• In het kort
  • Wat kun je van ons verwachten
  • Wat verwachten we van jou

In het kort

Opvoeden krijgt steeds meer aandacht. Vragen als: 'Hoe ga je om met kinderen die gepest worden?' en 'Hoe maak je jongeren bewust van de gevaren van internet?' zijn steeds actueler. Als student Leraar Pedagogiek leer je om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren en eventuele problemen te voorkomen of op te lossen, samen met ouders of professionals. Daarnaast krijg je vakdidactiek; je leert hoe je lesstof kunt overdragen aan leerlingen in het mbo.

Meer over de inhoud

Wat kun je van ons verwachten

De eerste tweeënhalf jaar volg je dezelfde lessen als studenten van de opleiding Pedagogiek. Wij vinden het belangrijk dat je een goede basiskennis hebt. Daarna ga je leren om les te geven. Samen met het werkveld hebben we vastgesteld wat een hbo-pedagoog moet kunnen. Met je medestudenten zoek je naar oplossingen voor vragen of problemen uit de praktijk. Je werkt hieraan door middel van projecten, daarnaast volg je hoor- en werkcolleges en trainingen. Wij begeleiden je in je persoonlijke ontwikkeling en met vragen kun je altijd terecht bij je docenten of studieloopbaanbegeleider.

Wat verwachten wij van jou

Je houdt ervan jongeren iets te leren en je wilt iets betekenen voor de maatschappij. Jij kunt je goed inleven in andere mensen en hebt interesse in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Je vindt pedagogiek & psychologie interessant en wil je kennis graag delen en overbrengen op anderen. Je bent geduldig en verantwoordelijk en laat je niet snel uit het veld slaan. Je bent ondernemend en staat voor je zaak. Daarnaast ben je communicatief vaardig en kun je goed samenwerken met verschillende doelgroepen.