Associate degree-Bachelor-Master

Bij Fontys bieden we opleidingen aan op diverse niveaus.

Wat is een Associate Degree?

Een Associate Degree is een wettelijk erkende hbo studie met een duur van 2 jaar.
Het niveau van het studieprogramma ligt tussen mbo niveau 4 en een hbo bachelor.

Wat is een Bachelor?

Een graad die je normaliter behaalt na een studieduur van 4 jaar in het Hoger Beroeps Onderwijs is die van bachelor. De totale bacheloropleiding omvat 240 studiepunten en leidt altijd op tot een beroep.

Wat is een Master?

Master is een graad die je behaalt binnen het Universitair Onderwijs. Na het behalen van een Bachelor op hbo niveau, kun je via pre-master (schakelprogramma) van doorgaans 1 jaar, deelnemen aan een Master studie.

BA-Ma structuur

In de Europese Unie kennen we een Bachelor-Master structuur (BAMA-structuur). Waardoor de diverse opleidingen goed vergelijkbaar zijn. Enkele voordelen die dit oplevert zijn:

 • Betere mogelijkheden om aansluiting te vinden met andere opleidingen in Europa;
 • Deelnemen aan studie gerelateerde projecten tijdens de opleiding;
 • Na de opleiding in een ander land gaan studeren of werken.

Wat is een Post-initiële master?

Post initiële masteropleidingen vallen niet onder de bachelor-masterstructuur. Ze zijn bedoeld voor mensen met veel werkervaring op een bepaald gebied, waarop ook de te volgen masteropleiding gericht is. Daarmee wordt de kans tot verdere ontplooiing op het werkgebied vergroot. De opleiding wordt niet bekostigd. Je betaald om deze reden instellingscollegegeld.

We kennen bij Fontys ook diverse vormen van onderwijs.

Voltijd

Voor een voltijdstudie volg je overdag onderwijs, in welke vorm dan ook; colleges, projectgroepen en stage. Per studiejaar dien je 60 studiepunten te behalen. Dit komt overeen met 1680 uren per studiejaar. Je hebt voor deze vorm van onderwijs recht op studiefinanciering.

Deeltijd

Een deeltijdstudie vraagt een combinatie tussen opleiding, werk en privé. Je volgt onderwijs gedurende bepaalde dag en/of avonddelen. Om deel te kunnen nemen aan deeltijdonderwijs dien je werk te hebben en in sommige gevallen relevante werkervaring hebben opgedaan. Voor deze vorm van onderwijs heb je geen recht op studiefinanciering.

Duaal

Bij een duale studie combineer je werken en leren. Het onderwijs dat je volgt sluit nauw aan bij opdrachten op het werk. Dit werk moet passend zijn bij de duale opleiding die je volgt. Ten grondslag aan de studie ligt een contract dat je hebt met je werkgever. Naast het salaris van je werkgever heb je bij deze vorm tevens recht op studiefinanciering.  

Een studie kent enkele fases welke staan voor een bepaald aantal te verdienen ECTS.

Propedeuse

Als bewijs dat je je propedeuse hebt gehaald, krijg je een propedeusegetuigschrift. Fontys meldt dit ook aan DUO. Je komt vervolgens in de postpropedeutische fase van de Bacheloropleiding of het Associate-degreeprogramma. Studenten met een hbo-propedeuse zijn op veel universiteiten ook toelaatbaar tot de bacheloropleidingen. Voor de meeste universitaire opleidingen heb je wel een toelatingsbeschikking nodig.

Major – Minor

Je studie omvat in totaal 240 studiepunten. Het hoofdonderdeel van je Bachelor studie heet major, welke 210 studiepunten omvat. Daarnaast heb je de mogelijkheid je kennis te verbreden door middel van het volgen van een minor, welke 30 studiepunten omvat.

ECTS

ECTS staat voor European Credit Transfer and Accumulation System. In Nederland staat een studiepunt gelijk aan 28 uren studiebelasting. Een volledig studiejaar bestaat uit 42 studieweken. In een studiejaar ontvang je 60 studiepunten. Dit zijn de ECTS-studiepunten.

Het ECTS is gebaseerd op de werkbelasting van de student en zijn leeruitkomsten of eindtermen. Het is een Europees systeem, dat in 1999 is gestart en inmiddels in de meeste Europese landen is ingevoerd.


 • Diploma

  Graden en titels

  Als je afstudeert, heb je recht op een graad of een titel. De graad wordt verleend door Fontys.

  Associate-degreeprogramma

  Als je het examen van het associate-degreeprogramma hebt gehaald, krijg je de graad Associate Degree. De afkorting is Ad. Er komt geen toevoeging achter.

  Bacheloropleiding

  • Als je slaagt voor een bacheloropleiding mag je een bachelorgraad voeren. Fontys heeft een register waarin alle door Fontys gevoerde graden staan vermeld. Je mag een afkorting van je graad achter je naam plaatsen: een B gevolgd door een afkorting, bijvoorbeeld Bachelor of Education wordt B Ed.
  • Je kunt er ook voor kiezen om de (oude) titel "baccalaureus" te voeren. Deze wordt als bc voor je naam geplaatst
  • Afgestudeerden uit het domein techniek kunnen de titel "ingenieur", afgekort tot ing. en geplaatst voor de naam gebruiken
  • Wanneer je een titel of graad wilt gebruiken, moet je wel kiezen tussen titel of graad. Allebei kan niet.

  Masteropleiding

  Ook de hbo mastergraad mag in de naamsvermelding tot uitdrukking gebracht worden, afgekort tot M met eventuele toevoeging en geplaatst achter de naam. Voor de HBO master is géén (oude) titel beschikbaar.

  Getuigschrift

  Als je afgestudeerd bent, krijg je een getuigschrift hoger beroepsonderwijs.
  De overheid heeft voorwaarden gesteld aan het niveau, de kwaliteit en betrouwbaarheid van getuigschriften. De opleiding die je hebt gevolgd is geaccrediteerd door de NVAO en samen met de eisen die de overheid heeft gesteld, wordt de waarde van een getuigschrift duidelijk.
  Het getuigschrift dat je ontvangt is dan ook een waardedocument. Ieder getuigschrift dat door Fontys wordt afgegeven heeft echtheidskenmerken. Je krijgt ook een diplomasupplement.

  Zodra jij geslaagd bent, gaat er ook een melding naar DUO. Je bent dan bij DUO bekend als gediplomeerde.

  Vermoeden van fraude

  Wanneer er een vermoeden bestaat, dat iemand onterecht met een papier rondloopt dat lijkt op een Fontysgetuigschrift, dan is het belangrijk dat je dit meldt bij Fontys. Er wordt altijd een onderzoek ingesteld naar het vermoedelijk verkeerde diploma en soms leidt het onderzoek tot vervolging. Diplomafraude is een vorm van valsheid in geschrifte en is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

 •   Diplomasupplement

  Alle studenten bij Fontys krijgen na afronding van hun associate degree, bachelor of master behalve een getuigschrift ook een diplomasupplement, opgesteld volgens het model dat ontwikkeld is door de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES. Het diplomasupplement wordt automatisch en gratis verstrekt.

  Het diplomasupplement is een toevoeging aan het getuigschrift, dat inzicht geeft in het niveau, de aard en inhoud van de afgeronde opleiding. Het bevat een beschrijving van de gevolgde studie en de behaalde studieresultaten (het transcript of credits en het aantal ECTS studiepunten).

  Het diplomasupplement heeft in heel Europa dezelfde indeling en heeft per instelling hetzelfde format.

 •   Verklaringen

  Engelstalige verklaring van het getuigschrift

  Normaal gesproken is het diplomasupplement een volledige Engelstalige verklaring van je getuigschrift, zodat je deze in feite niet meer nodig hebt. Het kan echter zijn, dat je voor 2005 bent afgestudeerd (diplomasupplementen werden pas vanaf medio 2005 afgegeven), of dat je een getekende Engelstalige verklaring nodig hebt. In dat geval kun je bij je opleiding een Engelstalige verklaring aanvragen van je getuigschrift.

  De verklaring vervangt nooit het getuigschrift en is alleen geldig in combinatie met het originele getuigschrift. De opleiding is verplicht je naar een geldig identiteitsbewijs te vragen en het examendossier te raadplegen. Sommige opleidingen vragen een bijdrage in de kosten.

  Verklaring wegens vermissing getuigschrift

  Een getuigschrift wordt eenmalig uitgegeven. Wanneer je getuigschrift vermist wordt krijg je geen nieuw getuigschrift.

  Als je toch een schriftelijk bewijs nodig het dat je een getuigschrift hebt gehaald, dan kun je een kopie uit het digitale studentendossier vragen. Dit kan echter alleen voor getuigschriften die na 1999 zijn aangemaakt.

  Ben je eerder afgestudeerd, of heb je echt een getekende verklaring nodig van de huidige examencommissie, dan kun je een "verklaring wegens vermissing" aanvragen bij de opleiding waar je hebt gestudeerd. De opleiding is verplicht je naar een geldig identiteitsbewijs te vragen en het examendossier te raadplegen. Sommige opleidingen vragen een bijdrage in de kosten.

  Duplicaat wegens naamsverandering

  Een getuigschrift wordt maar één keer uitgegeven. Er is één uitzondering op de regel: wanneer er sprake is van een naamsverandering bij:
  • Geslachtsverandering (transgender) meestal de voorna(a)m(en)
  • Verandering van achternaam (dit heet de geslachtsnaam).

  Je naam moet dan wel officieel zijn gewijzigd. Wanneer je de naam van je partner gebruikt bij huwelijk of samenwoning geldt dit niet als een naamsverandering. Officieel heb je nog steeds je geboortenaam.

  Het duplicaat Getuigschrift hoger beroepsonderwijs ontvang je namens het instellingsbestuur van Stichting Fontys. Voor de procedure dien je contact op te nemen met je opleding.​

 • Associate Degree

  Wat is een Associate Degree?

  Een Associate Degree is een tweejarige hbo opleiding vol praktische en theoretische kennis. Die kennis is direct toe te passen in je werk. De opleiding wordt afgesloten met een officieel diploma en is een wettelijke graad die tussen mbo-4-niveau en een hbo-bachelor ligt. De studiebelasting bedraagt ongeveer 20 uur per week.

  Klaar voor de volgende stap?

  Je wilt na je mbo-opleiding verder leren op hbo-niveau, maar vindt een opleiding van 4 jaar te lang? Specialiseren in je werkveld en sneller grote stappen maken? Een Associate Degree is ideaal als je al een tijdje werkt en klaar bent voor een volgende stap!

  Voltijd Associate Degree's

  Bij een voltijd Associate Degree volg je overdag lessen of colleges, loop je stages, voer je projecten uit en doe je aan zelfstudie.

  Op dit moment wordt de volgende Associate Degree opleidingen aangeboden:

  • Small Business en Retail Management

  Tweejarig hbo-programma dat opleidt leidinggevende functies in o.a. retail en recreatie. Meer over Small Business en Retail Management.

  Deeltijd Associate Degree's

  Je kiest voor een deeltijd Associate Degree als je verder wilt in jouw carrière, om bij te blijven in je vakgebied of om je om te scholen. Je combineert studie met je baan en je privéleven.

  • Accountancy

  Tweejarig hbo-programma dat opleidt tot assistent accountant voor het midden- en kleinbedrijf. Meer over Accountancy.

  • Ervaringsdeskundige in de zorg

  Deze Ad leidt op tot ervaringswerkers in het sociale domein van de geestelijke gezondheidszorg. Meer over Ervaringsdeskundige in de zorg.

  • ICT Service Management

  Wil je kwaliteitsverbeterend en vernieuwend bezig zijn in de context van business en ICT? Meer over ICT Service Management.

  • Management in de Zorg

  Tweejarig hbo-programma dat opleidt tot operationeel manager in de zorgsector. Meer over Management in de Zorg.

  • Marketing en Sales

  Tweejarig, praktijkgericht programma op hbo-niveau leidt op tot wettelijk erkende graad in de marketing. Meer over Marketing en Sales.

  • Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek

  Een tweejarige opleiding tot onderwijsondersteuner Consumptieve Technieken. Meer over Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek.

  • Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs

  Opleiding voor nieuwe functies in het onderwijs, zoals assistent, instructeur of andere onderwijsondersteuning. Meer over Onderwijsondersteuner Technische Beroepsonderwijs.

  • Technische Bedrijfskunde

  In twee jaar kun je opgeleid worden tot een ondernemende, praktisch ingestelde (assistent) manager. Meer over Technische Bedrijfskunde.

  • Zorg en Technologie

  De zorgsector is enorm in ontwikkeling. Nieuwe technieken en betere apparaten worden steeds ingewikkelder. Hiervoor zijn professionals nodig met verstand van zorg én techniek. Meer over Zorg en Technologie.

  Wat is een associate degree?

  Download brochure Associate Degree Download brochure Associate Degree