Leiderschap in het onderwijs

Persoonlijk advies

Direct benieuwd naar je mogelijkheden? Neem contact met ons op:

fontyspro-educatie@fontys.nl

Leidinggevenden in het onderwijs zijn koersbepalend. Zij hebben een grote impact op de vormgeving van onderwijs voor de toekomst waarbij vanuit visie wordt gewerkt aan de optimale ontwikkeling van een generatie die opgroeit in een snel veranderende samenleving. Zij bevorderen én borgen kwaliteit door de ontwikkeling van een professionele, onderzoekende cultuur in het team en bijvoorbeeld het realiseren van gespreid leiderschap.

Waarom specialiseren bij Fontys Pro Educatie?

 • De stof sluit aan bij jouw persoonlijke behoefte
 • Vraagstukken uit de praktijk staan centraal
 • Een inspirerende leeromgeving met hoogstaande expertise

Werk je als leidinggevende in het onderwijs en wil je jezelf (verder) ontwikkelen? Zowel voor startende als gevorderde schoolleiders biedt Fontys Pro Educatie een breed aanbod aan cursussen en opleidingen. Deze zijn individueel of op maat (incompany) te volgen. Naast effectieve leiderschapspraktijken komen diverse actuele thema's aan bod, zoals gespreid leiderschap, leidinggeven aan een onderzoekscultuur en persoonlijk leiderschap in het onderwijs.

Incompany

Wij bieden ook maatwerk aan, waarbij we een cursus kunnen samenstellen op basis van de vraag die je hebt. Thema's die hierbij aan bod kunnen komen zijn onder andere leidinggeven aan professionele leergemeenschappen, visie op betekenisvol onderwijs voor de toekomst en persoonlijk leiderschap. Neem voor meer informatie contact met ons op.

fhke-vp@fontys.nl

Herregistratie Schoolleiders

Ben jij eenmaal geregistreerd als schoolleider? Dan registreer je je elke vier jaar opnieuw via de zogenaamde herregistratie.

Ben jij eenmaal geregistreerd als schoolleider? Dan registreer je je elke vier jaar opnieuw via de zogenaamde herregistratie. Bij herregistratie via Schoolleiders waarderen schoolleiders kan dat op basis van informeel leren.

Tijdens een waarderingsgesprek ga je in dialoog met twee andere schoolleiders over elkaars doorgemaakte ontwikkeling. Jij en de andere gespreksdeelnemers kiezen afzonderlijk welke professionaliseringsthema's je in deze reflectie wilt behandelen. Per professionaliseringsthema zijn 10 punten te behalen. In totaal moet je 100 punten behalen voor herregistratie. Na succesvolle afronding van het gesprek en de eindreflectie ontvang je een herregistratiecertificaat met het aantal behaalde punten.

Post-hbo opleidingen

Met de Fontys Leiderschapsopleiding Basisbekwaam verwerf je de kennis en vaardigheden waarmee je een bredere kijk op de organisatie ontwikkelt. Van daaruit leer je sturing te geven aan team- en onderwijsontwikkeling. Tijdens de opleiding is je eigen beroepspraktijk het vertrekpunt van leren en ontwikkelen. Je ontwikkelt effectief management- en leiderschapsgedrag en legt daarnaast een stevige basis in persoonlijk en professioneel leiderschap. 

De Fontys Leiderschapsopleiding Vakbekwaam (en Schoolleider van Buiten) leidt je op tot een krachtige integraal verantwoordelijke schoolleider die in staat is tot kritische reflectie, leidinggeven aan een lerende organisatie, denken op een hoog abstractieniveau en omgaan met een divers krachtenveld. De opleiding is gelijkvormig opgebouwd aan de Master Leadership in Education en bestaat uit zeven kernpraktijken die op het niveau van Vakbekwaam Schoolleider dienen te worden aangetoond.

Met de Fontys Leiderschapsopleiding Middenmanagement verwerf je de basiskennis en basisvaardigheden waarmee je kunt functioneren als coördinator, manager of leidinggevende van een afdeling of organisatie binnen het onderwijs en de kinderopvang.

Masters

De master Leadership in Education focust zich op de leidinggevende in het onderwijs die zich wil doorontwikkelen in leiderschap op masterniveau. In de master ligt de focus op aangetoonde effectieve leiderschapspraktijken in combinatie met de ontwikkeling van jouw professionele identiteit als schoolleider.

Met de master Educational Needs kun je je specialiseren in leiderschap. Middels verschillende modules rondom leiderschap geven we je meer inzicht en bieden we handvatten om aan de slag te gaan in je eigen onderwijspraktijk.

Deze specialisatie bestaat uit de volgende modules:

Leiderschap in het onderwijs (module BLEI1) In deze module leer je hoe je vanuit een (bege)leidende taak of rol richting en sturing kunt geven aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs binnen je eigen schoolorganisatie. Het vormen van een professionele leergemeenschap staat hierbij centraal.

Begeleiden van veranderingsprocessen (module BLEI2) In deze module gaan we in op de dynamieken bij veranderingsprocessen. 

Persoonlijk leiderschap (module BLEI3) Als onderwijsprofessional werk je in een complex en snel veranderend werkveld. ‘Standaard’ oplossingen zijn zelden voorhanden. Elke dag opnieuw sta je voor keuzes: doe ik het goede en doe ik dat goed (genoeg)?

Coaching binnen begeleidingsprocessen (module BCOA1) Coaching is een breed begrip, waarmee velerlei begeleidingsactiviteiten met collega’s en/of leerlingen worden aangeduid. Tijdens deze module gaan we allereerst in op het begrip ‘coaching’ en we plaatsen dit binnen het bredere kader van begeleiding. Rolneming en mandaat krijgen daarbij een plek.

Meer weten over de volledige master Educational Needs?

Voorlichtingen

 • Online voorlichting Master Leadership in Education

 • Online voorlichting Leraar Basisonderwijs zij-instroom

 • Online voorlichting Educational Needs (Master)

 • Online voorlichting Opleiding Leraar Nederlands voor Anderstaligen (NT2) in het primair onderwijs

 • Online voorlichting Opleiding Middenmanagement

 • Online voorlichting Basisbekwaam en Vakbekwaam Schoolleider (van Buiten)

 • Online voorlichting Basisbekwaam en Vakbekwaam Schoolleider (van Buiten)

 • Online voorlichting Basisbekwaam en Vakbekwaam Schoolleider (van Buiten)

 • Online voorlichting Educational Needs (Master)

 • Online voorlichting Educational Needs (Master)

Waarom een leiderschapsopleiding?

In onderstaande video's vertellen we je meer over de visie van Fontys op leiderschap in het onderwijs, hoe dit middels 7 kernpraktijken naar voren komt in al onze leiderschapsopleidingen en hoe dit in relatie staat tot jouw professionele identiteit. Een gedeelte van deze uitleg komt mogelijk ook aan bod tijdens de online voorlichting. Heb je vragen? We beantwoorden ze graag tijdens onze online voorlichting, dus schrijf je direct in!

Visie

7 kernpraktijken

Professionele identiteit