Sprint naar content
Profiel

Toetsdeskundige (Professional Master)

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Deeltijd
Start september | Tilburg

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • Open dag

Is kwaliteit van beoordelen en toetsen een belangrijk aandachtspunt in jouw onderwijs-, branche- of examenorganisatie? Wil jij de professional worden die een deskundige rol vervult om in (complexe) organisaties de toets- en beoordelingspraktijk te innoveren en te verbeteren? Dan is de tweejarige deeltijdmaster Toetsdeskundige in Tilburg de opleiding voor jou.

Over de opleiding

Met de masteropleiding Toetsdeskundige word je dé professional, die de kartrekker is om in (complexe) organisaties de toets- en beoordelingspraktijk te innoveren en te verbeteren. Hierbij werk je probleemoplossend vanuit een ontwerp-, ontwikkel-, advies- en onderzoeksperspectief, in multidisciplinaire teams. 

In de opleiding word je vanuit een Professionele Leergemeenschap (PLG) begeleid bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden m.b.t. toetsen en beoordelen. Hiermee kan je op masterniveau een originele en effectieve bijdrage leveren aan toetskundige ontwerpen, ontwikkelingen en toepassingen.  

Waarom de opleiding Master Toetsdeskundige?

 • Je werkt aan beroepsproducten, die zoveel mogelijk passen bij de context waarin je werkzaam bent.
 • Binnen alle thema’s wordt verbinding gelegd met de praktijk.
 • Je bepaalt je eigen leerroute door een vrije keuze voor de invulling van beroepsproducten.
 • Je bent in staat om te adviseren bij nieuwe of complexe toets- en beoordelingsgerelateerde problemen en vraagstukken.

Lees hier ook ervaringen van studenten.

 

Wat ga je leren?

De tweejarige deeltijdmaster Toetsdeskundige in Tilburg is opgebouwd rond beroepsrollen, zoals het begeleiden van innovaties en uitvoeren van onderzoek. Er staan in de opleiding zes inhoudelijke thema's centraal: oriëntatie op het toetslandschap, systematisch ontwerpen van toetsen, de balans tussen leren en toetsen, toegepaste testtheorie, accountability en technology-enhanced assessment. Aan de hand van beroepsproducten en (formatieve en summatieve) kennistoetsen toon je je kennis en vaardigheden aan.  

 • Je sluit de opleiding af met een masterproef;
 • Thema's in het eerste jaar: oriëntatie op het toetslandschap, systematisch ontwerpen van toetsen, de balans tussen leren en toetsen, toegepaste testtheorie;
 • Thema's in het tweede jaar: accountability en technology-enhanced assessment;
 • Afstudeerthema's van oud-studenten: toetsorganisatie - gebruik van rubrics - formatief toetsen - programmatisch toetsen - examenconstructie.
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Harry (masterstudent) over de master Toetsdeskundige

 

Hoe ziet je week eruit?

De tweejarige deeltijdmaster bestaat uit 60 ec's. De verhouding tussen zelfstudie en contacttijd is 80:20. Een studiejaar bestaat uit vier periodes. In elke periode ga je vier keer voor een collegedag naar school. Een collegedag start om 12:00 uur en duurt tot 20:00 uur. Contactdagen en –tijden onder voorbehoud van wijzigingen.

 • Eenvoudig met werk & privé te combineren door de compacte contacttijd;
 • Studietaken tijdens je zelfstudie: o.a. literatuuronderzoek, gesprekken in de eigen organisatie, schrijven en ontwikkelen van beroepsproducten, zoals een toetsontwerp, advies, onderzoek of presentatie.
 
 
Om toegelaten te worden tot de opleiding, beschik je over een afgeronde hbo- of wo-bacheloropleiding. Daarnaast ben je werkzaam bij een onderwijs- of examenorganisatie, waarbij kwaliteit van toetsen en beoordelen een grote rol speelt. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal (leesvaardigheid) en hebt een gedegen kennis van wiskunde (statistiek). Met een intakeportfolio en eventueel een aanvullend intakegesprek beoordelen we je toelaatbaarheid en motivatie voor de opleiding.
 

Placeholder for Fontys video
Docenten motiveren je om kritisch na te denken, dat heeft mij enorm geprikkeld."
Carla Alblas, student

Lees hier het verhaal van student Carla >>

 

Opbouw

In de deeltijdmaster Toetsdeskundige in Tilburg worden zes inhoudelijke thema’s aangeboden. In het eerste jaar komen vier thema’s aan bod en in het tweede leerjaar de andere twee. De thema’s worden ondersteund met een vaardighedenlijn. De studenten van de master Toetsdeskundige vormen samen een professionele leergemeenschap (PLG). Binnen deze PLG ontwikkelen de studenten zich gezamenlijk tot zelfstandige professionals. De opleiding sluit je af met een masterproef. 

Nieuwsgierig naar de inhoud van de thema's en in welk jaar je welk thema krijgt? Lees dan snel verder. 

Tijdens het eerste thema wordt het toetslandschap in kaart gebracht. We kijken naar de kenmerkende aspecten van toetsing in Nederland in het algemeen en specifiek voor de verschillende sectoren en branches (po, vo, mbo, hbo, wo en de particuliere sector). Actuele ontwikkelingen, het maatschappelijk debat en ethiek van toetsing komen naar voren. Vervolgens gaan we na wat de rol en positie van de toetsdeskundige hierbij is. Dit thema is een oriënterend thema, waarbij verschillende onderwerpen aan bod komen die in de volgende thema’s uitgediept worden.  

Wil je weten welke vakken je allemaal volgt tijdens de opleiding, bij welke bekwaamheden welke vakken horen, hoe deze vakken eruitzien en hoeveel studiepunten je hiervoor kan krijgen? Download dan de studiegids van Master Toetsdeskundige.   

Benieuwd naar meer informatie over de inhoud, toetsing en begeleiding van en tijdens de opleiding? Je leest hierover meer in het regelement van de Onderwijs- en examenregeling (OER). 

Onder educational assessment (EA) verstaan we alle doelgerichte en systematische pogingen om informatie te verzamelen, ten behoeve van het nemen van beslissingen over onderwijsdeelnemers, onderwijsprogramma’s of onderwijsbeleid. In het thema richten we ons vooral op het nemen van beslissingen over onderwijsdeelnemers met het oog op selectie, plaatsing, voortgang en certificering/diplomering. Het nemen van deugdelijke beslissingen hierover vereist dat assessmentscores betrouwbaar en valide zijn. De kans daarop neemt toe als assessmentinstrumenten systematisch ontworpen worden op basis van wetenschappelijk of proefondervindelijk verkregen inzichten. In het thema komen alle belangrijke elementen van dergelijke ontwerpprocedures aan de orde. 
Binnen dit thema worden toetsprogramma’s geëvalueerd. Daarbij wordt gekeken naar constructive alignment, de formatieve en summatieve functie van toetsen, en de rol van feedback in relatie tot leren, motivatie en leergedrag. Tevens is er tijdens dit thema aandacht voor het vormen van een visie op toetsen en veranderprocessen. 
 In het vierde thema besteden we aandacht aan de vraag waar psychometrische modellen voor dienen en hoe ze een bijdrage kunnen leveren in de toetsconstructie en -beoordeling. De klassieke testtheorie en itemresponstheorie worden behandeld. Verder gaan we in op verschillende methodieken om de standaardsetting te bepalen. Tot slot maken we kennis met de itembank als de gereedschapskist om, op basis van itemkenmerken, selecties te maken voor toetssamenstellingen. 
De laatste jaren worden examens en toetsresultaten steeds vaker gebruikt om scholen te beoordelen, als onderdeel van accountability systemen in het onderwijs. Het thema Accountability gaat over de evaluatie en borging van de kwaliteit van toetsing. We gaan in op het toetsbeleid en de juridische, organisatorische en wettelijke aspecten van toetsing. We behandelen verschillende (toezicht)kaders, ten behoeve van externe legitimering en toezicht. Daarnaast wordt stilgestaan bij de consequenties van actuele ontwikkelingen en innovaties op het gebied van toetsing voor accountability en kwaliteitsborging. 
In dit thema gaan we in op het gebruik en de implementatie van technologie bij toetsen. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn veranderingen als gevolg van technologieontwikkeling, innovatieve itemvormen, game-based assessment, digitale toetsgeletterdheid, automatische itemconstructie en samenstellen van toetsen, scoring van open vragen, digitaal toetsbeleid en veiligheid. We kijken naar de manier waarop informatietechnologie kan bijdragen aan toetskwaliteit. Specifieke aandachtspunten bij digitaal toetsen worden behandeld, zoals plagiaat.
 
 

Werk/stage

Tijdens het laatste half jaar van de opleiding laat je via een individuele opdracht (15 ec’s) zien dat je je ontwikkeld hebt tot een master toetsdeskundige. Dit noemen we een masterproef. 

In deze masterproef lever je een combinatie van beroepsproducten op, waarmee je aantoont dat je in staat bent om de verschillende rollen van een toetsdeskundige uit te voeren. De kennis en vaardigheden die je in de opleiding hebt ontwikkeld, worden toegepast in deze masterproef. 

Het ontwerp voor je masterproef schrijf je in het eerste half jaar van het tweede studiejaar. Twee weken voor de eindpresentaties worden de eindproducten ingeleverd. Deze worden beoordeeld door twee docenten. 

 • Toetsdeskundige bij onderwijskundige afdelingen in het hoger onderwijs;
 • Toetsdeskundige bij beleidsafdelingen in het primair en voortgezet onderwijs;
 • Toetsdeskundige bij examenafdelingen in de private sector;
 • Toetsdeskundige bij de toezichthoudende en beoordelende organisaties.
 

 

Meer weten over de opleiding Master Toetsdeskundige

Kom kennismaken

 • meld je aan voor events
 • stel je vragen
 • kom praten met studenten

Wil je graag een gesprek met iemand van de opleiding? Dat kan. Je kunt een e-mail sturen naar Academic director Kelly Beekman en/of de opleidingscoördinator Rosa Bartman, info-mtd@fontys.nl Zij nemen dan contact met je op.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Kijk hier voor meer informatie over subsidieregelingen:

 • STAP-budget
 • Leven Lang Leren Krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.
 

Locaties en contact

Tilburg

Prof. Goossenslaan 1, Gebouw P1
0885074288
studentzakenflot@fontys.nl
0641622446
Facebook
Instagram
LinkedIn
Academic director Kelly Beekman en opleidingscoördinator Jannie de Hek
 info-mtd@fontys.nl