Leraar Basisonderwijs - ALO

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Voltijd
Eindhoven

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • (Online) open dag
 • En meer...

Wil jij kinderen goed leren bewegen én voor de klas staan? Dan is het traject Pabo-ALO iets voor jou. Daarmee word je zowel Leraar Basisonderwijs als Leraar Lichamelijke Opvoeding.

Over het traject

Pabo-ALO bij Fontys is een uitdagend voltijd opleidingstraject binnen de reguliere opleidingen pabo en ALO, met een basis van gemeenschappelijkheid – leraarschap – waarbij het specialisme van de pabo en de ALO sterk behouden blijft!

Als leerkracht basisonderwijs ben je een aanwinst voor de school, omdat je tevens specialist bent in bewegingsonderwijs. Als leraar bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs ben je goed op de hoogte van het voortraject van de leerlingen.   

Waarom het traject Pabo-ALO?

 • Twee hbo-bachelordiploma’s in vier tot vijf jaar
 • Zowel bevoegdheid tot leraar basisonderwijs als eerstegraads bevoegd vakleerkracht LO
 • Een breder loopbaanperspectief door de combinatie
 • Een afwisselende baan, deels voor de klas en deels in de gymzaal

 

Wat ga je leren?

Het Fontys Pabo-ALO opleidingstraject duurt vier tot vijf jaar. Na je eerste jaar kun je de propedeuse van zowel de pabo als de ALO behalen. Wanneer je studievoortgang voorspoedig verloopt is het mogelijk om in vier tot vijf jaar beide diploma’s te behalen.

 • Je loopt direct stage: één dag per week in de klas en één dag in de gymzaal
 • Je verdiept je in de basisschoolvakken, onderwijskunde, pedagogiek en psychologie
 • Je breidt je bewegingsvaardigheden uit en gaat verder de diepte in over bewegen en gezondheid.
 
afspelen

Lee Williams, eerstejaars student

"Je kan na deze studie alle kanten op. Je kan hetzelfde als een pabo of ALO student in een fractie van de tijd!"

 

Hoe ziet je week eruit?

Vrijwel direct na aanvang van je studie ga je in je eerste studiejaar twee dagen in de week stage lopen op onze opleidingsscholen. Gemiddeld ben je één dag per week in de klas en één dag per week in de gymzaal. Op de drie andere dagen volg je, met je eigen vaste onderwijsgroep, een afwisselend onderwijsprogramma op Fontys Sporthogeschool. Het omvat een geïntegreerd deel gericht op het leraarschap (pedagogiek, psychologie en onderwijskunde) en daarnaast specifieke onderdelen van de pabo (methodiek en didactiek van de schoolvakken) en van de ALO (methodiek en didactiek van de beweegdomeinen).

 
 

Studie in cijfers

 
 
 
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Tevredenheid
 
3,8 gemiddeld, 184 respondenten
3,8 gemiddeld, 7651 respondenten
Aantal eerstejaars
 
124
127
Door naar het tweede jaar
 
63%
68%
Diploma gehaald
 
Deze opleiding 41%
39%
 
HBO-bachelor of hoger 46%
47%
Doorstuderen
 
14%
15%
Arbeidsmarkt
 
-
werk op niveau
95%
werkloos
1%
van de werkende afgestudeerden
Bron: Studie in Cijfers Laatst bijgewerkt op 19-09-2020
sk123-logo-full
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Landelijke aanvullende toelatingseisen pabo

Wil je met een havo diploma Pabo-ALO gaan studeren? Dan moet je aan kenniseisen voldoen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek. Dit kan betekenen dat je een of meer toelatingstoetsen moet doen. Wil je meer informatie over de toelatingseisen, toelatingstoetsen en hoe je je hierop voorbereidt? Kijk dan op goedvoorbereidnaardepabo.nl. Nadat je een verzoek tot inschrijving hebt gedaan bij Fontys, ontvang je informatie m.b.t. het aanmelden voor de toelatingstoetsen.

Meer informatie over toelatingstoetsen en ondersteuningsaanbod kun je hier vinden.

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

 • Met een mbo-diploma (niveau 4) kun je je inschrijven voor Pabo-ALO. Je dient wel de drie toelatingstoetsen in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek te doen. Kijk voor meer informatie over de toelatingseisen, toelatingstoetsen en eventuele voorbereiding op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Nadat je een verzoek tot inschrijving hebt gedaan, ontvang je informatie m.b.t. het aanmelden voor de toelatingstoetsen. 

  Meer informatie over toelatingstoetsen en ondersteuningsaanbod kun je hier vinden.


Toelaatbaarheid Pabo-ALO

Je bent toelaatbaar tot dit excellentietraject, wanneer je je in Studielink voor 1 mei 2022 hebt aangemeld (zie onderaan deze pagina), en:

 • een afgeronde mbo, havo, vwo of hogere vooropleiding behaald hebt, of het 21+ toelatingsonderzoek bij Fontys hebt behaald;
 • voldoet aan de landelijke aanvullende toelatingseisen voor de pabo ten aanzien van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek;
 • een positief advies ontvangen hebt op basis van het verplichte toelatingstraject Pabo-ALO.

Toelatingstraject Pabo-ALO

Een toelatingstraject is een manier om te na te gaan of een specifiek opleidingstraject bij je past. Een check die uiteindelijk uitmondt in een persoonlijk advies namens de opleiding.

Om toegelaten te kunnen worden tot het Pabo-ALO excellentietraject is deelname aan een uitgebreide toelatingstraject Pabo-ALO verplicht. Het advies dat op basis van de toelating afgegeven wordt, is bindend voor het Pabo-ALO excellentietraject.

Het toelatingstraject van Pabo-ALO bestaat uit de volgende onderdelen;

 • Het invullen van een online vragenlijst, de studiekeuzecheck.
 • Het schrijven van een motivatiebrief voor het traject Pabo-ALO. Bij de beoordeling van je motivatiebrief kijken we niet alleen naar de inhoud, maar beoordelen we ook of je taalgebruik correct is en of de brief in een passende stijl geschreven is.
 • Deelname aan de Hogeschooltaaltoets, HTT.
 • Deelname aan de entreetoets rekenvaardigheid, Wiscat.
 • Een fysieke toets op je eigen bewegingsvaardigheid (niet verplicht voor studenten met een diploma vooropleiding op het gebied van Sport en Bewegen). Meer informatie over de fysieke toelatingstoets vind je hier.
 • En wordt afgesloten met een persoonlijk adviesgesprek. Op basis van de uitkomsten van bovengenoemde onderdelen wordt door de opleiding aan jou een bindend advies afgegeven om te starten met het Pabo-ALO excellentietraject of een niet-bindend advies afgegeven om te starten met het reguliere Pabo- of ALO-traject.

Nadat je je aanmelding voor dit excellentietraject in Studielink hebt ingediend, word je aanvullend geïnformeerd over de landelijke aanvullende toelatingseisen en het voorbereiden van de onderdelen van je toelatingstraject.

Medische keuring
Om de aanmelding voor Pabo-ALO of ALO af te kunnen ronden moet nog wel een medische keuring ondergaan worden. Doel daarvan is dat zowel jij als wij weten met welke fysieke beginsituatie je aan de opleiding begint. Voor deze keuring kun je terecht bij een erkend Sportmedisch Adviescentrum (SMA). Kijk op deze website voor een SMA bij jou in de buurt. De uitslag hiervan is bindend.

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

 

De stages zijn heel divers. De ene keer sta je in de gymzaal en de andere keer voor de klas.

Serina, eerstejaars student Pabo-ALO

 

Opbouw

Het Fontys Pabo-ALO opleidingstraject duurt vier tot vijf jaar. Het traject heeft een ontwikkelingsgericht karakter en we werken met leeruitkomsten. Daarin staat voor iedere fase van de opleiding geformuleerd wat een student moet kunnen en weten voor het generieke deel van het beroep leraar (universele leeruitkomsten) en specifiek voor het beroep leraar basisonderwijs en specifiek voor het beroep leraar lichamelijke opvoeding.

In het eerste jaar kun je de propedeuse van zowel de pabo als de ALO behalen. 
Er wordt gewerkt aan de geformuleerde leeruitkomsten voor de propedeuse en daarvoor ga je meteen twee dagen in de week stage lopen op één van onze opleidingsscholen. Gemiddeld ben je één dag per week in de klas en één dag per week in de gymzaal. In de stage word je intensief gecoacht door vaste begeleiders vanuit de stageschool en de opleiding. Op de drie andere dagen volg je, met je eigen vaste onderwijsgroep, een afwisselend onderwijsprogramma. Middels diverse activiteiten, zowel online als fysiek op de opleiding, verdiep je je in: de basisschoolvakken; onderwijskunde, (ped)agogiek, psychologie en ga je verder de diepte in over bewegen en gezondheid.

Ook in je tweede en derde jaar wordt gewerkt aan leeruitkomsten, geformuleerd voor de postpropedeuse. Om aan deze leeruitkomsten te werken krijg je aanbod vanuit de opleiding en loop je uiteraard weer stage.

Voor het bewegingsonderwijs verdiep je je verder in de principes van motorisch leren en ga je zelf steeds betere gymlessen ontwerpen. Ook krijg je een breed aanbod aan bewegingsvaardigheden, waardoor je zelf beter leert bewegen en je meer bagage krijgt om je leerlingen goede lessen aan te bieden. Als leraar basisonderwijs zijn rekenen en Nederlands waarschijnlijk vakken waar je meteen aan denkt. Maar ook ‘zaakvakken’ zoals aardrijkskunde, geschiedenis of natuur & techniek en de meer expressieve vakken als muziek, beeldende vorming en drama komen aan bod. Alles bij elkaar meer dan tien vakken waar jij je in gaat verdiepen. Je wordt niet alleen vaardiger in deze vakgebieden. Je leert ook de achterliggende theorieën over het overbrengen van deze vakkennis aan de leerlingen. Je krijgt inspiratie voor lessen en leert zelf lessen te ontwerpen. 

Qua stage komt er in de hoofdfase ook ruimte om een keer een keuze te maken voor een andere onderwijscontext naast het basisonderwijs, denk aan het voortgezet onderwijs, het speciaal of middelbaar beroepsonderwijs.

Het laatste jaar van je opleiding  bestaat grofweg uit twee onderdelen, namelijk onderzoek en stage. Wanneer jij op een school solliciteert voor je afstudeerstage doe je dat op basis van je persoonlijke visie en interesses. In overleg met de stageschool kom je tot een mooi afstudeeronderzoek.

Daarnaast is een groot onderdeel van je afstudeerjaar je stage. Tijdens deze stage sta jij geheel alleen voor de klas en heb jij het voor het zeggen, zowel als groepsleerkracht in een vaste (eigen) groep, als in de gymzaal als vakleerkracht LO.

 
 

Na je opleiding

Het werkveld is breed en boeiend. En met dit traject, dat leidt tot 2 bevoegdheden, kun je op extra veel plekken terecht. Na je opleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag als:

 • vakleerkracht LO en leraar basisonderwijs in een gecombineerde functie
 • groepsleerkracht in het basisonderwijs, gecombineerd met een baan als vakleerkracht LO op een school voor voortgezet onderwijs
 • sport, bewegings- en onderwijsfunctionaris bij gemeentes, scholen of andere organisaties, in combinatie met een baan als groepsleerkracht op een basisschool

 

 

Meer weten over de opleiding Leraar Basisonderwijs - ALO

Kom kennismaken

 • meld je aan voor events
 • bekijk een filmpje
 • kom praten met studenten
 • stel je vragen

Collegegeld
Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.
Op DUO kun je zien of je recht hebt op studiefinanciering of een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart.

Indicatie van de kosten

 • Medische sportkeuring € 115,-.
 • Collegegeld € 1.071 ( voor meer informatie kijk op www.rijksoverheid.nl)
 • Literatuur: Pabo maximaal € 585, ALO maximaal € 186
 • Kamp (facultatief): ALO1 € 150, Water € 250, Winter € 500
 • Kleding: € 314,50, minimaal voor jaar 1
 • Laptop

Deze kosten zijn slechts een indicatie. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Wil je je aanmelden voor het traject pabo-ALO? Dien dan vóór 1 mei 2022 in Studielink een verzoek tot inschrijving in voor twee opleidingen:

 • B opleiding tot leraar basisonderwijs - Pabo-ALO opleidingstraject
 • B Leraar VO 1e gr lichamelijke opvoeding - Pabo-ALO opleidingstraject

Wanneer je in Studielink in het zoekveld 'Pabo-ALO' invult en bij onderwijsinstelling 'Fontys Hogescholen', krijg je de juiste zoekresultaten. Om jouw toelaatbaarheid voor dit opleidingstraject te bepalen, doorloop je o.a. de Studiekeuzecheck. Omdat deze uit diverse onderdelen bestaat die ruim voor start van het traject worden afgenomen, is het noodzakelijk je tijdig (voor 1 mei) aan te melden. Je ontvangt vervolgens informatie over de pabo toelatingstoetsen, het onderzoek aanvullende eisen van de ALO, deelname aan de studiekeuzecheck Pabo-ALO en andere zaken.

Meld je je aan na 1 mei dan neemt de opleiding contact met je op.

Meer informatie over de afzonderlijke opleidingspagina's van:

 • Fontys Hogeschool Kind en Educatie, pabo
 • Fontys Sporthogeschool, ALO

In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

Download de factsheet

Om je zo goed mogelijk antwoord te geven op je vragen, hebben we de veelgestelde vragen gebundeld.

 

Locatie en contact Leraar Basisonderwijs - ALO