Zij-instroom docent vmbo profiel Dienstverlening & Producten (D&P)

 • Over de opleiding
 • Procedure
 • Voorwaarden
 • Geschiktheidsonderzoek
 • Scholings- en begeleidingsaanbod
 • Kosten & subsidie
 • Lesplaats

Zij-instroom, een bewuste keuze voor het beroepsonderwijs!

Dat overstappen naar het onderwijs plotseling populair is, blijkt uit de cijfers. Jaren was het aantal studenten dat het maximaal 2 jaar durende zij-instroomtraject in ging te tellen op de vingers van één hand. Maar meer bekendheid en de roep om vmbo-(vak)docenten maakt dat momenteel meer mensen bewust kiezen voor deze opleiding. Aldus de coördinator zij-instroom Fontys: „Diegene die overstappen naar het onderwijs hebben juist nú een prima kans op een goede baan. Daarbij kiezen velen nu via zij-instroom alsnog voor wat ze eigenlijk altijd al hadden willen doen.”

Sfeerafbeelding Fontys

vmbo profiel Dienstverlening & Producten (D&P)

In het vmbo-onderwijs wordt gewerkt met beroepsgerichte profielen en hier is het intersectorale programma Dienstverlening & Producten (D&P) er één van. Het is een breed vmbo-programma waarin de oriëntatie op uiteenlopende arbeidsgebieden met een geïntegreerde loopbaanbegeleiding centraal staat. De vaste kern zijn algemene beroepscompetenties: kennis, vaardigheden en houding die in allerlei soorten werk voorkomen. De arbeidsgebieden vormen contexten voor ervaringen en het toepassen van nieuwe technologieën staat centraal. D&P is niet aan één sector of werkveld verbonden.

Als docent begeleid je de leerlingen in hun keuzeproces door met hen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Je biedt een breed scala aan realistische, contextrijke en uitdagende opdrachten aan.

Instroom mogelijkheden

Omdat de opleiding flexibel ingericht is, kun je je als zij-instromer altijd aanmelden en in overleg start je direct in eerstvolgende semester.

Zij-instroom, doe je stap voor stap.

Om aan de opleiding via zij-instroom te kunnen beginnen, dien je enkele stappen te doorlopen voordat je van start kunt gaan. Eerst krijg je een geschiktheidsonderzoek, het zogenoemde startassessment. Want we willen je graag leren kennen en gaan dan in gesprek met elkaar over jouw portfolio met ervaring, relevante cursussen, opleidingen, vakkennis en de geobserveerde les in jouw onderwijspraktijk. Dit gesprek heb je dan met twee assessoren. Zijn we overtuigd van je geschiktheid? Dan stellen we samen met jou een scholingsplan op maat op, wat past bij jouw persoonlijke situatie! Daarna start de opleiding elk jaar in Eindhoven in september & februari, maar je kunt in overleg ook later in het jaar instromen.

Praktijkgericht leren

Een ervaren Fontys docent wordt je coach en begeleidt je tijdens het traject. Je leert grotendeels on the job: op jouw eigen werkplek dus. Je kunt het zij-instroomtraject dus alléén volgen als je een aanstelling hebt (of krijgt) voor minimaal 8 lesuren per week als docent in het vak waarvoor je je bevoegdheid wilt halen. Jouw coach overlegt regelmatig met jou en je begeleider op je eigen werkplek. Daarbij bezoekt je begeleider regelmatig de lessen die je geeft.

De basis is jouw vooropleiding

Door jouw vooropleiding en werkervaring beschik je al over een flinke dosis kennis en ervaring. Vanuit die basis gaan we straks jouw pedagogische, vakdidactische en vakinhoudelijke vaardigheden verder ontwikkelen. Je leert bijvoorbeeld hoe je varianten op leermethodes bedenkt. Welke werkvormen en onderwerpen kun je inzetten om je leerlingen voor de stof te interesseren? Uiteraard stemmen we samen de werkvormen af op je persoonlijke leerbehoeften.

Eindassessment

Tijdens de opleiding verzamel je in een portfolio bewijzen van je ontwikkeling. In het eindassessment voer je een gesprek met twee assessoren over je eindportfolio. Zij beoordelen dan of je je ontwikkeld hebt tot een startbekwame docent. Bij een positief oordeel ontvang je een tweedegraadsbevoegdheid voor het desbetreffende vak.

  Als ‘zij-instromer in het beroep’ volg je een opleiding tot leraar in het vmbo-onderwijs. Tegelijkertijd doe je ervaring op in een school, waar je meteen les geeft. Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. Je moet in het bezit zijn van een geschikte vooropleiding; je wordt toegelaten als zij-instromer in het beroep als je beschikt over een:

   • afgeronde hbo- of wo-opleiding die relevant is voor het vak waarvoor je je bevoegdheid wilt behalen óf
   • reeds eerder behaalde bevoegdheid voor het po/vo en/of mbo en je wilt een tweede bevoegdheid behalen óf
   • afgeronde mbo niveau 4 opleiding, van toepassing indien je een bevoegdheid wilt behalen voor de technische beroepen (BWI, PIE en M&T)
  2. Je hebt het geschiktheidsonderzoek zij-instroom succesvol afgerond;
  3. Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen die geen bijzonderheden bevat;
  4. Je bent werkzaam in het onderwijs. Je hebt een school die voornemens is jou in dienst te nemen voor tenminste 0,4 fte of je bent reeds in dienst van een school;

  Daarnaast gelden de volgende eisen:

  • Je geeft minimaal 8 lessen per week in het vak waarin je de bevoegdheid wilt behalen én
  • Je blijft voor de duur van het traject minimaal 8 lessen per week geven in het beoogde vak én
  • Je bent de afgelopen twee jaar niet ingeschreven geweest bij een lerarenopleiding die je zonder een diploma hebt verlaten, voor het vak waarvoor een geschiktheidsonderzoek wordt aangevraagd.

  In het geschiktheidsonderzoek wordt vastgesteld of je geschikt bent om als zij-instromer (verder) te worden opgeleid. Er moet worden vastgesteld:

  1. of je in staat bent om, onder begeleiding van de school, per augustus/september of februari als leraar vmbo-onderwijs te functioneren;
  2. in hoeverre je al aan de vereiste leeruitkomsten voldoet en in welke leeruitkomsten je je tijdens de scholing van maximaal 2 jaar (verder) moet bekwamen;

  Gedurende de periode ter voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek is het voldoende als je bent aangesteld als stagiair. Het geschiktheidsonderzoek van PTH kent de volgende toetsmix:

  • een assessmentdossier bestaande uit: je CV (diploma’s, certificaten, relevante cursussen); een zelfbeoordeling op de vereiste leeruitkomsten; bewijsstukken in de vorm van beroepsproducten en bijbehorende feedback en referenties door experts;
  • een performance assessment op de eigen leerwerkplek, afgenomen door twee assessoren;
  • een criterium gericht interview. Beide assessoren gaan met je in gesprek over hun bevindingen voortkomend uit de beoordeling van jouw assessmentdossier en de observatie van je performance assessment.

  Geschiktheidsverklaring

  Wanneer je door de lerarenopleiding voldoende geschikt bent bevonden om direct voor de klas te staan, ontvang je een geschiktheidsverklaring. Je sluit met je school een begeleidingsovereenkomst af en je krijgt dan van je school een aanstelling van maximaal twee jaar en binnen deze periode moet je je volledige bevoegdheid halen. Op deze pagina van het ministerie van Onderwijs: ‘Hoe kan ik als zij-instromer lesgeven in het onderwijs?’ vind je alle informatie.

  Je kunt  bij de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH) in overleg op verschillende momenten starten met scholings- en begeleidingsaanbod op maat.

  Uniek bij de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH) is dat het scholingsaanbod zoveel als mogelijk wordt afgestemd op jouw persoonlijke leerbehoefte en mogelijkheden. Samen met je coach bepaal je je eigen, optimale leerroute.

  Binnen dit flexibele onderwijs schuif je aan bij het onderwijsaanbod dat je nodig hebt.

  Je voert je opdrachten zoveel mogelijk uit op jouw werkplek, waarbij je begeleiding krijgt van een vakdocent van Fontys en een begeleider van je school. Zo leer je precies wat er nodig is in jouw situatie. En in maximaal 2 jaar haal jij zo je lesbevoegdheid!

  Kosten

  De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de kosten van je scholing. Zij kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij DUO. De subsidie is over het algemeen ruim, en dekt ook kosten van het geschiktheids- en  het bekwaamheidsonderzoek.

  De totale kosten van het traject zijn afhankelijk van je persoonlijke scholingsaanbod.

  Subsidie

  Werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een zij-instroomsubsidie krijgen voor een on(der)bevoegde leraar. Het ministerie van OCW beslist elk jaar opnieuw of er subsidie voor zij-instroom beschikbaar is.

  Op de website van DUO staat meer info over de regeling en is deze subsidie aan te vragen.

  Eindhoven
  gebouw ER/Nexus (TU terrein)

  Je te volgen lessen en lestijden zijn afhankelijk van je studieplan.
  Het onderwijs is flexibel ingericht en dit wordt vanuit Eindhoven zowel online verzorgd, alsmede in de vorm van fysieke bijeenkomsten.

  +31 885078577
  pth-e@fontys.nl
  De Rondom 1, Eindhoven
  Cursusniveau
  Zij-instroom traject
  Studieduur
  ≤ 2 jaar
  aanmelden