Wijzigen gegevens

   Tot het moment waarop je de machtiging bevestigt, kun je je betaalgegevens wijzigen.
   Ga in Studielink naar:

   • 'Mijn opleidingen', klik de betreffende opleiding aan, dan,
   • 'Betaalgegevens', en dan,
   • 'Wijzig betaalgegevens'.

   Mocht het nodig zijn achteraf wijzigingen aan te brengen, dan kun je contact opnemen met je opleiding.