Stedenbouw voor Professionals

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Waar
  • Docenten
  • Certificering

Stedenbouw vertolkt een belangrijke rol in het ruimtelijk vormgeven aan stad en land. Innovatie, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende economische omstandigheden vragen om een continu veranderend programma en daarmee aanpassing onze omgeving. Om de transformatie en herstructurering van de bebouwing en de openbare ruimte mede vorm te geven is kennis van de ruimtelijke opgave essentieel. De cursus stedenbouw voor professionals biedt cursisten een handvat om de ruimtelijke en stedenbouwkundige componenten van het vakgebied te verdiepen.

De cursus is geschikt voor (ruimtelijke) professionals met en zonder ervaring in het ontwerpen. Evenmin zijn er eisen gesteld aan de tekenvaardigheden van de deelnemers. Een belangrijk uitganspunt is wel dat de cursisten interesse/betrokkenheid hebben in/bij (fysieke) stedelijke vraagstukken en de manier waarop daarvoor ruimtelijke antwoorden geformuleerd kunnen worden.

Stedenbouw voor professionals 2019

De ambitie van de cursus is om de deelnemers te trainen in de volgende aspecten:

• Het beter kunnen formuleren van ruimtelijke opgaven;

• Het begrijpen in de taal van ontwerpers om zo beter met ontwerpers te kunnen communiceren;

• Het beter kunnen doorgronden van ontwerpen / ontwerpvoorstellen;

• Het verbeteren van het opdrachtgeverschap bij ruimtelijke vraagstukken.

Om deze aspecten te trainen en in relatie tot elkaar te zien is een programma ontwikkeld dat bestaat uit de volgende onderdelen:

• Ontwerpen

• Stedenbouwgeschiedenis

• Proces

• Collegereeks

• Excursie

• Terugkomdag

De colleges vinden plaats bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg op dinsdagen van 16.00 tot 19.30 of 21.30 uur. Ook onze reguliere masterstudenten Architecture (MSc) en Urbanism (MSc) volgen die avonden hun onderwijsprogramma, waardoor u deel uitmaakt van een bruisende en inspirerende omgeving.

De cursus wordt voornamelijk verzorgd door docenten uit de stedenbouwkundige beroepspraktijk. Zij kennen de wereld van gemeentelijke diensten en stedenbouwkundige bureau's goed en kunnen de cursisten nauwgezet en diepgaand begeleiden in de casus die de cursisten zelf vanuit hun eigen praktijksituatie kunnen inbrengen. Tijdens de cursus maken de cursisten kennis met een ruime hoeveelheid inhoudelijke experts en docenten, waarmee ze van gedachten kunnen wisselen en kennis en vaardigheden van kunnen opdoen.

Aan het eind van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat. De cursus voldoet aan de eisen die het Architectenregister stelt aan nascholing (Permanente Beroepsontwikkeling).

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 2495,– (BTW Vrijgesteld)
Studieduur
8 maanden
Lesplaats(en)
Tilburg
Startmoment(en)
13-10-2020

Startdata

Contact

Ingrid Westendorp