Toegepaste Gerontologie (deeltijd)

Opleidingstype
Hbo-bachelor
Studievorm
Deeltijd ook in Voltijd
Locatie
Eindhoven
Startmoment(en)
September
Studieduur
48 maanden
Graad (titel)
Bachelor of Science
MAIL BEL: 0885077022
  • Over de opleiding
  • Waarom deze opleiding
  • Voor wie is deze opleiding

Over de opleiding

De vergrijzing van onze samenleving is een van de grootste uitdagingen van de toekomst. De groep ouderen speelt een steeds grotere rol en hieruit ontstaat een grote vraag naar specifieke producten, diensten en voorzieningen. De opleiding beweegt zich tussen verschillende onderwijsdomeinen: gezondheidszorg, economie, agogisch en technisch. De toegepast gerontoloog legt de verbinding tussen die domeinen en kan zo de producten en diensten van alle verschillende organisaties beter afstemmen op een nieuwe groep klanten en cliënten.
Omdat de toegepast gerontoloog veel projectmatig werkt, wordt daar veel aandacht aan besteed in de opleiding. De projecten komenhoofdzakelijk van opdrachtgevers uit het werkveld.

Meer over de inhoud

Waarom deze opleiding

De vraag naar producten, diensten en voorzieningen van de groter wordende en diverse groep ouderen verandert sterk. Veel organisaties, bedrijven en overheden hebben dan ook grote behoefte aan professionals met kennis rondom wonen, werken, vrije tijd en zorg voor ouderen. Het leggen van verbindingen en  het verbeteren of behouden van de kwaliteit van leven van ouderen zijn belangrijke kernpunten.

Direct aanmelden

Voor wie is de opleiding

De vergrijzing die plaatsvindt zorgt voor veel uitdagingen. Uitdagingen die een toegepast gerontoloog interesseert en aanpakt. Dat betekent dat jij een onderzoekende, nieuwsgierige en ondernemende houding moet hebben. Je ziet veroudering niet als een probleem, maar denkt in mogelijkheden. De deeltijdopleiding volgt hetzelfde programma als de voltijdopleiding, maar dan in slechts één dag. Dat betekent wel een grote investering in zelfstudie en een grote mate aan discipline en zelfstandigheid.

Bij de deeltijdvariant gaan we er vanuit dat je al over verschillende vaardigheden en competenties beschikt. We zullen het onderwijs afstemmen op jouw leerproces.

Contact opnemen