Vraag & Antwoord "Wat kiest mijn kind?"

Hier vind je antwoorden op veel gestelde vragen van ouders tijdens het webinar 'Wat kiest mijn kind?' over de begeleiding van hun kind naar een passende studiekeuze.  

Als je na je Ad opleiding door wilt studeren aan de bachelor opleidingen, moet je dan nog vier jaar studeren?

Nee, na het afronden van een Ad-opleiding kun je meestal starten in het derde jaar van een verwante bachelor opleiding. In een aantal gevallen kan het voorkomen dat je een schakelprogramma van een half jaar moet volgen.  

Kun je ook met een havo-diploma starten met een Associate degree-opleiding?

Ja, dat kan, met een havo diploma en het juiste profiel kun je starten met een Ad-opleiding.  

 

Waarom zou je voor een AD kiezen en waarom een bachelor?  

Je hebt een havo- of mbo-4 diploma, maar vindt de stap naar een hbo-bachelor van 4 jaar te groot? Dan kun je kiezen voor een twee-jarige hbo-opleiding: een Associate degree. Een studie vol theoretische, maar vooral praktische kennis die direct toe te passen is in het werkveld.  

Hoe worden de kinderen begeleid vanuit de middelbare school? Haakt het hoger onderwijs aan op adviezen die van het voortgezet onderwijs? 

Middelbare scholen geven geen advies af aan leerlingen gericht op de doorstroom, zoals dat wel gebeurt van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het behaalde diploma geeft het niveau van de leerling aan en bepaalt of iemand toelaatbaar is. Voor hbo-opleidingen is een havo-, vwo- of mbo-diploma voldoende om te mogen starten.  

Hebben jullie ervaring met leerlingen met een autistisch spectrum stoornis? 

Jazeker, elk jaar starten bij Fontys studenten met bijzondere omstandigheden, Een functiebeperking in welke vorm dan ook, of dat nu van fysieke of psychische aard is, kan er voor zorgen dat studeren veel energie kost en dat studenten meer tijd nodig hebben dan iemand zonder beperking. Bij Fontys kijken we naar de mogelijkheden van de student en begeleiden we wanneer de student om wat voor reden dan ook beperkt wordt in je functioneren.  

Voorbeelden van functiebeperkingen zijn:  

 • Dyslexie 
 • Autisme 
 • ADHD/ADD 
 • Psychische klachten 
 • Chronische ziekte.  

Voorbeelden van voorzieningen en regelingen binnen Fontys zijn:  

 • Extra studiebegeleiding 
 • Extra tijd bij tentamens 
 • Online tool Kurzweil bij samenvatten, lezen en schrijven 
 • Vergroot lettertype 
 • Aangepast studierooster 
 • Aangepaste toetsvorm 
 • Extra jaar studiefinanciering van DUO 
 • Financiële regeling Fontys bij studievertraging (Regeling Profileringsfonds) 
 • Huisvesting & toegankelijkheid 

Voor vragen over extra ondersteuning tijdens de studie kun je een afspraak maken met een decaan van Fontys of terecht op Studeren met bijzondere omstandigheden.

Wat betekenen alle termen die je in het hoger onderwijs tegen komt?

Als je je oriënteert op een studie (of die van je zoon of dochter), kom je soms termen tegen die je nog niet kent. In deze gealfabetiseerde 'begrippenlijst hoger onderwijs' leggen we deze termen verder uit. 

Wat bedraagt het collegegeld voor een opleiding op het hbo 

In het hoger onderwijs betaal je elk jaar collegegeld. Collegegeldtarieven kunnen variëren. Dit is afhankelijk van factoren als nationaliteit, een eventueel eerder behaalde graad en de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt. Met de collegegeldmeter kun je bepalen welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is. 

Wanneer worden de online open dagen georganiseerd bij Fontys?  
Fontys start op zaterdag 14 november met algemene webinars over studiekeuze en de overstap naar het hbo. Vanaf maandag 16 november tot en met vrijdag 20 november worden opleidingsvoorlichtingen aangeboden. Een online opleidingsvoorlichting geeft een verdieping op de informatie die al online te vinden is over de opleiding. Studenten vertellen over hun ervaringen en wat te verwachten van de studie. Er kunnen natuurlijk vragen gesteld worden aan studenten en docenten tijdens deze online open dagen. Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden vind je hier.

 

Welke stappen kan ik online zetten om tot een goede studiekeuze te komen?  
Online kun je per fase van het keuzeproces verschillende opdrachten vinden die je helpen bij het zetten van de juiste stappen. Kom er door het doen van de opdrachten achter wat je interesses en talenten zijn, waar je blij van wordt, welke opleidingen Fontys aanbiedt en nog veel meer.  

 • Studiekeuze stap voor stap (Van ‘ik heb nog geen idee’ of ‘ik weet al welke richting’, tot aan ‘ik weet het (bijna) zeker’) 
 • WhatsApp met studenten en docenten 
 • Opdrachten om talenten te ontdekken  
 • Handvatten om opleidingen te vergelijken  
 • Praktische informatie over het hbo  

  

Hoe kom ik in contact met studenten en docenten van de opleidingen?

Gelukkig heel makkelijk en laagdrempelig, omdat we begrijpen dat in deze online tijd het extra moeite kan kosten om echt in gesprek te gaan. Daarom zitten we klaar. Kom kennismaken tijdens onze online voorlichtingsweek van 14 tot en met 20 november. Daar vind je alle informatie die je nodig hebt nodig hebt over een opleiding zoals: 

 • Online webinars en voorlichtingen 
 • Kennismaken met docenten en studenten 
 • Meelopen en proefstuderen 
 • Sneakpreviews van de opleidingen 

Via de websites van de opleidingen kun je in gesprek met studenten en docenten, maar zitten ook studiekeuzeadviseurs voor je klaar.  

Is het magazine voor ouders ook te bestellen, is er een papieren versie beschikbaar?  

Zeker, de papieren versie van het magazine is aan te vragen via onze website. Je krijgt dan automatisch ook het magazine voor studiekiezers toegestuurd. Downloaden van een pdf van beide magazine's kan uiteraard ook. In het magazine ‘Wat kiest je kind?’ vind je tips en achtergrondinformatie over studiekeuze en studeren. In het magazine ‘Wat kies jij?’’ vind je een overzicht van interessegebieden en opleidingen. Ook tips en achtergrondinformatie over Fontys, studiekeuze en studeren zijn daar te vinden.   

Kun je met elke propedeuse van het HBO naar elke propedeusefase van het WO doorstromen? 

Nee, dat is niet altijd zo. Een universitaire opleiding mag eisen stellen aan de instroom met een hbo-propedeuse. Het is dus van belang om altijd eerst bij de wo-opleiding te checken wat de instroomeisen zijn. Meer informatie over wo-opleidingen kun je vinden op www.studiekeuze123.nl.

 

Opleidingen en aanmelden: Mag je voor meerdere opleidingen in het hbo aanmelden? 

Als je je nog aan het oriënteren bent, kun je via Studielink meerdere verzoeken tot inschrijven indienen. Je mag je voor maximaal 4 opleidingen aanmelden in Studielink: 

 • 4 opleidingen met vrije instroom; of 
 • 3 opleidingen met vrije instroom en 1 met numerus fixus; of 
 • 2 opleidingen met vrije instroom en 2 voor numerus fixus  

Fontys heeft geen opleidingen met een numerus fixus. Als je eenmaal je keuze hebt gemaakt, dien je de overige verzoeken tot inschrijving in Studielink terug te trekken. 

 

Zijn er aanvullende eisen aan het profiel/vakkenpakket op de middelbare school? 

Voor elke opleiding gelden toelatingseisen waar de student aan dient te voldoen. Met een havo- of vwo-diploma dien je te voldoen aan de profieleisen en eventueel extra vakken. Met een mbo-niveau 4 opleiding ben je bij elke opleiding op het hbo toelaatbaar. Een aantal opleidingen heeft naast de formele toelatingseisen nog aanvullende eisen waar de student aan moet voldoen om toegelaten te worden. Denk daarbij aan specifieke talenten voor bijvoorbeeld een kunstopleidingen. Toelatingseisen zijn per opleiding terug te vinden in de opleidingsinformatie op de website.  

 

Numerus fixus opleidingen: Geldt de aanmelddeadline van 1 mei ook voor de numerus fixus opleidingen?  

Opleidingen met een numerus fixus hebben een beperkt aantal plaatsten voor nieuwe studenten. Om toegelaten te worden doet de student mee aan een decentrale selectie. Voor een numerus fixus opleiding is de uiterste aanmelddatum 15 januari. Voor alle andere opleidingen is de deadline 1 mei. Fontys heeft geen numerus fixus opleidingen.  

Studiekeuze: Is de afspraak met de studiekeuzeadviseur gratis?

Aan een afspraak met een studiekeuzeadviseur zijn geen kosten verbonden. Een afspraak kun je maken via het Klant Contactcentrum van Fontys.  

 

Studiepunten: Kan je door naar het tweede jaar op het moment dat je niet alle 60 punten hebt behaald? 

Dat verschilt per opleidingen. Bij de ene opleiding moet de student alle 60 studiepunten behalen om door te mogen naar het tweede jaar. Bij andere opleidingen geldt een andere norm voor de overgang. Meer informatie daarover is te vinden op de opeidingsinformatie.  

Studiepunten: Waarom is het behalen van je P zo belangrijk?

De propedeuse is het eerste jaar van een hbo bachelor opleiding. Om de volledige hbo opleiding af te ronden met een getuigschrift dien je alle studiepunten te behalen, dus ook de 60 studiepunten uit de propedeuse. Een propedesue geeft in sommige gevallen ook toegang tot het eerste jaar van een universitaire opleiding.  

Studiepunten: Die 40 uur per week studie is dat inclusief college’s of komen deze 40 uren studie bovenop de lesuren op school? 

De studiebelasting wordt uitgedrukt in studiepunten. Eén studiepunt staat daarbij voor 28 uur studie. Van studenten wordt verwacht dat ze gemiddeld zo’n 40 uur besteden aan de studie, dit is inclusief hoorcollege’s, werkcollege’s en zelfstudie. Uiteraard verschilt het per student hoeveel uren in de praktijk nodig zijn om succesvol te studeren.