Tegemoetkomingen en subsidies voor (aankomende) leraren

Wil je graag leraar worden of een extra bevoegdheid halen en weten welke tegemoetkomingen en subsidies er zijn? Er zijn verschillende financiële regelingen waar je gebruik van kunt maken. Hieronder hebben we alle tegemoetkomingen en subsidies voor het onderwijs op een rijtje gezet.

DUO heeft ook een handige regelingenhulp die je binnen een paar stappen vertelt voor welke subsidie of tegemoetkoming je in aanmerking komt.

Bij Fontys Pro Educatie

  • Kun je kiezen uit een uitgebreid aanbod op maat;
  • Werk je aan je professionaliteit;
  • Zijn docenten stimulerend, verbindend, deskundig en betrokken;
  • Sluit je studie direct aan bij de onderwijspraktijk

Collegegeld tarieven

Wil je weten wat de tarieven zijn voor jouw bachelor- of masteropleiding of associate degree? Bekijk hier de collegegeldtarieven. De kosten voor een cursus, training of post-hbo zijn vermeld bij betreffende cursus/training.

Kosten en betaling

Ben je al bevoegd leraar en wil je je verder specialiseren of je vakkennis vergroten? Vraag dan een lerarenbeurs aan. Je kunt de beurs krijgen voor een bachelor- of masteropleiding naar keuze. De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Ook mag je de lerarenbeurs combineren met een andere regeling voor leraren. De tegemoetkoming leraren is een inkomensafhankelijke regeling. De lerarenbeurs kan niet meer aangevraagd worden voor het studiejaar 2021-2022.

Ben je student, zij-instromer of contractant en volg je een lerarenopleiding aan hbo of universiteit? Of wil je je bevoegdheid halen via een PDG-traject (pedagogisch-didactisch getuigschrift)? Dan kunt u een tegemoetkoming leraren aanvragen.

Ben je instructeur in het mbo en wil je een associate degree of een bacheloropleiding doen? Dan kun je voor het studiejaar 2021-2022 een subsidie voor instructeurs aanvragen. De tijdelijke subsidie bestaat uit 2 delen: subsidie voor studiekosten en subsidie voor studieverlof. Je kunt voor maximaal 3 jaar een instructeursbeurs krijgen. De maximale duur is gebaseerd op de startdatum en de studielast van je opleiding. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Ben je al bevoegd leraar en wil je een tweede lerarenopleiding doen waarvoor je instellingscollegegeld moet betalen? Dan kun je de subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen. Hoe eerder je deze aanvraagt, hoe groter de kans is dat je de subsidie krijgt. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Je kunt de subsidie aanvragen van 1 oktober tot en met 31 december 2021, en je mag twee keer van deze subsidie gebruikmaken.

Ga je na een opleiding aan hbo of universiteit een voltijdse kopopleiding of educatieve master doen? En voldoe je nog aan de voorwaarden voor studiefinanciering? Dan kun je 12 maanden extra studiefinanciering aanvragen.

Als onderwijsinstelling kun je subsidie ontvangen om iemand in staat te stellen om via de route zij-instroom in het beroep binnen 2 jaar zijn bevoegdheid te halen. Nieuw is dat je nu voor de sector mbo ook subsidie kunt aanvragen voor het behalen van een 1e of 2e graads bevoegdheid. De subsidie zij-instroom bedraagt € 20.000,- per zij-instromer. Deze subsidieregeling is met een jaar verlengd tot 1 januari 2023.

Met de subsidieregeling 'onderwijsassistenten opleiden tot leraar' kunnen besturen subsidie aanvragen voor een opleiding van onderwijsassistenten of leraarondersteuners tot leraar in het primair onderwijs. De subsidie bedraagt €5000 per onderwijsassistent per jaar.

Voor het professionaliseringstraject PIE en de bijscholingsminor D&P kun je de 'subsidie kort scholingstraject' aanvragen.

Algemene subsidieregelingen

Iedereen tot 55 jaar kan tegen gunstige voorwaarden gebruik maken van het LevenLangLerenKrediet. De overheid heeft deze regeling in het leven geroepen zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Heb je geen recht meer op studiefinanciering dan kan je met deze regeling bij de overheid geld lenen voor een studie.

Vanaf 1 maart 2022 kan je gebruik maken van het STAP-budget. Het STAP-budget staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarktpositie’ en is door de overheid bedoeld als extra stimulans om loopbaanontwikkeling en arbeidsmarkt inzet te verbeteren. Met het STAP-budget kun je maximaal € 1.000,- per jaar ontvangen voor het volgen van scholing.