Levenlanglerenkrediet

De overheid vindt het belangrijk dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen en biedt daarom het Levenlanglerenkrediet. Iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering kan daarmee bij de overheid geld lenen voor een studie. Deze lening kun je inzetten voor de bekostiging van alle bachelor- en masteropleidingen en Associate degrees van Fontys. Je vraagt het levenlanglerenkrediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Lening voor collegegeld of lesgeld

Met het krediet kun je per jaar maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Het bedrag kan niet meer zijn dan je betaalt aan collegegeld of lesgeld.

Duur krediet

Je kunt het krediet krijgen voor de duur van een studie. Voor de meeste studies is dit 4 jaar. Voor een deeltijdopleiding is dit 5 jaar. Voor studies die langer dan 4 jaar duren, kun je langer krediet krijgen.

Rente

Voor de lening geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. De rente wordt telkens voor 5 jaar vastgezet.

Terugbetalen

Je moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van je inkomen. De aflossing gaat in op 1 januari na het afronden van de studie. 

Levenlanglerenkrediet aanvragen

Je kunt het levenlanglerenkrediet aanvragen bij DUO. Doe dit op tijd, voor de start van je opleiding.