Associate degree-Bachelor-Master

Bij Fontys bieden we opleidingen aan op diverse niveaus. Lees hieronder meer over de verschillende niveaus.
 • Wat is een Associate Degree?

  Associate degree: een hbo-opleiding van 2 jaar

  Zoek je een hbo-opleiding van 2 jaar? Dan is een Associate degree iets voor jou! Je hebt een mbo-4 diploma, maar vindt de stap naar een hbo-bachelor van 4 jaar te groot? Dan kun je kiezen voor een verkorte hbo-opleiding: een Associate degree bij Fontys. Een studie vol theoretische, maar vooral praktische kennis die direct toe te passen is in het werkveld. Ideaal als je klaar bent voor de volgende stap in je carrière.

  Een Associate degree is een verkorte hbo-opleiding. Het is een tweejarige studie op hbo-niveau. Een Associate degree is vooral bedoeld voor mbo-4 studenten en werkenden. Je kunt een Associate degree in voltijd en deeltijd volgen en krijgt een officieel erkend diploma. De opleiding sluit aan bij de behoefte vanuit het werkveld en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt!

  Voor wie is een Associate degree?

  Een Associate degree maakt de overstap van het mbo naar het hbo kleiner. Om een Associate degree te kunnen volgen moet je minimaal in het bezit zijn van een mbo-4 diploma, havo-diploma of vwo-diploma. Een Associate degree is ook prima te volgen naast je werk. Het kan net die specialisatie bieden die je nodig hebt bij de uitoefening van je werk of om hogerop te komen in je carrière. Bekijk per opleiding de toelatingseisen voor de Associate degrees. In een aantal gevallen heb je een relevante werkplek nodig.

  Wat kan ik na mijn Associate degree doen?

  Na het behalen van je Associate degree heb je twee opties:

  1. Hbo-bachelor
  Na het behalen van je Associate degree kun je instromen in een verwante hbo-bachelor. Je kunt dan je hbo-bachelor diploma halen. Dat kan natuurlijk ook nadat je al een paar jaar werkervaring hebt opgedaan met een Associate degree op zak.

  2. Aan het werk
  Met een Associate degree kun je ook meteen aan het werk. Je ben sterk verankerd in de praktijk en hebt daardoor een goede positie op de arbeidsmarkt. Je kunt aan de slag op een niveau tussen mbo-4 en hbo-bachelor.

  Wat kost een Associate degree?

  Als je nog geen bachelor- of masteropleiding hebt afgerond, betaal je voor een Associate degree wettelijk collegegeld. Wil je na je Associate degree nog de hbo-bachelor volgen? Dan betaal je daar ook wettelijk collegegeld. Daarna kun je eventueel ook nog een master volgen tegen wettelijk collegegeld. Als je al een bachelor- of masteropleiding hebt afgerond betaal je het instellingscollegegeld. Lees meer over het collegegeld.

  Studiefinanciering
  Voor een Associate degree kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering. Ga voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid .

 • Wat is een Bachelor?

  Een normale hbo-opleiding heeft een studieduur van 4 jaar en 240 studiepunten. De opleiding leidt altijd op tot een beroep. De graad die je behaalt bij het afronden van de opleiding is die van Bachelor.

  Kijk bij de opleidingsinformatie bij het onderdeel 'Inhoud opleiding' , daar vind je per opleidingen meer informatie over hoeveel tijd je met je studie bezig bent.

 • Wat is een Master?

  Na de bacheloropleiding kun je een hbo-masteropleiding volgen. Deze opleidingen hebben minimaal een lengte van 1 jaar een 60 studiepunten. Er zijn tevens masteropleidingen van 90, 120 en 240 studiepunten.  Niet alle bacheloropleidingen in het hbo hebben een aansluitende masteropleiding. Het is ook mogelijk om via een pre-master (schakelprogramma) deel te nemen aan een masteropleiding van een universiteit. 

 • Diploma

  Graden en titels

  Als je afstudeert, heb je recht op een graad of een titel. De graad wordt verleend door Fontys.

  Associate-degreeprogramma

  Als je het examen van het associate-degree-opleiding hebt gehaald, krijg je de graad Associate Degree. De afkorting is Ad. Er komt geen toevoeging achter.

  Bacheloropleiding

  • Als je slaagt voor een bacheloropleiding mag je een bachelorgraad voeren. Fontys heeft een register waarin alle door Fontys gevoerde graden staan vermeld. Je mag een afkorting van je graad achter je naam plaatsen: een B gevolgd door een afkorting, bijvoorbeeld Bachelor of Education wordt B Ed.
  • Je kunt er ook voor kiezen om de (oude) titel "baccalaureus" te voeren. Deze wordt als bc voor je naam geplaatst
  • Afgestudeerden uit het domein techniek kunnen de titel "ingenieur", afgekort tot ing. en geplaatst voor de naam gebruiken
  • Wanneer je een titel of graad wilt gebruiken, moet je wel kiezen tussen titel of graad. Allebei kan niet.

  Masteropleiding

  Ook de hbo mastergraad mag in de naamsvermelding tot uitdrukking gebracht worden, afgekort tot M met eventuele toevoeging en geplaatst achter de naam. Voor de HBO master is géén (oude) titel beschikbaar.

  Getuigschrift

  Als je afgestudeerd bent, krijg je een getuigschrift hoger beroepsonderwijs.
  De overheid heeft voorwaarden gesteld aan het niveau, de kwaliteit en betrouwbaarheid van getuigschriften. De opleiding die je hebt gevolgd is geaccrediteerd door de NVAO en samen met de eisen die de overheid heeft gesteld, wordt de waarde van een getuigschrift duidelijk.
  Het getuigschrift dat je ontvangt is dan ook een waardedocument. Ieder getuigschrift dat door Fontys wordt afgegeven heeft echtheidskenmerken. Je krijgt ook een diplomasupplement

  Zodra jij geslaagd bent, gaat er ook een melding naar DUO. Je bent dan bij DUO bekend als gediplomeerde.

  Vermoeden van fraude

  Wanneer er een vermoeden bestaat, dat iemand onterecht met een papier rondloopt dat lijkt op een Fontysgetuigschrift, dan is het belangrijk dat je dit meldt bij Fontys. Er wordt altijd een onderzoek ingesteld naar het vermoedelijk verkeerde diploma en soms leidt het onderzoek tot vervolging. Diplomafraude is een vorm van valsheid in geschrifte en is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

 •   Diplomasupplement


  Alle studenten bij Fontys krijgen na afronding van hun associate degree, bachelor of master behalve een getuigschrift ook een diplomasupplement, opgesteld volgens het model dat ontwikkeld is door de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES. Het diplomasupplement wordt automatisch en gratis verstrekt.

  Het diplomasupplement is een toevoeging aan het getuigschrift, dat inzicht geeft in het niveau, de aard en inhoud van de afgeronde opleiding. Het bevat een beschrijving van de gevolgde studie en de behaalde studieresultaten (het transcript of credits en het aantal ECTS studiepunten).

  Het diplomasupplement heeft in heel Europa dezelfde indeling en heeft per instelling hetzelfde format.