Sprint naar content

Diplomatermijn

Je hebt 10 jaar de tijd om een diploma te halen, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering voor hbo of universiteit. Anders moet je je studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs terugbetalen.

Stop je tijdelijk met je opleiding of ga je een andere studie doen? Dan blijft de startdatum van die 10 jaar gelden. De teller begint dus niet opnieuw te lopen.