Veelgestelde vragen zij-instroom

Hoe weet ik of zij-instroom iets voor mij is?

Het zij-instroomtraject is iets voor jou als je hbo- of wo-opgeleid bent, vanuit je huidige baan wilt overstappen naar het onderwijs of als je voor de klas staat maar nog niet bevoegd bent. Ook kun je een tweede onderwijsbevoegdheid behalen.

Kan ik met een pabo-diploma zij-instromen naar het voortgezet onderwijs?

Ja, dit is mogelijk. Doordat je voldoende beroepsvaardigheden hebt, focust de opleiding zich op het je eigen maken van de vakkennis en vakdidactiek.

Wat kost een zij-instroomtraject voortgezet onderwijs?

De kosten voor een zij-instroomtraject zijn als volgt opgebouwd:

  • Geschiktheidsonderzoek: €1995,-
  • Scholingsgedeelte: per ec €95,- en per tentamen €115,-
  • Bekwaamheidsonderzoek: €1450,-

Tussen de drie betrokken partijen - de zij-instromer, de school en Fontys - worden de rechten en plichten vastgelegd in een scholings- en begeleidingsovereenkomst.

Wat kost een zij-instroomtraject primair onderwijs?

De kosten voor een zij-instroomtraject zijn als volgt opgebouwd:

  • Geschiktheidsonderzoek: €1.850,-
  • Scholingsgedeelte: per kwartaal € 1.000,-
  • Bekwaamheidsonderzoek: €1.800,-

Tussen de drie betrokken partijen - de zij-instromer, de school en Fontys - worden de rechten en plichten vastgelegd in een scholings- en begeleidingsovereenkomst.

Wie betaalt mijn zij-instroomopleiding?

De onderwijsinstelling waar je werkt (of gaat werken) betaalt voor jouw opleiding. Zij kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij duo.

Hoe werkt de subsidie voor zij-instroom?

De onderwijsinstelling waar je als zij-instromer een aanstelling hebt (gekregen) vraagt de subsidie aan bij DUO. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof. Zij-instromers kunnen ook zelf in aanmerking komen voor een vergoeding via de regeling ‘tegemoetkoming leraren’.

Wat houdt het geschiktheidsassessment in en waarom moet ik dat doen?

Het geschiktheidsassessment bepaalt of je dankzij vooropleiding en aangetoonde competenties de studie binnen twee jaar tijd kunt afronden en of je al voldoende geschikt bent om les te geven.

Is zij-instroom zwaarder dan een ander traject?

Over het algemeen wordt zij-instroom als een zwaar traject gezien. Omdat je binnen een termijn van twee jaar het traject moet afronden vraagt het veel discipline, zelfstudie en doorzettingsvermogen. Ook het samenstellen van de portfolio’s voor je geschiktheidsassessment en eindassessment kosten tijd en energie.

Wanneer kan ik starten als zij-instromer?

Je kunt op elk gewenst moment starten als zij-instromer, mits je voldoet aan alle eisen.

Moet ik als zij-instromer deelnemen aan de landelijke kennistoets?

Ja, de ‘landelijke kennistoets' is een verplicht onderdeel van het traject. Voor het basisonderwijs geldt dat je de landelijke toets ‘Rekenvaardigheid’, de landelijke kennistoetsen taal en rekenen in de hoofdfase van de opleiding en de landelijke toets Engels aflegt.

Zie ook: www.10voordeleraar.nl

Wat voor bevoegdheid heb ik na afronding van het zij-instroomtraject?

Na afronding van de vakonderdelen en een positieve beoordeling van het bekwaamheidsassessment ontvang je een baccalaureaat dat volledig gelijkgesteld is aan een tweedegraads bevoegdheid.