Sprint naar content

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname

  • Je bent 21 jaar of ouder op 1 oktober indien de Fontys-opleiding in september start.
  • Je bent 21 jaar of ouder op het moment dat de Fontys-opleiding tussentijds start (dat wil zeggen dat de opleiding niet in september start).
  • Mocht je al eerder hebben deelgenomen aan het 21+ toelatingsonderzoek bij Fontys, dan is dit minimaal 1 jaar geleden (testdatum is hierin leidend).
  • Je bent verplicht om een geldig identiteitsbewijs te overleggen bij aanvang van het afleggen van het toelatingsonderzoek 21+.

Uitzondering

Voor de volgende groepen geldt een uitzondering voor de leeftijdsgrens en mag deelgenomen worden aan het 21+ toelatingsonderzoek vanaf 17 jaar:

  • Als je kiest voor een opleiding bij de Hogeschool voor de Kunsten (m.u.v. de educatie opleidingen en de opleiding vormgeving). Bij twijfel of jouw opleiding onder de uitzonderingsregel valt, check je de toelatingseisen in de Onderwijs en Examenregeling (OER). Switchen naar een andere Fontys-opleiding waarvoor deze uitzondering niet geldt, is niet mogelijk voor je 21 jaar bent.
  • Vluchtelingen in het bezit van een verblijfsvergunning asiel (statushouders).