• In het kort
  • Wat kun je van ons verwachten
  • Wat verwachten we van jou

In het kort

Zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs spelen de lessen Lichamelijke Opvoeding een cruciale rol in de beïnvloeding van het sport- en beweeggedrag van leerlingen. Maar ook in het creëren van gezonde en beweegvriendelijke scholen, het aanbieden van een naschools sportaanbod en in een goede samenwerking met sportverenigingen liggen tal van mogelijkheden om leerlingen voor te bereiden op een gezonde en actieve levensstijl.

Als student aan Fontys ALO, word je opgeleid om precies dat te doen.

Meer over de inhoud

Wat kun je van ons verwachten

Uniek aan Fontys ALO, in vergelijking tot andere ALO’s, is dat het onderwijs niet georganiseerd is in vakken, maar dat leertaken de ruggengraat van de opleiding vormen.  

Alle (praktijk)lessen, stages en andere bijeenkomsten staan ten dienste van de leertaak waar je op dat moment mee bezig bent. De beroepspraktijk staat daarmee steeds centraal in de opleiding.

Wat verwachten wij van jou

Als student aan Fontys ALO, de lerarenopleiding voor docenten Lichamelijke Opvoeding, word je opgeleid om op een verantwoorde, uitdagende en aansprekende manier leerlingen beter en meer te laten bewegen en hen voor te bereiden op een gezond en actief leven.

Je hebt een ondernemende en pro-actieve houding en vindt het leuk om les te geven aan kinderen en jongeren in sport- en beweegsituaties. Je vindt het daarnaast prettig om te werken in een interactieve omgeving en wilt graag leren in de praktijk. Tot slot is het belangrijk dat je een teamspeler bent die het leuk vindt om samen met anderen te werken.