Praktijkondersteuner Somatiek in de huisartsenpraktijk

 • Over deze cursus
 • Waarom deze cursus
 • Voor wie is deze cursus
 • Inhoud lessen
 • Lesdata
 • Stage- en werkplekken
 • Aanmelden

Mensen met gezondheidsproblemen komen via de huisarts bij de praktijkondersteuner Somatiek (POH-Somatiek), laagdrempelig en dichtbij. De POH-Somatiek is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met chronische gezondheidsproblemen, geeft adequaat antwoord op de zorgvraag en waarborgt een goede toegankelijkheid van de zorg. Als praktijkondersteuner werk je onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Je verheldert het probleem, geeft voorlichting, begeleidt en ondersteunt de cliënt bij zelfmanagement en voert waar nodig interventies uit.

Ondersteuner huisartsvoorziening
De functie van praktijkondersteuner is generalistisch van aard. Je biedt dus ondersteuning aan meerdere cliëntgroepen in diverse leeftijdsfasen. In deze cursus staan de competenties en kerntaken van de POH-Somatiek centraal en leer jij om deel uit te maken van een volwaardige huisartsenvoorziening.

De functie-inhoud van de praktijkondersteuner is gericht op begeleiding, monitoring en omgaan met aandoeningen en beperkingen en de gevolgen daarvan. Daarnaast geef je voorlichting en advies, doe je niet-medicamenteuze interventies, en heb je aandacht voor preventie (individueel en populatiegebonden) en leefstijl- en gedragsbeïnvloeding. De kerntaken zijn observeren en signaleren, begeleiden, ondersteunen, informeren en adviseren, preventie en coördineren.

De steeds complexer wordende zorg vraagt om protocol-overstijgend denken en handelen. Als praktijkondersteuner kun je met verschillende patiëntgroepen overweg en heb je sociale vaardigheden om inzicht te krijgen in de problemen van de patiënten en om passende, persoonsgerichte zorg te verlenen. Raadpleeg voor meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden het competentieprofiel.

De opleiding is bedoeld voor verpleegkundigen.

Toelating
Om toegelaten te worden tot de cursus heb je een van onderstaande opleidingen gevolgd:
- A-Verpleegkunde
- Hbo-verpleegkunde
Minimaal 2 jaar werkervaring is een pré.
Daarnaast heb je een stage- of werkplek als praktijkondersteuner Somatiek van minimaal 12 uur per week.

De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte doorloop je als stagiair of werknemer in een huisartsenpraktijk gedurende minimaal 45 weken van 12 uur per week.

Voor het theoriegedeelte volg je 32 dagen lessen bij Fontys. Het competentieprofiel POH-Somatiek vormt de basis voor het onderwijsprogramma. De cursus bestaat uit de volgende modules:

 • Praktijkvoering: Met als belangrijke thema’s kritisch redeneren, consult voeren met time management, netwerken opzetten, sociale kaart , kwaliteitszorg, gender en communicatie.
 • Diabetes Mellitus: Aan bod komt het ziektebeeld, de behandeling, complicaties, de rol van de praktijkondersteuner bij de begeleiding van de patiënt bij zijn aandoening.
 • Cardiovasculair Risicomanagement: Aan bod komt het ziektebeeld, de behandeling, complicaties, de rol van de praktijkondersteuner bij de begeleiding van de patiënt bij zijn aandoening.
 • Astma/COPD: Aan bod komt het ziektebeeld, de behandeling, complicaties, de rol van de praktijkondersteuner bij de begeleiding van de patiënt bij zijn aandoening.
 • Ouderenzorg: De meest voorkomende problematiek bij ouderen en de rol van de praktijkondersteuner daarbij. Dit onderwerp is ook als losse module te volgen.
 • Evidence based practice: In deze module leer je vaardigheden aan om wetenschappelijke artikelen te zoeken en te begrijpen.
 • Communicatieve vaardigheden en Persoonlijke ontwikkeling en intervisie. De volgende thema’s komen aan bod: Basis communicatieve vaardigheden, begeleiden, persoonlijke ontwikkeling (+ intervisie) en samenwerken.

Begeleiding
Vanuit de opleiding krijg je een coach toegewezen die je ondersteunt bij jouw leerproces tijdens de lesdagen en die op afstand jouw leertraject in de praktijk volgt.

Tijdens het praktijkleren vindt er begeleiding plaats door een praktijkbegeleider (mentor, expert POH-Somatiek, huisarts). Deze begeleider ondersteunt je in het aanleren en eigen maken van de competenties die nodig zijn. Ook beoordeelt deze begeleider de producten waarmee je aantoont dat je competent bent (o.a. video’s, korte praktijkbeoordelingen (KPB), reflectieverslagen en een casestudy).

Lesdagen najaar 2019

05, 12, 19 en 26 september 2019

03, 10, 24 en 31 oktober 2019

07, 14, 21 en 28 november 2019

05, 12 en 19 december 2019

09, 16, 23 en 30 januari 2020

06, 13 en, 20 februari 2020

05, 12, 19 en 26 maart 2020

02, 09 en 23 april 2020

14 en 28 mei 2020

11 en 25 juni 2020

  Om aan de cursus te kunnen deelnemen heb je een werk- of stageplek van minimaal 12 uur nodig als praktijkondersteuner Somatiek in een huisartsenpraktijk.  Op verschillende plekken kun je naar een werk- of stageplaats solliciteren. Ben je nog op zoek naar een plaats? Hieronder vind je een overzicht van mogelijke werk- of stageplaatsen en de actuele vacatures.

  DOH

  Bij de zorggroep DOH (de ondernemende huisarts) kun je een motivatiebrief en cv laten plaatsen op het intranet. Stuur hiervoor een sollicitatiebrief en cv naar: directiesecretariaat@zorggroepdoh.nl.

  Cohesie U.A

  Alle huisartsen in Noord-Limburg zijn lid van deze coöperatie. De praktijken in de regio zoeken regelmatig praktijkondersteuners voor een vast of tijdelijk dienstverband. Een open sollicitatie kun je sturen naar bureau@cohesie.org. Het Cohesiebureau zorgt dan dat die terecht komt bij die praktijken, die een vacature hebben gemeld. Voor meer informatie kijk op www.cohesie.org.

  Zorggroep PoZoB

  Deze richt zich actief op het verbeteren van de eerstelijns zorg voor patiënten met een chronische, psychische of ouderdomsaandoening. PoZoB biedt geen stageplaatsen maar wel werkplekken voor praktijkondersteuners GGZ. Ook voor personen die de opleiding nog niet gevolgd hebben. Voorwaarde is dan wel dat je de opleiding tot POH-GGZ bij Fontys Hogescholen gaat volgen. Het aanbod van vacatures is wisselend. Wanneer je geïnteresseerd bent, stuur dan een open sollicitatie met motivatie en CV naar: info@pozob.nl t.a.v. Monique van Holland. Personen met voldoende werkervaring in de psychiatrie en inhoudelijke kennis op het gebied van de psychiatrie komen in aanmerking om in portefeuille te blijven.

  SGE

  SGE biedt eerstelijnsgezondheidszorg vanuit elf gezondheidscentra in Eindhoven. Alle huisartsen van SGE werken samen met een praktijkondersteuner-somatiek.

  SGE plaatst tweemaal per jaar een vacature voor een stagiair praktijkondersteuner-somatiek op de website . Voor overige vragen over stageplaatsen kun je contact opnemen met de afdeling HRM.

  Voordat je je aanmeldt is het belangrijk om eerst contact op te nemen met de coördinator Corrie Habraken (06-50242151) voor een kennismakingsgesprek. Na aanmelding ontvang je een bericht met daarin je studentnummer en inloggegevens.

  Of de opleiding ook daadwerkelijk start, hangt af van het aantal inschrijvingen. Zodra er voldoende inschrijvingen zijn, krijg je hierover bericht. Ons streven is om dit uiterlijk 6 weken voor aanvang te laten weten.

  Cursusniveau
  Post HBO
  Kosten
  € 7995,– (BTW Vrijgesteld)
  Lesplaats(en)
  Eindhoven
  Lesdagen en -tijd
  Donderdag, 32 lesdagen
  Start
  September 2019

  Open avond - 27 maart

  Dit event levert veel info op voor jouw studiekeuze

  Startdata

  Nascholingen voor de Praktijkondersteuner

  We bieden diverse nascholingen aan:

  Certificering

  Als je alle onderdelen van de opleiding met een voldoende afsluit, ontvang je het officieel erkende diploma van de Stichting Post-HBO Nederland.

  Leslocatie

  Ds. TF. Fliednerstraat 2, Eindhoven

  Locatiekaart op adres: Ds. TF. Fliednerstraat 2, Eindhoven
  Sfeerafbeelding Fontys