• In het kort
  • Wat kun je van ons verwachten
  • Wat verwachten we van jou

In het kort

Opvoeden en opgroeien wordt steeds belangrijker. Vragen als 'hoe ga je om met een jongen die gepest wordt omdat hij een meisje wil zijn?' en 'hoe maak je jongeren bewust van de gevaren van social media?' zijn steeds actueler. Als student Leraar Pedagogiek leer je om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren en eventuele problemen te voorkomen of op te lossen, samen met ouders of professionals. Daarnaast verdiep je je in vakdidactiek; je leert hoe je lesstof kunt overdragen aan leerlingen in het mbo.

Meer over de inhoud

Wat kun je van ons verwachten

Samen leren staat centraal, je hebt veelvuldig contact met medestudenten, coaches (docenten) en professionals uit het werkveld. Samen ga je aan de slag met complexe pedagogische kwesties. Wij vinden het belangrijk dat je pedagogische vraagstukken niet alleen bekijkt vanuit je eigen belevingswereld, maar met een wereldse blik. Je ontwikkelt je tot een ‘pedagoog van de wereld’ die kijkt naar opvoedingsvragen, kansen en uitdagingen voor kinderen en jongeren vanuit verschillende culturen en achtergronden.
Je volgt voor een groot gedeelte hetzelfde programma als studenten van de opleiding Pedagogiek. Daarnaast ga je leren om les te geven.

Wat verwachten wij van jou

Jij wilt graag iets betekenen voor anderen en hebt interesse in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Je zoekt graag oplossingen voor (problematische) situaties en vindt o.a. pedagogiek en psychologie interessant. Je wil je kennis graag delen en overbrengen op anderen. Je durft naar jezelf te kijken en je staat open voor ontwikkeling. Je neemt verantwoordelijkheid en laat je niet snel uit het veld slaan. Bovendien kun je goed samenwerken met verschillende doelgroepen (zoals jongeren, ouders en professionals) en houd je je eigen doelstellingen helder voor ogen.