Sprint naar content

Stoppen met je opleiding

Bij tussentijds uitschrijven word je uitgeschreven op de eerste dag van de maand volgend op je uitschrijfverzoek (m.u.v. juli en augustus). Dus als je bijvoorbeeld in de maand september een uitschrijfverzoek doet, dan word je per 1 oktober uitgeschreven. 

Als je wilt overstappen naar een andere Fontysopleiding (switchen) dien je eerst contact op te nemen met je opleiding.