontys Hogescholen gaat volgen. Het aanbod van vacatures is wisselend. Wanneer je geïnteresseerd bent, stuur dan een open sollicitatie met motivatie en CV naar: info@pozob.nl.nl t.a.v. Monique van Holland. Personen met voldoende werkervaring in de psychiatrie en inhoudelijke kennis op het gebied van de psychiatrie komen in aanmerking om in portefeuille te blijven.

SGE

SGE biedt eerstelijnsgezondheidszorg vanuit elf gezondheidscentra in Eindhoven. Alle huisartsen van SGE werken samen met een praktijkondersteuner-somatiek.

SGE plaatst tweemaal per jaar een vacature voor een stagiair praktijkondersteuner-somatiek op de website . Voor overige vragen over stageplaatsen kun je contact opnemen met de afdeling HRM.


Lesdagen najaar 2020

10, 17 en 24 september 2020

1, 8, 15 en 29 oktober 2020

5, 12, 19 en 26 november 2020

3, 10 en 17 december 2020

7, 14, 21 en 28 januari 2021

4, 11 en 25 februari 2021

4, 11, 18 en 25 maart 2021

1, 8, 22 en 29 april 2021

27 mei 2021

10 en 24 juni 2021

1 juli 2021

9 september 2021: Diploma uitreiking

  Startdata

  Cursusniveau
  Post HBO
  Kosten
  € 7675,– (BTW Vrijgesteld)
  Lesplaats(en)
  Eindhoven
  Lesdagen en -tijd
  Donderdag tussen 09:00 en 17:00
  Startmoment(en)
  10-09-2020
  Aantal lesdagen
  32

  Locatie Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid

  Ds.Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

  Locatiekaart op adres: Ds.Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

  Certificering en accreditatie

  Na het behalen van alle onderdelen ontvang je een diploma van Fontys.

  Deze cursus is geaccrediteerd voor 242 punten.

  Algemene vragen?

  Neem voor algemene informatie contact op met

  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys

  Open avond - 10 juni

  Dit event levert veel info op voor jouw studiekeuze