Beurzen voor leraren

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren een bachelor- of masterstudie volgen om zich verder te specialiseren. De leraar krijgt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten.
De werkgever komt in aanmerking voor een subsidie om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Circa 7000 leraren kunnen dit jaar starten met een studie.

De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei. Alle informatie over de aanvraag is te vinden op de website van DUO

Leraren kunnen een beurs aanvragen voor een promotieonderzoek. Meer informatie is te vinden op de website van NWO.