Social Work (deeltijd)

Opleidingstype
Hbo-bachelor
Studievorm
Deeltijd ook in Voltijd
Locatie
Eindhoven
Startmoment(en)
September
Studieduur
48 maanden
Graad (titel)
Bachelor of Social Work
Domein
Mens en Maatschappij
  • Over de opleiding
  • Waarom deze opleiding
  • Voor wie is deze opleiding
Deeltijdonderwijs is bedoeld voor de professional die zich wil ontwikkelen vanuit de (eigen) beroepspraktijk binnen het sociaal domein.Het gaat om leren terwijl je werkzaam bent in de praktijk om zo een transfer te kunnen maken tussen werkervaringen en actuele, verdiepende theorie en vaardigheden. Zo wordt praktijkkennis onderbouwd en verantwoord. Je wordt in het onderwijs uitgedaagd om je eigen visie opnieuw te bekijken en ter discussie te stellen op basis van nieuwe perspectieven en inzichten. Je wil kennis en vaardigheden direct functioneel inzetten in de beroepspraktijk. Als professional binnen het sociale werkveld ondersteun je mensen bij het nemen van regie op hun eigen leven. Je werkt vanuit de kracht en kwaliteit van een ander. Ook weet je om te gaan met verandering bij groepen en bij Zorg- en Welzijnsorganisaties. Dit binnen soms ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen.
Meer over de inhoud

Wat leer je bij Social Work?

Door kritisch te kijken naar actuele beroepsvraagstukken stimuleren we je om vanuit verschillende perspectieven te denken en te handelen. Je leert bij Social Work vanuit verschillende kanten naar een beroepsvraagstuk te kijken en om te gaan met veranderingen.
Je maakt gebruik van de expertise van medestudenten/professionals.

Direct aanmelden

Hoe is de studie opgebouwd?

In de 1e en 2e jaar leggen we een brede basis om te kunnen werken als HBO professional.
In het 3e jaar volg je een verdiepingsprogramma en kies je of je breed of specifiek gaat afstuderen.

Contact opnemen
Sfeerafbeelding Fontys

Open avond - 27 november

Dit event levert veel info op voor jouw studiekeuze