• In het kort
  • Wat kun je van ons verwachten
  • Wat verwachten we van jou

In het kort

Binnen de samenleving neemt het belang van bewegen en sport de laatste jaren steeds meer toe. Het beeld dat bewegen en sport een activiteit is voor de jeugd, is verschoven naar een beeld dat bewegen en sport voor iedereen is, van jong tot oud. Bewegen en sport is alledaags geworden en is opgeschoven van een maatschappelijk randverschijnsel naar het centrum van de samenleving. Als Sportkundige ga je bewegen en sport inzetten als doel maar ook als middel.

Meer over de inhoud

Wat kun je van ons verwachten?

Sportkunde gelooft in verschillende waarden van bewegen en sport. Studenten worden opgeleid om die waarde(n) te benutten. We onderscheiden binnen Sportkunde Nederland drie belangrijke waarden van sport:

1. Sociaal-maatschappelijke waarde
2. Gezondheidswaarde
3. Economische waarde

Binnen Fontys Sportkunde wordt de nadruk vooral gelegd op de sociaal-maatschappelijke waarde en de gezondheidswaarde van bewegen en sport.

Wat verwachten wij van jou?

De Sportkundige werkt in het dynamische veld van bewegen en sport en vervult daarin verschillende rollen zoals die van ondernemer, manager, coach, trainer, adviseur, regisseur, ontwikkelaar en onderzoeker.

Dat betekent dat een Sportkunde-student een ondernemende en proactieve houding moet hebben. Daarnaast zijn professionaliteit, flexibiliteit en zelfreflectie essentieel voor de Sportkundige in zijn of haar toekomstige beroep.