Regelingen, statuten en reglementen

NederlandsEngelsDuits
Algemene Inkoopvoorwaardenopenopenopen
Algemene Leveringsvoorwaardenopen
Bestuursbesluit Cameratoezichtopen
Bestuurs- en beheersreglement Stichting Fontysopen
Bestuurs- en beheersreglement - Uitvoeringsregeling artikel 16 lid 1open
Collegegeldregeling 2020-2021 openopen
Collegegeldregeling 2021-2022 openopen
Gedragscode onderwijs in een vreemde taalopen
Huisregels en ordemaatregelenopenopen
Interne gedragsregels Fontys (Integriteitscode)open open
Klokkenluidersregelingopen
Parkeerregeling open open
Privacyreglement 2017 - medewerkersopen
Privacyreglement 2017 - studentenopenopen
Regeling Arbo en Milieu (2016)open
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2019-2020openopen
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2019-2020 - Samenvattingopen
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2020-2021 open open
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2020-2021 - Aanvulling openopen
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2020-2021 - Samenvatting open
Regeling Inschrijfvoorwaarden - Beleid afwijkende inschrijving 2020-2021open
Regeling Medezeggenschapsraden en Opleidingscommissies Fontysopenopen
Regeling Ongewenst gedragopen
Regeling Profileringsfonds 2020openopen
Regeling Studiekeuzeadviesopenopen
In afwijking van artikel 2 van de Regeling studiekeuzeadvies geldt voor toelating voor het studiejaar 2020-2021 dat de studiekeuzecheck een recht is en geen verplichting. Elke student bepaalt zelf of hij deel wil nemen aan de studiekeuzecheck.
Statuten Stichting Fontysopenopen
Studentenstatuut 2019openopen
Studentenstatuut 2020openopen
Studentondernemersbeleid - en regelingopenopen
Topsportbeleid - en regelingopenopen
Visitatieregelingopenopenopen
Voorwaarden Inschrijving cursistenopenopen
Voorwaarden Fontyskaartopen