Leraar Basisonderwijs - Jonge Kind Specialist

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Voltijd
Sittard, 's-Hertogenbosch

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • Online voorlichting
 • En meer...

Wil jij de ontwikkeling van een baby, dreumes, peuter, kleuter én het startende schoolkind begrijpen en begeleiden en ben jij geïnteresseerd in hoe en waarom kinderen spelen en wat dat met leren te maken heeft? Kies dan voor Pabo jonge kind specialist!

Over de opleiding

De opleiding Pabo jonge kind specialist is een uitdagend opleidingstraject binnen de reguliere pabo. In vier jaar tijd leer je alles over opvoeding en onderwijs aan het jonge kind (0 t/m 7 jaar). Je studeert af als leraar basisonderwijs (groepen 1 t/m 8) én je bent specialist jonge kind (kinderen van 0 t/m 7 jaar).

Naast de verdiepende inhoud op het jonge kind, bestaat je opleiding uit pabo inhouden gericht op groep 1 t/m 8. Hierbij kun je denken aan theorieën, die horen bij de vakken die aangeboden worden in het basisonderwijs. Verder bestaat je opleiding uit inhoud gericht op leraarschap in de brede zin van het woord, zoals het opbouwen van een pedagogische relatie met kinderen en het voeren van gesprekken.

In deze opleiding bepaal je, aan de hand van leeruitkomsten, je leerroute grotendeels zelf. De inhoud van de opleiding sluit daardoor nauw aan bij wat er speelt op je stageplek en je bepaalt zelf waar je je in ontwikkelt. 

Waarom kiezen voor Pabo jonge kind specialist bij Fontys?

 • Je wordt specialist op het gebied van leren en ontwikkelen van het jonge kind;
 • Je maakt kennis met het brede beroepenveld: je loopt stage in een kindcentrum, waar kinderopvang en basisonderwijs samen in één gebouw één organisatie en één team vormen;
 • Je leert mét elkaar en ván elkaar (medestudenten, coaches, experts);
 • Je ontdekt je talenten en stippelt je eigen leerroute uit;
 • Je gebruikt jouw expertise om het werkveld van de kinderopvang en het werkveld van het basisonderwijs met elkaar te verbinden.

 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding ontwikkel je jouw pedagogische en didactische vaardigheden met betrekking tot het jonge kind. Denk aan vakken als pedagogiek, psychologie en onderwijskunde. Daarnaast komen onder andere vakken als taal, rekenen, muziek, en beeldende vorming aan bod. Verder ontwikkel je jezelf als professional en persoon. Je leert goed en gericht te kijken naar kinderen en te communiceren met deze kinderen, hun ouders en professionals. Daarbij stem je jouw aanbod af op het jonge kind om vanuit welbevinden en betrokkenheid ontwikkeling te stimuleren.

Stage is een belangrijk deel van deze opleiding:

  • Theorie en praktijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
  • De opgedane theoretische kennis pas je meteen toe tijdens je stage en jouw stage-ervaringen leiden tot een verdieping in de theorie.
  • Binnen je stage focus jij je op het jonge kind, zowel in het onderwijs (onderbouw) als in de kinderopvang. Ook loop je stage in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs.
  afspelen

  Maxime Weijters, student

  ‘Toen ik deze uitspraak tegenkwam (“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world''), dacht ik: ik wil ook iets betekenen in de ontwikkeling van jonge kinderen en daarom ben ik aan deze opleiding gestart’

   
   

  Hoe ziet je week eruit?

  Eén van de mooie aspecten van deze opleiding is de grote afwisseling tussen theorie en praktijk. Zo ziet jouw studieweek er ongeveer uit:

  • 3 of 4 dagdelen in de week loop je stage in een kindcentrum.
  • 2 of 3 dagdelen in de week ontvang je lesaanbod gericht op het jonge kind, bespreek je jouw stage ervaringen en jouw leerroute met je tutorgroep en is er ruimte voor zelfstudie en vraaggestuurd onderwijs.
  • 1 dag in de week ontvang je aanbod gericht op specifieke pabo-inhouden en leraarschap in brede zin van het woord.
  • Je hebt nauw contact met de docenten, medestudenten en professionals in het beroepenveld; leren doe je immers samen.
  • We gaan uit van blended-learning: onderwijs vindt zowel online als fysiek plaats.

   

  Let op: Deze cijfers zijn gebaseerd op het aantal studenten van de opleiding Leraar Basisonderwijs in 's-Hertogenbosch en Sittard, inclusief studenten van Pabo Jonge Kind Specialist. Het aantal studenten dat inschrijft voor Pabo Jonge Kind Specialist wisselt jaarlijks, in studiejaar 2021-2022 (het 2e jaar van deze opleiding) zijn er een 35-tal studenten gestart.

   

  Studie in cijfers

   
   
   
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde
  Aantal eerstejaars
   
  142
  127
  Lesuren per week
   
  18-24
  18-24
  Door naar het tweede jaar
   
  63%
  68%
  Diploma gehaald
   
  Deze opleiding 41%
  39%
   
  HBO-bachelor of hoger 46%
  47%
  Doorstuderen
   
  14%
  15%
  Arbeidsmarkt
   
  -
  werk op niveau
  95%
  werkloos
  1%
  van de werkende afgestudeerden
   
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde
  Aantal eerstejaars
   
  60
  127
  Lesuren per week
   
  18-24
  18-24
  Door naar het tweede jaar
   
  63%
  68%
  Diploma gehaald
   
  Deze opleiding 41%
  39%
   
  HBO-bachelor of hoger 46%
  47%
  Doorstuderen
   
  14%
  15%
  Arbeidsmarkt
   
  -
  werk op niveau
  95%
  werkloos
  1%
  van de werkende afgestudeerden
  Bron: Studie in Cijfers Laatst bijgewerkt op 19-09-2020
  sk123-logo-full
   

  Toelatingseisen

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

  Wil je vanuit de havo door naar de pabo? Dan moet je aan kenniseisen voldoen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis èn natuur en techniek. Dit kan betekenen dat je een of meer toelatingstoetsen moet doen. Kijk voor meer informatie op goedvoorbereidnaardepabo.nl. Nadat je een verzoek tot inschrijving hebt gedaan, ontvang je informatie m.b.t. het aanmelden voor de toelatingstoetsen.

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek
  • Met een mbo-diploma (niveau 4) kun je naar de pabo. Je dient wel de drie toelatingstoetsen in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis èn natuur en techniek te doen. Kijk voor meer informatie op goedvoorbereidnaardepabo.nl. Nadat je een verzoek tot inschrijving hebt gedaan, ontvang je informatie m.b.t. het aanmelden voor de toelatingstoetsen.

  Niet de juiste vooropleiding?  

  Heb je geen mbo, havo of vwo/hbo/wo diploma? En ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je bij Fontys meedoen aan het 21+ toelatingsonderzoek. Hierbij wordt gemeten of je voldoende capaciteiten hebt om alsnog te worden toegelaten tot de opleiding.

  Als dit jouw situatie is, dien dan een verzoek tot inschrijving in op www.studielink.nl en vermeld géén vooropleiding. Je wordt dan door ons vanzelf geïnformeerd over het 21+ toelatingsonderzoek.

  Je moet daarnaast ook nog meedoen aan de toelatingstoetsen in de vakken aardrijkskunde geschiedenis èn natuur en techniek.

  Buitenlands diploma

  Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

   

  afspelen

  Lisanne Quinten, docent

  Met deze nieuwe opleiding krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen tot specialist in de ontwikkeling en begeleiding van kinderen van 0 t/m 7 jaar. Je loopt stage in alle groepen van het basisonderwijs (met name in de onderbouw) én in de kinderopvang. Een unieke kans om jezelf te professionaliseren in het brede werkveld.

   

  Opbouw

  We laten je hieronder zien hoe de opbouw van de opleiding er globaal uit ziet.

  In het eerste jaar leg jij de basis voor het vak leraar basisonderwijs en in het bijzonder voor een leraar met specialisatie jonge kind.                                                                                                             

  Op de opleiding volg je, met je onderwijsgroep, een afwisselend programma en is er ruimte voor zelfstudie en samenwerken. Middels diverse activiteiten, zowel online als fysiek op de opleiding, werk je aan de leeruitkomsten voor de propedeuse. Je verdiept je in het jonge kind. Daarbij kun je denken aan onderwerpen als welbevinden en betrokkenheid, ontwikkelingspsychologie, basisinteractievaardigheden en verschillende visies over opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen (0 t/m 7 jaar). Je vormt steeds meer een eigen visie op wat goede opvoeding en goed onderwijs betekent bij jonge kinderen. Je brengt je eigen ontwikkeling  wat betreft vaardigheden, kennis en visie in beeld. Naast de verdieping in het jonge kind vergroot je je kennis op basisschoolvakken (rekenen, Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, drama, etc); onderwijskunde, (ped)agogiek, psychologie voor het basisonderwijs.

  Je loopt twee dagen per week stage (werkplekleren) in een kindcentrum:

  • stage in een groep 1/ 2, een groep 2/ 3 of een peuter-/ kleutergroep (een heel jaar, één dag per week)
  • stage in de kinderopvang (een half jaar, één dag per week)
  • stage in de midden-/ bovenbouw van basisonderwijs (een half jaar, één dag per week).

  Op die manier breng je je opgedane vakkennis en theorie direct in praktijk; dát is het mooie van het werkplekleren.

  Ook in het tweede en derde jaar wordt gewerkt aan leeruitkomsten, geformuleerd voor de postpropedeuse. Om aan deze leeruitkomsten te werken krijg je aanbod vanuit de opleiding en werk je zelf aan het vergroten van je kennis en vaardigheden. Daarnaast loop je weer stage om dit alles in de praktijk toe te passen.

  Onderwerpen waarmee je aan de slag gaat hebben te maken met het verdiepen en verbreden van je kennis en vaardigheden met betrekking tot het jonge kind. Voorbeelden zijn kennis opdoen over visies op het werken met jonge kinderen, spelen, spelontwikkeling en –begeleiding, het ontwerpen van een rijke speelleeromgeving, omgaan met verschillen (begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of – achterstand), ouderbetrokkenheid, educatief partnerschap, samenwerken aan doorgaande lijnen, voor- en vroegschoolse educatie/ kansenongelijkheid. Ook werk  je aan het vergroten van kennis over en vaardigheden met betrekking tot vakken die in basisonderwijs aangeboden worden.

  Je loopt twee dagen per week stage (werkplekleren) in een kindcentrum:

  • stage in een groep 1/ 2, een groep 2/ 3 of een peuter-/ kleutergroep (een heel jaar, één dag per week)
  • stage in de kinderopvang (een half jaar, één dag per week)
  • stage in de midden-/ bovenbouw van basisonderwijs (een half jaar, één dag per week).

  Het laatste jaar van je opleiding bestaat grofweg uit twee onderdelen, namelijk onderzoek en stage. Wanneer jij op een kindcentrum solliciteert voor je afstudeerstage doe je dat op basis van je persoonlijke visie en interesses. In overleg met de stageplaats kom je tot een onderwerp voor je afstudeeronderzoek over het jonge kind.

  Daarnaast is je stage een groot onderdeel van je afstudeerjaar. Tijdens deze stage sta jij alleen (of met een collega) voor een groep; jij hebt de leiding over de groep. Al de opgedane kennis en vaardigheden zet je in om de groep goed te leiden en kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

   
   

  Na je opleiding

  Als je klaar bent met je opleiding kun je aan de slag in het basisonderwijs, de kinderopvang of een kindcentrum, bijvoorbeeld als:

  • Leraar Basisonderwijs
  • Leraar Basisonderwijs met speciale taken op het gebied van jonge kind, zoals het ontwikkelen van een visie en het coachen van collega's
  • Senior pedagogisch medewerker in een kindcentrum of de kinderopvang
  • Pedagogisch beleidsmedewerker

   

   

  Meer weten over de opleiding Leraar Basisonderwijs - Jonge Kind Specialist

  Kom kennismaken

  Dit studiejaar zijn er geen online open dagen meer. In het najaar organiseren we weer veel activiteiten, waaronder ook opleidingsvoorlichtingen. We houden je graag op de hoogte als je een paar gegevens achterlaat.

  Je studeert samen met andere scholieren een dag bij een opleiding. Voor deze groep is een speciaal programma samengesteld, zodat je een goed beeld krijgt van hoe de opleiding in elkaar zit. Je maakt kennis met studenten en docenten en je ervaart wat het studeren bij Fontys inhoudt. 

  Vanwege de coronarichtlijnen zijn veel Proefstudeermomenten op dit moment online. Controleer bij het aanmelden dus goed of jouw proefstudeermoment online plaatsvindt, of bij de opleidingen op locatie.

  Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.
  Houd naast je collegegeld ook rekening met kosten voor introductie, boeken, readers, excursies en laptop.   
  Op DUO kun je zien of je recht hebt op studiefinanciering of een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart. 

  Stap 1: Je meldt je aan via Studielink.
  Meld je uiterlijk vóór 1 mei aan, zodat je nog ruim de tijd hebt om de stappen van je inschrijving te voltooien en je check-in gesprek te voeren.

  Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink – dashboard.

  Stap 2: Je wordt uitgenodigd voor de Studiekeuzecheck.
  De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys.

  Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf 15 mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

  Download de factsheet

  Veelgestelde vragen.

  Sfeerafbeelding Fontys
  lees hier onze faq

   

  Locatie en contact Leraar Basisonderwijs - Jonge Kind Specialist